Pondělí 19. března 2018
Vložil vlisni.cz on February 20, 2016
(zdroj: RATOLEST BRNO, z.s.)

Nízkoprahový klub Likusák Ratolesti Brno (dále jen NK Likusák) pracuje s dětmi a mladými lidmi (dále klienti), kteří se svým, či cizím zaviněním dostali do nepříznivé životní situace. Mnoho klientů se v období uzavírání prvního půl roku školy setkává s vysokou absencí při studiu a získává tak hodnocení na pololetí neklasifikován, tedy "eNko“.

​Pracovníci NK Likusák reagují na zvyšující se výskyt "eNek" na vysvědčení u mladých lidí.

Jak se může ocitnout žák v situaci, kdy je z jednoho či více předmětů neklasifikován a co se děje poté? ​

Žákovi, který nechodí na rozvrhem dané předměty, se navyšuje absence za každý předmět zvlášť. Pokud se absence stane neomluvenou a je vyšší než 20% za daný předmět v pololetí, může být žák neklasifikován a získat tedy výše zmiňované "eNko". V případě že obdržel "eNko" v 1. Pololetí, dále pokračuje ve studiu pololetí druhého s tím, že mu škola navrhne termíny do konce března, kdy si neklasifikované předměty může změnit na hodnocení výborný až nedostatečný vykonáním zkoušky zahrnující učivo daného předmětu v 1. pololetí. Tímto mu bude předmět uznán jako splněný a první pololetí se uzavře.

Jakmile by ovšem termínu pro klasifikaci nevyužil, na vysvědčení mu hodnocení neklasifikován zůstane a žák má před sebou dvě možné cesty.

Zaprvé jde o fakt, že student by byl v 2. pololetí hodnocen v rozmezí výborný až dostatečný, což pro něj znamená postup do dalšího ročníku bez dalších komplikací, samozřejmě za vykonávání předpokládaných povinností studenta, jako je řádné plnění školní docházky, částečné doučení učiva 1. pololetí, účast na písemkách a ústních zkouškách atd.

Druhou variantou je, že ve 2. pololetí obdrží hodnocení nedostatečný či opět neklasifikován, a tím se žák uvrhne do celoročního přezkoušení z daného předmětu.

Jedna z nepříjemných variant, která studenta může potkat je, že v 1. i 2. pololetí je z předmětu hodnocen nedostatečně, čímž se uvrhnou do opravné zkoušky, tedy reparátu.

A jak NK Likusák pomáhá?

S klienty během celého školního roku mluví sociální pracovníci mimo jiné o tom, jaké důsledky může mít nepravidelná docházka ve škole, nebo časté absence. Kromě prevence, kterou s klienty probírají, se zaměřují také na oblast podpory při studiu. V NK Likusák mohou najít mladí lidé najít prostor pro přípravu do školy, podporu při zpracovávání seminárních prací, přípravu na přijímací zkoušky nebo reparát. Součástí toho všeho je také podpora a motivace mladých lidí při studiu a různé preventivně - výchovné aktivity.

Dlouhodobě sociální pracovníci navazují kontakt se středními odbornými školami a učiteli v okolí Líšně, Lískovce, Vinohrad apod. Zde v rámci primární prevence mluví s žáky o problémových oblastech a upozorňují je, že mohou využít služeb také Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, tzv. "nízkoprahu", kde mohou řešit mnoho ze svých problémů nebo hledat podporu, která se jim v jejich okolí nedostává.

Mgr. Jitka Rytířová
sociální pracovnice Nízkoprahového klubu Likusák

 

Kategorie: 

Tags: 

Komentáře

Zdravim vychazi mi N z Fyziky kde mam prumer 3.61 chci se zeptat jestli znamka kterou dostanu z doklasifikacni zkousky se mi pocita na vysvedceni nebo jestli se pricte k prumeru?

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.