Sobota 16. prosince 2017
Vložil vlisni.cz on November 23, 2017
Ilustrační foto: Líšeň začátkem minulého století (zdroj: archiv vlisni.cz)

Vážený pane starosto, vážení členové Rady MČ Brno-Líšeň, vážené zastupitelky a vážení zastupitelé,

v dubnu roku 2016 byl na zasedání Rady MČ Brno-Líšeň i na zasedání zastupitelstva profesorem Rostislavem Brzobohatým prezentován záměr zřídit v prvním patře Orlovny expozici týkající se přírodního i kulturního bohatství Líšně. Tato prezentace se setkala s kladným ohlasem. Na květnovém zasedání se rozhodovalo o tom, zda bude část Orlovny se zahradou sloužit pro potřeby SK Líšeň, či bude otevřena veřejnosti a spolkové činnosti. Zastupitelé doporučili schválit záměr, jehož součástí je i Líšeňská expozice v prvním patře: http://www.brno-lisen.cz/vyuziti-orlovny-spolky/f9346

Domníváme se, že v současné době je mimořádně příznivá situace k tomu, aby byla expozice zřízena, a tímto otevřeným dopisem vás vyzýváme k aktivitě. Prof. Antonín Přichystal a prof. Rostislav Brzobohatý připravili záměr, který byl konzultován s vedením Muzea města Brna i Moravského zemského muzea, a obě instituce v tomto ohledu přislíbily spolupráci. Také náměstek primátora města Brna Bc. Matěj Hollan uvedl, že je ochoten jednat o uvolnění finančních prostředků pro budoucího pracovníka expozice.

Od doby, kdy z vedení radnice odstoupila většina radních, však ustaly všechny kroky vedoucí k realizaci výše uvedeného záměru. Proto vás vyzýváme k aktivitě vedoucí ke vzniku Líšeňské expozice, která zásadním způsobem zviditelní Líšeň jako lokalitu evropského významu a pozvedne prestiž naší obce nejen v rámci Brna. Rovněž považujeme za důležité, aby zde byly uchovány všechny dokumenty a další materiály mapující národopisné bohatství Líšně, které během svého života nashromáždil následovník Františka Svobody pan Josef Trávníček.

Konkrétně navrhujeme:

– pověřit vedení Kulturního centra Líšeň, aby o vybudování Líšeňské expozice nadále jednalo, znovu navázalo komunikaci s oslovenými institucemi a dohodlo konkrétní formy spolupráce;
– začít expozici realizovat v prvním patře Orlovny nebo zajistit jiné vhodné prostory, i kdyby se jednalo o dočasné řešení.

Mgr. Pavla Dombrovská
režisérka divadla Líšeň
předsedkyně spolku Líšeň sobě

Mgr. Milena Tomanová, Ph.D.
Gymnázium Křenová, Brno

Kategorie: 

Komentáře

"Budeme usilovat o Líšeň, jako ucelený kulturní celek, který se opírá o bohatý historický odkaz" je psáno ve stávající koaliční smlouvě na webu radnice. Vybudování Líšeňské expozice by bylo smysluplným naplněním tohoto předsevzetí. Expozici vyjádřili zastupitelé podporu již v květnu 2016. Výsledek je však zatím nulový:

Váš pohled... bohužel, občas mám pocit, že co není dle Vašich představ, nemůže dojít uznání. Tento týden jsem křtil dvě publikace týkající se líšeňské historie. Ve středu již druhou knihu ze vzpomínek líšeňských občanů (celou publikaci lze v elektronické podobě stáhnout zde: http://kclisen.cz/wp-content/uploads/2017/11/2017-publikace-pribehy-lise... ). A včera u příležitosti oslav 125. let od založení líšeňského Sokola jsme pokřtili knihu Rosti Brzobohatého "Líšeňský Sokol v proměnách času". Je to jen malý zlomek toho, co děláme, ale jak není po Vašem, jako by toho nebylo.

Publikace týkající se líšeňské historie jsou skvělým počinem, který také dokazuje, že je z čeho čerpat a Líšeňská expozice je opodstatněným a smysluplným požadavkem. K Vašim pocitům týkající se mé osoby se nemohu vyjadřovat, neboť jsou to Vaše osobní záležitosti, do kterých mi nic není. Snažím se jednat věcně a očekávám totéž i od zástupců vedení obce.

Děkuji za uznání skutečností a pravdy. V údajné nečinnosti radnice není největším tajemstvím příběhu nekonání radnice, ale dohoda a způsob jednání jednotlivých aktérů, kteří s radnicí nesouvisí. Mne na tom zaráží účelově a vehementně vedená snaha najít vinika ve vedení radnice. To mne mrzí. Spíš bychom
měli zjistit, zda a tedy i jak se spolky na Orlovně dohodly? Jak bude spolkový dům fungovat? Nebo, zda jsem byl uveden v omyl, když jsem byl informován, že jste tuto záležitost společně řešili a dohromady padlo rozhodnutí, které nebylo iniciováno nikým z radnice, ale akceptováno. Nicméně více jasná můžou vnést do problematiky pouze účastníci schůzek kolem Orlovny. Přeji hezký den

Žádná "účelově a vehementně vedená snaha najít viníka ve vedení radnice" tady není. Snažím se pouze situaci řešit a reakce pana starosty mne utvrzují v tom, že poukázání na neaktivitu radnice je oprávněné. Současné vedení radnice ve věci expozice nedokázalo navázat na předchozí jednání s muzei a náměstkem. Pokud existuje nějaká dohoda spolků, na základě níž vedení radnice jedná, je to dobrá zpráva, pohneme se tedy skrze ni dál - sem s tou dohodou (Předpokládám, že existuje v písemné formě a je podepsaná všemi aktéry). Nebo je snad tajná? Ovšem ani pokud nemůže být z nějakého důvodu expozice realizována v Orlovně, není důvod ke stávající neaktivitě radních - expozice může být přece realizována v jiných prostorách, kterými obec disponuje.

Vážená paní Dombrovská,

velmi Vám děkuji za Váš inspirativní dopis.

Zastupitelstvo svěřilo Orlovnu (resp. nebytové prostory) do působnosti I. místostarosty pana Ing. Jaromíra Talpy, který je plně kompetentní s Vámi jednat a rozhodovat dle pravidel v rámci líšeňské samosprávy. Můžete se na pana I. místostarostu jako představitele obce s důvěrou obracet.
Projekt Orlovny je koncipován jako „spolkový dům“ a v tomto duchu byl schválen a přijat. Jak jsem byl informován panem Jozefem Sedláčkem a I. místostarostou Jaromírem Talpou probíhaly schůzky, kterých jste se účastnila, a na které jste byla zvána, stejně jako ostatní zástupci spolků a organizací, které mají zájem působit na Orlovně.
Bohužel nejsem přímím účastníkem jednání. Vycházím tedy pouze z informací, které jsou mi zprostředkovány.
Jednání probíhala s líšeňskými spolky od počátku a nerad bych se stal arbitrem jednotlivých spolků či organizací. Myslím, že jde o společný spolkový projekt a radnice by neměla příliš zasahovat do jejich jednání. Pro mne je zcela zásadní, jak se dohodly sami mezi sebou spolky, jež mají zájem působit v Orlovně. To je pro mne rozhodující.
O nečinnosti vedení bych si dovolil pochybovat. Je zpracováván projekt rekonstrukce, který je prý již téměř hotový. Rekonstrukce Orlovny bude finančně velmi náročná, proto je zpracovávána též dotační žádost, která by přinesla peníze na opravu. Se spolky jsou uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích.
Bude nejlepší vyčkat odpovědi zainteresovaných kompetentních osob a zástupců spolků. Zmapování líšeňské historie je velmi záslužné a prospěšné. O současné podobě podání dotační žádosti na Orlovnu rozhodli zastupitelé na základě dohody s a mezi líšeňskými spolky, pokud tomu tak není, tak jsme byli uvedeni v omyl a je potřeba se všemi zainteresovanými opět jednat a nalézt vhodný způsob fungování, který bude Orlovně prospěšný a do budoucna udržitelný a funkční.

Přeji Vám hezký den Břetislav Štefan

Vážený pane starosto,

děkujeme za Vaši odpověď na náš Otevřený dopis – výzvu k aktivitě vedoucí k realizaci Líšeňské expozice. Bohužel Vaše odpověď se tématu naší výzvy týká pouze okrajově.
Projekt Líšeňské expozice je iniciován a jeho podoba navržena spolkem Líšeň sobě, avšak výsledná realizace je v kompetenci vedení radnice, které je oprávněno jednat s uvedenými institucemi (viz Otevřený dopis) a učinit konkrétní kroky vedoucí k realizaci Líšeňské expozice (viz Otevřený dopis).

Přípravě projektu Líšeňské expozici jsme věnovali mnoho času a úsilí. Na portálu vlisni.cz vyšlo několik článků o významu Líšeňské expozice pro Líšeň a občané Líšně se zajímají o to, kdy a kde bude projekt realizován. Proto se domnívám, že by bylo od vedení radnice korektní, aby nás informovalo o aktuálním stavu a o tom, zda současné vedení radnice má či nemá zájem Líšeňskou expozici realizovat.

Ohledně toho, „jak se dohodly spolky….“ v souvislosti s umístěním expozice v Orlovně, přikládám v příloze korespondenci z dubna tohoto roku, kdy jsem se pokoušela věc řešit. Z této korespondence nevyplývá nějaká "dohoda spolků". Pokud se však situace změnila a oficiální dohoda spolků, podle které vedení radnice jedná, skutečně existuje, pak žádám o zveřejnění její písemné podoby s podpisy všech zúčastněných spolků, které mají zájem o využití prostor Orlovny.

Nicméně ani v případě nemožnosti umístění expozice v Orlovně (které je ovšem nutné doložit písemně), není důvod ke stagnaci a neaktivitě, ale naopak je třeba hledat další možnosti (viz závěr Otevřeného dopisu - "konkrétně navrhujeme" atd.).

Těšíme se na další spolupráci v procesu realizace Líšeňské expozice a věříme, že se nám společně podaří naplnit předsevzetí zakotvené ve stávající koaliční smlouvě "Budeme usilovat o Líšeň, jako ucelený kulturní celek, který se opírá o bohatý historický odkaz" a smysluplně jej zhmotnit konkrétním činem - tedy vybudováním Líšeňské expozice.

S pozdravem

Mgr. Pavla Dombrovská
režisérka divadla Líšeň
předsedkyně spolku Líšeň sobě

Mgr. Milena Tomanová, Ph.D.
Gymnázium Křenová, Brno

Vážená p. Dombrovská, nemohu souhlasit s obsahem Vámi prezentovaného materiálu. Jedná se o manipulaci a mystifikaci. Už je to po několikáté co svojí aktivitou nabouráváte rozjeté projekty a dohody! Formulujete výzvy za "všechny" obyvatele Líšně. Vše co není Vaše myšlenka nemusí být špatné. prosím trochu sebereflexe, ale to bych asi chtěl moc. Spíše se zaměřte na úklid po Vámi organizovaných akcích, tzn. aby na stromech nevysely měsíc po akci poutače, atd.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.