Úterý 16. července 2024
Vložil vlisni.cz on October 09, 2016
Líšeňská radnice (zdroj: vlisni.cz)

Zasedání zastupitelstva 22. září 2016 začalo neúspěšnou volbou 1. místostarosty a radních. Tyto posty se uvolnily po červnovém zasedání zastupitelstva, na němž na své funkce rezignovali 1. místostarostka a radní za KDU-ČSL a TOP 09.

O prázdninách Rada MČ fungovala v omezeném počtu ve složení Břetislav Štefan, Miloš Freiberg a Petr Kolečkář (poslední jmenovaný se však schůzí RMČ neúčastnil, neboť podle výpisu ze schůze rady konané 20. 7. považoval radu v takovéto formě za nezákonnou).

Podle Marie Kostruhové z ministerstva vnitra ale umožňuje nouzové fungování rady právo. „Zákon počítá s tím, že i rada v počtu pod pět členů bude po určitou dobu oprávněná rozhodovat," přiblížila Kostruhová (viz příloha).

K nouzovému fungování rady se vyjádřil i Kontrolní výbor MČ. Ve svém zápisu z mimořádné schůze konstatuje, že RMČ může rozhodovat do nejbližšího zasedání ZMČ s doporučením, aby Rada MČ rozhodovala pouze o věcech nezbytných k zajištění chodu MČ a ÚMČ. Zápis naleznete na stránkách radnice zde.

O průběhu řešení politické krize jsme vás informovali zde. V článku se k problematice vyjadřuje Eliška Vondráčková za KDU-ČSL, zástupci za TOP09 i sociálnědemokratický starosta Břetislav Štefan.

Ani na zářijovém Zastupitelstvu MČ se však situace nevyřešila – na zmíněné funkce totiž nikdo nekandidoval. Dosavadní Rada MČ tedy přestala fungovat a její pravomoci převzalo zastupitelstvo, což je postup daný zákonem.

Vzhledem k tomu, že dosud oficiálně nebyla vypovězena koaliční smlouva mezi stranami ČSSD, KDU-ČSL a TOP09, očekávaly se návrhy zástupců těchto stran na neobsazené funkce.

Proč žádné návrhy nepadly, zdůvodnil zastupitel Josef Drbal (TOP 09), který přednesl společné stanovisko za KDU-ČSL a TOP 09. Pojmenoval výhrady k vedení úřadu městské části, které shrnul do čtyř okruhů. Strategické záměry podle vyjádření pana Drbala nebyly řešeny společně. Materiály předkládané orgánům obce (rada a zastupitelstvo) jsou vnímány jako nedostatečně zdůvodněné, špatně podložené a tedy nekvalitní. V případě snahy získávat informace je problém se k informacím dostat. Není podle něj dodržována zásada, že když se něco dohodne na Radě MČ, tak v případě i oprávněné změny, je povinnost tuto změnu znovu s radními projednat, ne provést změnu bez jejich vědomí.

Jednání o zmíněných okruzích problémů nebyla úspěšná, proto je pro oba kluby jen těžko představitelná koalice ve stávajícím složení. Jedno z možných řešení je podle Drbala přibrání dalšího partnera a tedy rozšíření rady o další členy. Tato varianta však nebyla na jednání zastupitelstva blíže specifikována.

Stanovisko přednesené panem Drbalem za kluby KDU-ČSL a TOP 09 v celém znění si můžete poslechnout na webu radnice, v čase 7:47: http://www.brno-lisen.cz/vii-18-zasedani-zastupitelstva-mc-brno-lisen-materialy-zaznam-prenosu/t4927

Ani několik dní po jednání zastupitelstva se neobjevila žádná zpráva na radničním webu či v Líšeňských novinách on-line, která by informovala občany Líšně o vzniklé závažné situaci v obci.

Brněnský deník uveřejnil článek 24. 9. 2016, ve kterém se k situaci vyjadřují některé strany v Líšni:

Bývalé místostarostce Vondráčkové vadí, že ani po třech měsících nenašly strany řešení. „Chceme přibrat dalšího partnera. Síly v koalici se více rozloží. Trojkoalice se sociální demokracií podle mě dál nemůže fungovat. Ukázalo se, že jsme bez čtvrtého partnera nefunkční,“ uvedla Vondráčková.

„Také koaliční TOP 09 by ráda někoho přibrala. Jednou z možností je hnutí ANO, jako druhé nejsilnější. Mají šest zastupitelů. „ Podle nás stále platí koaliční smlouva. Proto se do ničeho neženeme, jsme zdrženliví. Ale jsme ochotni doplnit radu a pomoct vyřešit současnou krizi,“ řekl za ANO Ladislav Barták.

Podle starosty Štefana je zbytečné přibírat početné ANO. „Můžeme s nimi sami složit koalici. Máme dohromady dost hlasů. My máme dvě podmínky. První je rozšíření koalice o méně početné strany, jako jsou Starostové a ODS. Druhou, že v radě budou sedět lidé, kteří opravdu bydlí v Líšni“, zdůraznil starosta.  (Zdroj: Brněnský deník 24.9.2016 ke stažení zde)

Po dotazu portálu vlisni.cz souvisejícím s druhou podmínkou upozornil starosta na nález Ústavního soudu, který řekl, že pouhé formální přihlášení se k trvalému pobytu ještě nemusí znamenat trvalé žití (bydliště) v obci. Pojem bydliště definuje §80 zákonu 89/2012 Sb., občanský zákoník. Starosta tak narážel na některé zastupitele, kteří podle něj podmínky výše uvedeného ustanovení nesplňují.

Na 17. zasedání Zastupitelstva ÚMČ Brno-Líšeň starosta Štefan mimo jiné říká „… chápu to tak, že došlo k vypovězení koaliční smlouvy…“ čas 4:06:20 https://www.youtube.com/watch?v=dipUSPU6um0

Oficiálně však koaliční smlouva na zářijovém zasedání zastupitelstva vypovězena nebyla.

K celé situaci se prostřednictvím facebooku vyjádřila i ODS:

Stanovisko ODS Brno-Líšeň k rozpadu líšeňské koalice:

Vzhledem k tomu, že už uběhlo několik dní od posledního zastupitelstva a v místních médiích se neobjevila významnější zpráva, chtěli bychom sami informovat občany o svém pohledu na vývoj na radnici:

Na jednání Zastupitelstva městské části (MČ) Brno-Líšeň ve čtvrtek 22. září 2016 nikdo ze zastupitelů menších koaličních stran, KDU-ČSL a TOP09, nekandidoval na pozice radních a 1. místostarosty, které se uvolnily v červnu rezignací zástupců těchto stran. Rada MČ tím přestala být usnášeníschopnou a ze zákona její pravomoci převzalo zastupitelstvo. Dále následovalo prohlášení zastupitele Josefa Drbala (TOP09) jménem obou zmíněných stran, že se nepodařilo obnovit spolupráci na bázi stávající koalice a že je třeba hledat jiný model fungování Rady MČ. Podle našeho mínění tím došlo k faktickému vypovězení koaliční smlouvy a konci současné koalice.

Nyní tedy začíná období vyjednávání mezi jednotlivými stranami a hledání nového uspořádání na radnici. ODS je ochotna se do jednání aktivně zapojit a za jasně dohodnutých podmínek případně i podpořit nové složení Rady MČ, které by dokončilo volební období do následujících voleb v roce 2018. (Zdroj: FB)

Na facebooku SPOLU (STAN), se také objevilo vyjádření k současné situaci:

Jak jsme Vás již informovali ihned po nestandardním finále předprázdninového zastupitelstva, došlo k rezignaci některých členů RMČ. Toto překvapivé jednání nebylo ani avizováno, ani nikým a nijak odůvodněno.

Následně na zastupitelstvu dne 22. 9. t. r. bylo v poněkud úsměvném vysvětlení ze strany odstoupivších radních prohlášeno, že stále ještě nenacházejí shodu pro další fungování RMČ, ale konkrétní důvody opět sděleny nebyly.

Je potřeba připomenout, že všechny koaliční strany byly vyzvány, a to nejen hnutím SPOLU - STAN, aby jasně a zřetelně vysvětlily své neomluvitelné jednání ze dne 30. 6. 2016 a uvedly důvody, které k tomu jednotlivé členy rady vedly. K tomu ale do dnešního dne nedošlo.

Z výše uvedených důvodů prohlašujeme, že ctíme vůli obyvatel Líšně a výsledky voleb. Přičemž máme za to, že RMČ by měla být tvořena zastupiteli, kteří budou, namísto svých ambicí a osobních sporů, prosazovat zájmy Líšně a jejích obyvatel. (zdroj: FB)

Těsně před uveřejněním článku jsme obdrželi vyjádření líšeňské organizace hnutí ANO:

Místní organizace hnutí ANO vnímá více než neuspokojivou situaci v rámci vedení městské části Brno Líšeň. Z výše uvedeného důvodu se chce MO ANO aktivně podílet na vytvoření širší politické platformy vedení městské části Brno Líšeň, tak aby se již neopakovala patová situace z letošního roku.

Konkrétně pak v návaznosti na více než 3 měsíce trvající nevyřešenou situaci v naší městské části tři politické subjekty - ANO, KDU-ČSL, TOP09, disponující v zastupitelstvu 14 mandáty, oslovují k jednání klub ČSSD.

Snahou tohoto kroku je projednat návrh možné koaliční spolupráce založené na partnerské a vyvážené součinnosti respektující volební výsledky.

Takové koaliční uskupení se silným mandátem by vedlo k plnohodnotnému ustavení Rady městské části a bylo by schopno řešit do konce volebního období potřebné úkoly ve prospěch našich spoluobčanů.

Především by byl tento návrh východiskem ze situace, kdy stávající tři koaliční partneři shodně nepovažují pokračování v dosavadním uskupení za možné.

Ing. Bohumír Myslín
předseda MO Hnutí ANO Brno Líšeň

(zdroj: email ze dne 8.10.2016)

Další vývoj se dá očekávat na příštím zasedání Zastupitelstva MČ, které se koná 20. října 2016. Jestli bude svoláno i mimořádné zasedání, není známo – termín nebyl zatím určen.

 portál vlisni.cz

Kategorie: 

Komentáře

Tři politické subjekty - ANO, KDU-ČSL, TOP09 oslovily k jednání klub ČSSD, aby projednali návrh možné koaliční spolupráce (zdroj - společné vyjádření stran zaslané portálu 8. 10.).
Můžete prosím informovat, zda-li tento návrh klub ČSSD přijal? Jaký je výsledek jednání ANO, KDU-ČSL, TOP09 s klubem ČSSD? Děkuji.

Klub ČSSD i členská schůze místní organizace ČSSD tento návrh většinovým rozhodnutím nepřijali a preferují jiný postup v dalším vyjednávání. Před tímto případným šiřokým jednáním prefeuje vyjednávací tým ČSSD (Štefan, Sklenák, Freiberg) se nejprve potkat na dvojstranném jednání se zástupci klubu ANO.

Děkuji za odpověď. Mohu se dále zeptat, jak se k této zamýšlené shůzce vyjednávacího týmu ČSSD se zástupci klubu ANO staví zástupci klubu ANO (kteří již veřejně deklarovali společný postup s lidovci a topkou)?

Na včerejším jednání klubu zastupitelů za ANO Líšeň došlo k rozhodnutí pokračovat v samostatném jednání s ČSSD s cílem vyřešit čtyřměsíční krizi ve vedení naší městské části.

Děkuji za informace. Můžete prosím vysvětlit, proč tohle jednání klubu zastupitelů za Ano Líšeň bylo sjednáno bez vědomí předsedy klubu - pana Myslína? A z jakého důvodu byli schůzky přítomni předseda a místopředsedkyně městské oblasti Brno Hnutí ANO? Děkuji.

1. BOB MYSLÍN O SCHŮZCE VĚDĚL, PROTOŽE SE NA NI DOSTAVIL. 2. SCHŮZKU KLUBU ZASTUPITELŮ SVOLÁVÁ PŘEDSEDA KLUBU HONZA SKOTAL. 3. VEDENÍ OBLASTI SE CHTĚLO INFORMOVAT O NAŠEM DALŠÍM POSTUPU A TAKÉ SI PŘÍMO VYSLECHNOUT NÁZORY JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ KLUBU.

Krakonoš měl sojku a my máme paní PD......:)

Včerejší schůzky jednani klubu zastupitelů Hnutí ANO,
které bylo mj.sjednáno bez meho vědomí, a to za přímé učasti předsedy a místopředsedkyně městské oblasti Brno Hnutí ANO, jsem se po krátké chvíli odmítl nadále účastnit.

Ahoj Bobe, toto je dost zásadní informace. Znamená to, že ANO teď jedná bez Tebe? Myslel jsem, že jsi předseda a vedeš vyjednávací tým. Kdo tedy nyní reprezentuje ANO v Líšni? Díky. Martin

Krásný večer Martine, také ti rád položím otázku prostřednictvím tohoto portálu. Prosím tě, co se dnes podařilo na vaší dnešní schůzce se zástupci organizace, kterou reprezentuješ ty jako předseda tj.ODS s organizací redp.Hnutím ANO, kterého jsem v Líšni předseda já dojednat?

Ahoj Bobe, na veřejně položenou otázku je slušné veřejně odpovědět a já jsem zastáncem maximální transparentnosti. Ke schůzce ODS a ANO můžu sdělit tolik, že byla velmi přínosná a že jsme se shodli na mnoha společných cílech, zejména co se týká některých žádoucích reforem ve správě městské části. Avšak nemohu nyní zveřejňovat jakékoliv podrobnosti, což jistě pochopíš. Jednak by to nebylo slušné vůči ostatním partnerům a jednak se řídíme zásadou, že dokud není dohodnuto vše, není dohodnuto nic.
Pokud ovšem snad narážíš na fakt, že jsi tam jako předseda nebyl, můžu pouze konstatovat, že náš vyjednávací tým byl pozván panem Talpou, kterého jsi zde sám označil jako hlavního vyjednavače ANO. A také jsme dostali informaci, že se zúčastníš i Ty. O to víc nás mrzí, že jsi nepřišel. Tak snad příště! :-) Martin

Martine, dovol jen krátkou informací, a to ze ihned jakmile jsem se dozvěděl, že mam ve vámi sjednaný termín schůzky být pracovne mimo Brno, neprodleně jsem se dne 1.11.16 písemně (v 7,40hod) omluvil z účasti důvodu. O to více mne mrzí, že jak uvádíš, jsi byl mylně informován.

Vzhledem k tomu, že ze strany jednoho z mých kolegů zazněla opakovaně nepravda, nasledne jistý tlak směrem na kurz vyvoje.., rozhodl jsem nebýt přítomen takovém jednani. Bylo to tedy moje svobodne rozhodnutí. Po mé neúčasti byl, dle informace, kterou jsem obdržel do emailu, pro vyjednávání většinou zvolen pan Jaromír Talpa. Nicméně stále jsem řádně zvoleným předsedou MO Hnutí ANO Brno Líšeň. Hezký prodloužený víkend Martine.

Děkuji za informace. Můžete prosím konkretizovat své tvrzení: "ze strany jednoho z mých kolegů zazněla opakovaně nepravda, následně jistý tlak směrem na kurz vývoje..."? takovýto způsob jednání neodpovídá zásadám demokratické a otevřené společnosti a těžko se dá smířit s tím, že v Líšni se místní politická krize řeší takovýmto způsobem. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, včera jsem si přečetl nové číslo Líšeňských novin, kde mj. zástupkyně národopisného spolku Líšňáci děkuje za hody (mj. i za májku). Proto se ptám, proč jste vystoupila na posledním zastupitelstvu a osočila vedení MČ, že se stavbou májky a díry pro její umístění neměl nikdo se spolků nic společného!
Musím konstatovat, že u osoby, která se ohání slovy DEMOKRACIE je to opakovaná manipulace s informacemi (účelové zkreslování). Pokud se ptáte na další příklad: dotace od MČ na propagaci a manipulaci před rozhodování o zahradě Orlovny (2 typy pozvánek na akci: oficiální s logem MČ a neoficiální s pozvánkou na protestní akci). Je mi Vás líto........nechte škodit někde jinde? Chytněte se za ručičku s panem Hladišem, protože jste jeden za 18 a druhý bez 2 za 20:)

Vážený p. Novotný, co se týká májky, podivovala jsem se především nad tím, že předsedkyně Národopisného souboru nevěděla nic o částce, za kterou se pořídila ta díra do země pro májku. I někteří zastupitelé se tvářili, jakoby o výši částky dopředu nevěděli, jakoby je pan starosta postavil před hotovou věc, což mi vzhledem k výši částky přijde jako divný postup. Tak na tuto situaci jsem reagovala.Také někdo ze zastupitelů zmínil, že je to "dotace pro spolky", (nebo něco v tom smyslu), to jsem měla potřebu se ohradit.
Co se týká Vašeho dalšího příkladu, máte zřejmě na mysli pozvánku na květnový festivalový den Za záchranu zahrady Orlovny (nevím, co máte na mysli "pozvánkou na protestní akci"), který navštívilo přes 500 lidí. Ano, tato akce byla hrazena z prostředků MČ, i když celkem minimálně, neboť všichni místní účinkující hráli bez nároku na honorář - pro zahradu. Domnívám se, že touto akcí jsme prokázali obci nemalou službu - kromě kulturního vyžití jsme umožnili veřejnosti seznámit se s prostorem, který je obecní a tudíž je naprosto vpořádku, že nyní jako otevřená zahrada může sloužit všem. Nechápu, proč bych se za takové jednání měla omlouvat, spíše bych očekávala ocenění a pochvalu, neboť jsem udělala něco dobrého pro obec. Možná byste se také mohl pokusit udělat něco dobrého pro obec - třeba by Vás to zbavilo zášti, která Vás nutí trollovat každý můj příspěvek a zbytečně se do mně navážet. Přeji mnoho štěstí!

Stačí umět číst a mít k dispozici Líšeňské noviny nebo sledovat záznamy z jednání MČ (což jsou veřejně dostupné dokumenty). Mám z Vás pocit jako z HRADU (v tomto případě 100% dohledatelné a přístupné zdroje)........Milá paní Dombrovská, tak jak komentujete Vy každé šustnutí a růst trávy v Líšni (často i zkresleně), tak já si sem tam napíši svůj názor....ale vidím, že nesnesete opozici protože jen Vy máte pravdu? To je k smíchu....,ale i tak děkuji za přání a pobavení.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.