Středa 18. května 2022
Vložil admin on December 28, 2009

obrázekDvěma fotografiemi MŠ se vracíme k opravám našich školských budov. Kromě nově zrekonstruované MŠ Poláčkova jsme také  provedli generální  opravy střech dvou  budov MŠ. Obě dvě budovy mají nové sedlové střechy proti původně rovným střechám. Výhodou je dlouhodobá životnost a určitě je nyní budova vzhlednější než před rekonstrukcí. Pro odborníky podotýkám, že srážení vlhka v půdním prostoru je zamezeno dokonalým odvětráním tohoto prostoru.

U budovy MŠ Synkova jako u poslední školky v sídlišti byl také zateplen obvodový plášť. Všechny MŠ v sídlišti máme zateplené (včetně vyměněných oken a dveří). Tím jsme snížili energetickou náročnost těchto budov a to se nám v budoucnosti  projeví ve velkém snížení provozních nákladů.

Také se musím zmínit o opravě staré budovy kláštera (dívčí škola) ve staré zástavbě Líšně.

V této budově byla provedena výměna oken a škola dostala novou fasádu. Jako raritu uvádím to, že s novou omítkou zmizely z  čelní stěny po 64! letech stopy kulek po střelbě mezi sovětskými a německými vojáky .

Z dalších akcí uvádím výměnu povrchu hřiště a opravy atletické dráhy v areálu ZŠ Horníkova. Na této škole navíc, tak i na škole Novolíšeňská, byly provedeny rekonstrukce hygienických zařízení, aby odpovídaly dnešním přísným normám.obrázek

Přesto, že nás opravy školských budov stály 26 mil. Kč a přibližně stejnou částku vynakládáme ročně na provozní náklady, budeme v tomto trendu oprav dále pokračovat. 

V roce 2010 bude provedena rekonstrukce MŠ Trnkova.

 Doufám, že najdeme finance na postupnou výměnu oken na MŠ Šimáčkova. Nadějně též vypadá regenerace (náklady cca 35 mil.Kč) ZŠ Novolíšeňská , kde by bylo použito finančních prostředků  z evropských fondů. Škola je zařazena do Operačního programu  Ministerstva životního prostředí.  Stejným způsobem budeme postupovat i v případě ZŠ Masárova.

 

Na závěr mně  dovolte popřát Vám hodně zdraví v roce 2010.

 

Košulič Václav

(autor článku je místostarosta MČ Brno-Líšeň a v jeho kompetenci je školství a nebytové budovy ).

Naše video naleznete zde

Kategorie: