Středa 25. května 2022
Vložil admin on February 14, 2010

obrazekV pátek 12.února tohoto roku byl v novinách DNES uveřejněn článek s názvem –Tříleté dítě do školky? V Brně bez šance! Právě v souvislosti s tímto článkem a také s nastávajícím zápisem do mateřských škol pro školní rok 2010/2011 si dovolím rodiče informovat o kapacitní situaci a tím o reálných možnostech umístění dítěte v MŠ u nás v Brně- Líšni.

Podle zákona  -č.561/2004Sb.(Školský zákon) na přijetí do MŠ není právní nárok s výjimkou dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Těmto dětem je obec - tedy město Brno - povinna zajistit umístění v MŠ.

Vedení líšeňské radnice je si vědomo významu předškolního vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém rozvoji a na osvojení pravidel chování a mezilidských vztahů. Právě z těchto důvodů máme zájem o co největší umístění v MŠ i mladších dětí než jen předškoláků, u kterých to ukládá zákon.

Pokračující zvýšená porodnost a výstavba bytů nás nutí hledat cesty jak uspokojit poptávku po umístění dětí v MŠ. Zatím co v roce 2000 přibylo v Líšni  185 dětí, v roce 2004 už 245, v roce 2007  jsme zaznamenali nárůst dětí na 278. V roce 2008 nám přibylo rekordních 340 dětí! Zatím nemáme oficiální výsledek za rok 2009, ale bude kolem 315 dětí. Na základě těchto údajů přibývá momentálně přibližně o 75 % více dětí než před 10 lety. I když se očekává určitý pokles porodnosti, vzhledem k navýšení obyvatel Líšně o majitele nových bytů nebude úbytek narozených dětí výrazně velký.

Na základě  těchto důvodů se rozhodlo dnešní vedení radnice nedostatek míst v MŠ důsledně  řešit.

V loňském roce městská část Líšeň navýšila otevřením MŠ Poláčkova kapacitu školek o 75 míst. Momentální kapacita MŠ v Líšni je 665 dětí. Je zřejmé, že při průměrné roční porodnosti 300 dětí není kapacita MŠ ( 3 ročníky) tak velká, aby uspokojila všechny rodiče mladších dětí, kteří nemají na přijetí svých dětí do MŠ právní nárok (tříleté děti).

Proto RMČ Brno-Líšeň jako zřizovatel MŠ rozhodla o navýšení počtu dětí v jednotlivých MŠ o 5 dětí. V nové MŠ Poláčkova navýšíme kapacitu o 10 míst. Tímto opatřením, které je podmíněno splněním legislativních a technických úkonů, získáme dalších 40 míst v našich školkách a celkovou kapacitu navýšíme na 705 míst a tím již podstatně uspokojíme rodiče mladších dětí. Realitou je, že žádná městská část tak jak Líšeň kapacitu MŠ nezvýšila. 

Také s největší pravděpodobností se stanem od 1.srpna 2010 zřizovatelem MŠ,Brno, Bratří Pelíšků 7. Prozatímním zřizovatelem je Jihomoravský kraj, se kterým jednáme o převedení činnosti do naší správy. Pro letošní rok by bylo možné v této školce umístit 13 dětí a 4  děti s vadou řeči. Ve školce budou mimo jedné klasické třídy i dvě třídy s logopedickým programem. Prozatímní kapacita školky je 37 dětí (20 logopedie). O přesném termínu zápisu dětí do této školky budeme včas informovat (plánován je květen). 
Z důvodů masivní výstavby v této lokalitě, máme záměr nástavbou budovy kapacitu této školky navýšit.

Musím také podotknout, že jsme vždy ochotni jednat s maminkou dítěte, které by hrozila ztráta zaměstnání po uplynutí tří roční ochranné lhůty o možnosti umístění dítěte do MŠ během školního roku (při dosažení věku dítěte tří let).

Pochopitelně navyšování kapacity zvyšuje také provozní náklady školek. Na provozní náklady školek a jejich nutnou údržbu vynakládáme cca 7.mil Kč. Mzdy pracovníků škol jsou hrazeny s krajského rozpočtu.

Na závěr si dovolím podotknout, že děti jsou naše velká radost a budoucnost, a proto i nadále jim budeme vytvářet co nejlepší podmínky pro jejich vývoj.

 

Václav Košulič,  místostarosta MČ Brno-Líšeň

 

Kategorie: