Sobota 18. května 2024

Podmínky ochrany osobních údajů

Při odeslání komentáře si tento web ukládá IP adresu diskutujícího. IP adresa není zobrazována veřejně a přístup k ní má jen provozovatel webu. Vyplníte-li jméno, je viditelné pro ostatní návštěvníky. Vložení jména není podmínkou a je tedy na rozhodnutí diskutujícího. Údaje, které diskutující vyplní při vložení komentáře, nejsou využívány k reklamním účelům. Vložením komentáře souhlasíte s výše uvedeným. V opačném případě lze využít vložení komentáře pomocí Facebooku.

V případě použití kontaktního formuláře si webová stránka ukládá IP adresu a položky, které jsou nezbytné pro odeslání požadovaných informací. Tyto informace nejsou veřejně přístupné a slouží pouze ke zpětnému kontaktování. Tyto údaje nejsou dále využívány. Pro kontaktování můžete také použít e-mailovou adresu vlisni@vlisni.cz. V takovém případě nejsou ukládány na webu žádné informace.

Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům a má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů. Více informací naleznete zde.

Cookies

Tento web používá cookies k zajištění funkčnosti některých služeb. (Počítání návštěvnosti, k analytickým účelům a k propojení s Facebookem. Dále slouží ke kontrole spamu a ke sdílení webového obsahu). Pokud s ukládáním cookies nesouhlasíte, máte možnost je vypnout ve svém webovém prohlížeči.

Předávání osobních údajů 3. stranám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

  • Analytické nástroje

Google Analytics - statistiky návštěvnosti webu
Google CAPTCHA - ochrana proti SPAMU
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  • Webhostingové služby

Český hosting - THINline s.r.o., Nádražní 42/82, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Používáním webu souhlasíte s použitím zmíněné technologie.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Správce osobních údajů 

Správcem vašich osobních údajů je Stanislav Karafiát. Kontakt na provozovatele webových stránek týkajících se Podmínek ochrany osobních údajů je: vlisni@vlisni.cz

Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

portál vlisni.cz