Úterý 27. září 2022
Vložil KC Líšeň on August 10, 2022

Datum: 

Pátek, 02. Září 2022 - 17:00 to Neděle, 04. Září 2022 - 23:00

Místo akce: 

zámek Becredi

Cena vstupenky: 

200-599

Kontakt: 

rychtarova@kclisen.cz

PROGRAM

 

Středa 31. srpna 2022 – ZVANÍ NA HODY
od 17:30 se zastávkami Jírova a Rokle. V Rokli se děti mohou těšit na malé překvapení.

Pátek 2. září 2022 – PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA
15:30 stavění máje na náměstí Karla IV. za doprovodu Cimbálové muziky Líšňáci
17.00 ČANKIŠOU
18.30 GOLDEN DELICIOUS
21:30 ČECHOMOR

Vstupné: pátek 400 Kč, sobota: 200 Kč (od 20 hodin), neděle: 300 Kč.
Zvýhodněné vstupné na všechny dny 599 Kč..

Sobota 3. září 2022 – LÍŠEŇSKÉ HODY 2022

14:00 průvod krojovaných vyjde z ulice Kubelíkova
14:40 taneční zastávka u domu první stárky – Šimáčkova 15
15:00 zastávka na Městečku, parkoviště u Coopu
15:30 požehnání před kostelem sv. Jiljí
16:00 povolení hodů starostou Líšně Břetislavem Štefanem před zámkem Belcredi
16:30 Moravská beseda a hodová veselice na nádvoří zámku Belcredi
17:00 vystoupení zahraničních folklórních souborů
18:00 – 20:00 Beseda s cimbálovou muzikou Líšňáci před zámkem Belcredi
20:00 – 02:00 večerní zábava s Dechovou hudbou Ištvánci na nádvoří zámku a beseda s Cimbálovou muzikou Líšňáci a hosty před zámkem
20:30 Stárkovské sólo v doprovodu Cimbálové muziky Líšňáci
23:00 vystoupení Národopisného souboru Líšňáci

Vstupné: pátek 400 Kč, sobota: 200 Kč (od 20 hodin), neděle: 300 Kč.
Zvýhodněné vstupné na všechny dny 599 Kč..

Sobotní doprovodný program:
14:00 – 21:00 otevření farní zahrady pro veřejnost
14:30 – 15:30 lidová muzika na Pohankové
17:00 Cimbal Classic Dalibora Štrunce s primášem Františkem Černým na farní zahradě
18:00 – 20:00 lidová muzika na Pohankové

Loučka vedle zámku:
15:00 – 18:00 doprovodná žonglérská dílna pro děti
15:00 pohádka Kuželka a Aduši (divadlo Kufr)
17:00 pohádka Balady Nevěsty a smrti (divadlo Kufr)

Vstupné dobrovolné

Neděle 4. září 2022 – POHODOVÝ KONCERT

10:00 hodová mše v kostele sv. Jiljí
18:00 Cimbal Classic – Kateřina a Dalibor Štruncovi a hosté: Hana Ulrychová a Mariachi Espuelas

Vstupné: pátek 400 Kč, sobota: 200 Kč (od 20 hodin), neděle: 300 Kč.
Zvýhodněné vstupné na všechny dny 599 Kč..

 

Doporučujeme zakoupit vstupenky včas. Kapacita areálu je omezena a po 22. hodině již nebude možné na místě zakoupit nové vstupenky.

Pořadatel si vyhrazuje právo na akci nevpustit osoby podnapilé, pod vlivem omamných látek nebo ohrožující pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků.

Při nepřízni počasí se sobotní průvod nekoná a celý program se přesouvá na Dělňák, Klajdovská 28, Brno-Líšeň. Změna programu vyhrazena.

Hody pořádá MČ Brno-Líšeň a Kulturní centrum Líšeň ve spolupráci s Národopisným souborem Líšňáci a farním úřadem sv. Jiljí pod záštitou starosty Břetislava Štefana.

Velké poděkování patří rodině Belcredi.

 

Pořadatelé hodů děkují občanům Líšně za toleranci zvýšené hlučnosti při večerních koncertech a taneční zábavě.

Aktuální informace sledujte na tomto webu a na facebooku Kulturního centra Líšeň a Národopisného souboru Líšňáci.

 

Autorkou akvarelu je akademická malířka Marie Gardavská. Grafické zpracování plakátů Ondřej Válek.

Zdroj: 

https://kclisen.cz/lisenske-hody-2022/