Úterý 25. června 2024
Vložil admin on June 20, 2012

ChmelniceAKTUÁLNÍ INFORMACE O PETICI

občanů Staré Líšně proti usnesení Rady městské části Brno- Líšeň ze dne 4.4.2012 č. VI.33/2700/5 – „Navýšení IPP Areál bydlení Chmelnice“ a proti vydání územního rozhodnutí č. 495 ze dne 14.7.2011, čj.MCLISEN07314/2011/2700/POM

Petici podepsalo více než 300 obyvatel Staré Líšně, kteří tímto svým občanským postojem vyjádřili nejen svůj nesouhlas k učiněnému rozhodnutí Rady městské části Brno - Líšeň a vydání předmětného územního rozhodnutí, ale i zásadní NE ke všem netransparentním okolnostem, které celý případ provází.

Na zasedání zastupitelstva městské části Brno - Líšeň byla 31.5.2012  Petice  předána panu starostovi, který osobně přislíbil její řádné projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva MČ Brno Líšeň, tj. 28. 6. 2012.

Dne 5. 6. 2012 byla Petice předána na vědomí zastupitelstvu města Brna společně s průvodním dopisem, ve kterém bylo zastupitelstvo města Brna požádáno o provedení dohledu nad řádným projednáním Petice a dodržením veškerých zákonných postupů i pravidel ze strany zastupitelstva městské části Brno Líšeň.
 
Dne 6.6. 2012 pak byla Petice zaslána jako doplňující materiál k již podané stížnosti na Odbor územního a stavebního řízení magistrátu města Brna ve věci územního rozhodnutí č.495 i  zaslaným připomínkám na Odbor územního rozvoje a plánování magistrátu města Brna ve věci navýšení IPP Areál bydlení Chmelnice.

Bohužel jsme aktuálně konfrontováni se snahou některých představitelů radnice prezentovat Petici jako nedůvěryhodnou akci několika jednotlivců, kteří protestují proti něčemu, čemu ani nerozumějí a co ostatním obyvatelům vlastně vůbec nevadí.  Tyto jejich kroky zásadně odmítáme a odsuzujeme je.

Jménem petičního výboru
Zbyněk Krejčiřík

Petice strana_1 Petice strana 2

Záznam z veřejné debaty o výstvbě

Kategorie: 

Komentáře

Vážený pane Krejčíříku,

mohl byste být, prosím, konkrétní a říci kdo jsou Ti někteří představitelé obce, kteří prezentují Vaši petici jako nedůvěryhodnou. A prosím uveďte jaké kroky konkrétně činí, aby Vám ubrali důvěryhodnosti? Osobně bych byl proti takovému postupu a zlehčování situace.

Předem Děkuji za odpověď
Štefan

Vážený pane Starosto,

Děkuji Vám za Váš podnět. Stejně jako Vy, i naše iniciativa komunikuje v dané věci s občany i členy zastupitelstva, od kterých se například dozvídáme, že jsme vlastně špatně pochopili vysvětlení Vás a pana Sedláčka, že se jedná pouze o ploché střechy a nic jiného. Také, že změna rozhodnutí v konečném důsledku stejně nic neovlivní. Rád bych Vám také připomněl Vaše ujištění z 15. Zasedání ZMČ o tom, že Petice bude projednána na nejbližším zastupitelstvu. Na oficiálně zveřejněném programu 16. Zasedání ZMČ (28.6.12) však tento bod z neznámých důvodů chybí.

S pozdravem

Zbyněk Krejčiřík

Vážený pane Krejčiříku,

ano, bude projednána a bude se o ní diskutovat. Již na posledním zastupitelstvu jsem se Vás tázal, zda si přejete v dané věci vystoupit, což jste odmítl.
Na čtvrtečním jednání zastupitelstva budete mít možnost vystoupení v záležitosti změny IPP.

S pozdravem Břetislav Štefan

Vážený pane Starosto,

děkuji Vám za zprávu, v tomto případě očekávám, že do programu 16. zasedání ZMČ Brno-Líšeň bude z Vaší strany zařazen:
Nový bod jednání č. VI.16/14 / …
Petice občanů Staré Líšně proti usnesení Rady městské části Brno- Líšeň ze dne 4.4.2012 č. VI.33/2700/5 – „Navýšení IPP Areál bydlení Chmelnice“ a proti vydání územního rozhodnutí č. 495 ze dne 14.7.2011, čj.MCLISEN07314/2011/2700/POM

K tomuto bodu poté proběhne řádná rozprava a bude přijato ZMČ usnesení.

S pozdravem

Zbyněk Krejčiřík