Sobota 20. dubna 2024
Vložil admin on May 27, 2012

HernyKomise sociální, zdravotní a rodinné politiky od loňského roku průběžně sleduje vývoj regulace hazardu, který považujeme za sociálně nebezpečný jev.
 Problematika je dost komplikovaná, ale přesto bychom vás chtěli stručně informovat o vývoji v posledních měsících.
V městě Brně je od 31.12.2011 v platnosti nová Obecně závazná  vyhláška č. 18/2011 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her. Jednotlivé městské části mohly do přílohy této vyhlášky stanovit, zda chtějí, aby na jejich územích byly tyto „hry“ provozovány. Mnoho brněnských městských částí rozhodlo o úplném zákazu hazardu na svých územích. To je i případ Líšně. Jak se ale všichni můžeme přesvědčit, heren v Líšni neubylo.
To je způsobeno tím, že Ministerstvo financí, které je oprávněno k vydávání povolení k provozování herních automatů, dlouhodobě nerespektuje ústavní právo obcí na samosprávu a jejich „regulační“ vyhlášky ignoruje. Proto, aby vyhláška byla fakticky účinná, by bylo nutné, aby představitelé města Brna vyzvali Ministerstvo financí ke zrušení povolení, která jsou v rozporu s vyhláškou a případně se město s ministerstvem i soudilo.
Nutno ještě poznamenat , že již dřívější vyhláška města Brna, platná od 1.1.2010, zakazovala herní přístroje v okruhu 100 m od školských zařízení, zdravotních zařízení, budov státních orgánů, sociální péče a církví.
Navíc v březnu se i ombudsman Pavel Varvařovský obrátil na vládu ve věci postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her. Vláda přijala usnesení, aby byla učiněna do 14. května t.r. náprava.
V současné době se tedy jedná o přezkumu-zrušení ministerstvem vydaných povolení  na přístroje, které byly ministerstvem povoleny po 1.1.2010 v rozporu s tehdejší „regulační„ vyhláškou města Brna, jak je uvedeno výše. Tyto přístroje máme v provozovnách na ul. Jírova, Kotlanova, Masarova, Podruhova, nám. Karla IV., příp. Konradova. Podnět na přezkum povolení může ministerstvu podat i městská část.
Zatím jsou herní přístroje, které byly povoleny před 31.12. 2011 provozovány v Líšni dál a to podle doby platnosti jejich licencí, nejdéle však tři roky od platnosti vyhlášky tj. do konce roku 2014. V roce 2015 by už neměly být v Líšni provozovány žádné hazardní přístroje, to ale za předpokladu, že vyhláška nebude změněna a ministerstvo bude tuto novou regulační vyhlášku statutárního města Brna respektovat.
Přes výše uvedené, přece jen jedno menší zlepšení v Líšni nastalo. Od ledna už nebyly povoleny hrací přístroje typu VHP (v pravomoci ÚMČ) v okruhu 100 m od školských zařízeních apod. Jedná se o úbytek 12 hracích přístrojů z celkového počtu cca 275 přístrojů na území Líšně.


Mgr. Edita Kremláčková
Komise sociální, zdravotní a rodinné politiky RMČ
komise.socialni@brno-lisen.cz

Kategorie: 

Komentáře

Děkuji paní Editě Kremláčkové za informaci. Chtěla bych se zeptat, zda městská část využije možnost podat "podnět na přezkum povolení" a přispět tak k tomu, aby Ministerstvo financí začalo respektovat právo obcí ?
Děkuji za odpověď.

Dopis ministru financí jsem zaslal asi před 14 dny. Jsem zvědav, do jaké míry bude usnesení vlády pro něho závazné a jakým způsobem bude provádět přezkum. Pokud by pan ministr respektoval názor ombudsmana, došlo by v Líšni ke zrušení cca 10 heren okamžitě a nemuseli bychom čekat 3 roky.
Jozef Sedláček