Pátek 14. června 2024
Vložil admin on May 23, 2012

ul.ChmelniceBěhem veřejné diskuze, kterou můžete shlédnout zde, zaznělo několik podnětných připomínek ze stran občanů směrem k firmě PICADOR, která na konci ulice Chmelnice realizuje výstavbu Zahradního města. Nejčastěji si občané stěžovali na prašnost a hlučnost o sobotách a nedělích. Oslovili jsme pana Ing. Jána Serenčka z firmy PICADOR s žádostí o zodpovězení následujících otázek, které s výstavbou a firmou PICADOR souvisejí.


Pane Serenčko, během veřejné debaty, které jste se zúčastnil, zaznělo několik výtek v souvislosti se zvýšenou prašností a hlučností během stavby. Učiní firma PICADOR nějaké kroky, aby předešla těmto výtkám? Jaká je pracovní doba na stavbě? Lidé si stěžovali, že hluk ze stavby je obtěžuje o sobotách a nedělích. Je možné, aby pracovní režim stavby byl upraven tak, aby během soboty a neděle byl utlumen?
Tyto výtky jsme samozřejmě zaznamenali. Můžeme prohlásit, že uděláme maximum proto, abychom tyto nedostatky odstranili a v budoucnu jim předešli.
Několikrát na této akci zazněla výtka na hlučný bagr a stížnosti, že práce na stavbě začínají velmi brzy, v některých případech již od 6. hodiny ranní. Dále nám bylo vytknuto, že práce probíhají i přes víkend. Z pozice investora jsme tyto výtky  projednali s generálním dodavatelem stavby a subdodavateli s tímto výsledkem:
Dodavatel odpovědný za hlučný bagr, na základě našeho jednání, objednal servisní zásah na 17.5.2012, aby odstranil, nebo omezil hluk, který způsobuje anebo tento bagr nahradil jiným mechanizmem. Podle posledních informací, nejde uspokojivě odstranit hluk vznikající kovovými pásy uvedeného bagru, proto ho dodavatel vymění.
S prašností na stavbě jsme se již také zabývali. Opatření, která by měla částečně pomoci, je několik. Omezení ploch pojížděných stavební technikou, zmenšením hladkých ploch po vzniklých HTÚ, pravidelným úklidem a udržováním pořádku na staveništi a příjezdových komunikací, případně uvažujeme o provedení ochranných plátěných pásů na stávajícím pletivovém plotě, vymezujícím staveniště apod. Tato prašnost, by se měla postupně snižovat, tak, jak budou dokončovány jednotlivé stavební objekty komunikací i pozemních staveb. Po dokončení hlavních řádů IS, které již probíhají,  přistoupíme k vybudování základů komunikací se zpevněnou štěrkovou vrstvou a tím omezíme prašnost vznikající pohybem techniky. Každopádně se budeme snažit prašnost v co největší míře omezovat.
Plán organizace výstavby a stavební povolení HTÚ, IS, a komunikací stanovuje pracovní dobu jenom pro práce hlučné, tedy nadlimitní a to na 7 – 20 hod. v pracovních dnech. Mimořádné práce o víkendu jsme v rámci HTÚ řádně oznámili příslušnému SÚ. Jako reakci na výtky občanů při pondělní veřejné debatě jsme jednotlivé dodavatele informovali o problémech s hlukem a domluvili se, aby hlučné práce dodavatelé nezačínali dříve než v 7.00 a tyto práce nebyly prováděné o víkendech.
Plán organizace výstavby a stavební povolení na RD a BD stanovuje pracovní dobu pro práce hlučné, tedy nadlimitní a to na 7 – 21 hod. , ostatní práce na 6  –  21 hod. a to bez omezení provádění prací  v době pracovního volna a pracovního klidu. Tady bychom chtěli uvést jako reakci na pondělní veřejnou debatu, že uděláme maximum proto, abychom omezili provádění hlučnějších prací v době pracovního volna a tyto práce neprováděli v období pracovního klidu. Úplné zastavení prací o víkendech by však mělo zásadní dopad na celkovou dobu výstavby, její prodlužování a tím pádem i její tlak na okolí.
Na závěr bych chtěl dodat, že již při vzniku tohoto projektu byly vedeny jednání a učiněny dohody  s majiteli  příslušných pozemků tak, abychom po čas výstavby umožnili přístup z neobydlené severní části a zamezili tak zvětšenému stavebnímu tlaku na obytnou část ulice Chmelnice. Snažíme se o to, aby hlučné práce při HTÚ, při výstavbě IS a komunikací proběhly co nejrychleji. Na všechny případné negativní reakce při případném porušování stanovených podmínek budeme reagovat okamžitě a podnikneme kroky, abychom takové případné nedostatky rychle odstranili, případně jim předešli.


Je možné vidět nějakou zanimovanou představu, jak by celý projekt měl ve finále vypadat? (Je možné poskytnout nám eventuelně tuto animaci k dispozici?)
O tom, jak by měl celý náš projekt vypadat, informujeme na našich stránkách již bezmála rok. Pro tento účel Vám posílám zjednodušenou prezentaci, kde je projekt znázorněn ze všech pohledů.

Výstavba na ul.Chmelnice Řez ulice Chmelnice

Vizualizace Vizualizace

Pro plnou velikost klikněte na obárzek


Související články:

O výstavbě na ulici Chmelnice s Ing. Zbyňkem Krejčiříkem

Výstavba areálu bydlení Chmelnice a Zahradní město


Kategorie: 

Komentáře

Pan Serenčko to možná myslel dobře, ale jeho hlas na stavbu nedojde. Skřípající bagr momentálně nepracuje, ale byl nahrazen ještě muzeálnějším autojeřábem Praga V3S. Každé ráno, včetně oněch "klidnějších" nedělí s obrovským kraválem a v oblacích dýmu podává drobnosti - tu desku, tam trámek - dělníkům. Fascinující je rovněž přesun materiálu, kdy nepřivezou kamion cihel na staveniště, ale někam k Novolíšeňské a odtud je po jedné paletě, rovněž v oblacích, tentokrát prachu, vozí na bagru ke stavbě. Takže slib o snaze omezit jak hlučnost tak prašnost na minimum považuji dnes za výsměch.

portál vlisni.cz poslal otázky, které souvisejí s výstavbou na ul. Chmelnice panu místostarostovi Sedláčkovi, kde se na propojení těchto ulic znovu ptáme. Článek připravujeme vydat v následujícím týdnu.

Na plánku Zahradního města je vidět propojena Chmelnice a Markovičova ulice. Nyní se však u této variantě nemluví, lépe řečeno tato propojnice prý nebude, tak jak to tedy je? Ví to, prosím, někdo?

Ano, máte naprostou pravdu. Propojení ulic Markovičova a Chmelnice je zaneseno v plánku firmy PICADOR. Jak bylo ovšem při veřejné debatě řečeno panem místostarostou Sedláčkem, tuto propojku by mělo financovat z rozpočtu město Brno. Jinak řečeno, záleží na MMB, jestli na tuto propojku uvolní peníze. Tedy alespoň já jsem to takto pochopil.