Úterý 16. července 2024
Vložil vlisni.cz on April 16, 2015
Přípravka U10 (zdroj: facebook SK Líšeň)

Pan Josef Hudec posledních 25 let trénuje v SK Líšeň nejmenší fotbalisty. Dříve dělal náborové akce ve školkách a v prvních třídách. Dnes je „jeho škola v SK Líšeň“ známá nejen v Líšni, ale v celém Brně a i přesto, že SK Líšeň náborové akce stále pořádá, rodiče k němu už své děti vodí sami.

Výuka dětí do sedmi let probíhá ve čtyřech stupních. Kromě těchto dětí působí v SK Líšeň dalších 17 soutěžních družstev žáků a mládeže, která hrají nejvyšší soutěže v republice. Celkem je to přes 300 hráčů a hráček a asi 50 členů vedení, kteří se o jejich chod starají.

Venkovní hřiště v Líšni už nepokryjí potřeby těchto dětí, všichni žáci trénují a hrají v Podolí, přípravky v Tuřanech, Ochoze, ve škole Holzova a také v Podolí, dorost v Maloměřicích, na Slovanu Brno a na dalších místech. Věříme proto, že se nám podaří dobudovat hřiště na pozemku rodiny Belcredi v Mariánském údolí, což by vyřešilo problém přípravek a ještě další hřiště u stávajícího areálu SK Líšeň v místě naproti pile Belcredi, což by snad vyřešilo i problém žáků a jejich azylu v Podolí.

Větší problém je v zimě, kdy musí trénovat téměř všechny kategorie mládeže v hale. V Líšni totiž žádná hala není, takže jezdíme do Rousínova, Křenovic nebo trénujeme ve školních tělocvičnách po celém Brně a v okolí. V zimě je naše potřeba tělocvičen a hal jen pro tréninky uvedených mužstev (nemluvě o mužích, ženách a seniořích, kteří i zimě trénují většinu času venku) přibližně 70 hodin týdně, což při možnosti trénovat cca od 15 hod. do max. 20 hod. znamená vytížení tří hal či tělocvičen na 100%. A pokud chceme pořádat o víkendech turnaje pro každou kategorii, je možné pořádat maximálně čtyři současně v jedné hale. Naše současné možnosti tak nepokryjí ani 50 % potřeby mládeže SK Líšeň.

Nedivím se tedy panu Hudcovi, že se po více jak třiceti letech práce u těch nejmenších nejen v SK Líšeň těší, že poté, co Effeta sama opustí druhou část orlovny, vznikne na její zahradě hala, která by dětem převážně z Líšně umožnila sportovní vyžití na dobré úrovni.

A i když se do ní ani při plném vytížení nevejdou všichni líšeňští fotbalisté, bude znamenat zlepšení podmínek alespoň na úroveň oddílů z běžných okresních a krajských měst, za nimiž zatím silně zaostáváme.

 Karel Hladiš

 

 

Kategorie: 

Tags: 

Komentáře

Nebudu komentovat formulaci, že Effeta "sama" opouští Orlovnu....
A protože ne všechny děti (naštěstí) zajímá fotbal, myslím si, že ty, které to zajímá, už dostaly dost. Zničit krásnou starou zahradu "s duší" pro účely jakési haly je absurdní drzost. (Hala se dá snad postavit na jiném, volném prostranství.)
Doufám, že zodpovědné orgány budou akceptovat názory mnoha lidí pod článkem Budoucnost Orlovny, připomenou si svou povolební koaliční smlouvu o sociálním programu a rozhodnou o využití Orlovny pro sociálně kulturní účely - chybí cokoliv pro seniory, obnovení zrušené knihovny je taky vynikající nápad.
Nejsou zde jen zdravé děti, které se koneckonců v rámci tréninku mohou proběhnout za halou někde opodál. Jsou zde sociální skupiny, pro které není v Líšni nic, a mají širší spektrum zájmů než jen fotbal. Nelze preferovat jen jednu skupinu, která už tak je dost protěžovaná. Líšeň není jen prostor pro trénování fotbalu, i když se článek svým jímavým názvem v nás snaží vzbudit tento dojem.

Naučit děti fotbalu není jen o proběhnutí se někde za halou. K tréninku jsou třeba podmínky a pokud tyto podmínky nebudou, zůstane nám spousta dětí u počítačů kde se u různých akčních her naučí pouze agresivitě. Myslím si že právě fotbal jako nejmasovější sport na planetě nabízí dětem nejen sportovní vyžití, ale učí je i zodpovědnosti a disciplíně. Pokud budou děti sportovat, nebudou v budoucnu potřeba žádné sociální programy, dětská centra, a jiné hovadiny, proto jsem pro že zničit možná krásnou, ale zbytečnou zahradu ve prospěch dětí hrající fotbal je jen malá daň za lepší a zdravější společnost v budoucnu. Navíc knihovna v době internetu zajímá už snad jen pár nadšenců a senioři by měli udělat místo naší budoucnosti, tedy DĚTEM !!!

To nemůžete myslet vážně! Co takhle je začít seniory likvidovat, aby nezavazeli? Mimochodem, myslím, že už nejste taky nejmladší......můžete jít příkladem.
Poznámku o tom, kdo čte a jak, nechávám bez komentáře.

Vážený pane Trenére, tou poslední větou jste hodně, ale opravdu hodně přestřelil. Pokud v Líšni trénují i jiní podobní... tak ty děti teda hluboce lituji.

Jejda - tak mládí vpřed! Snad myšlenka, že senioři by měli udělat místo dětem neznamená, že obec má podporovat pouze profesionální trénink fotbalistů a ke všem ostatním - mladým, starým, sportovním i nesportovním se má obrátit zády. Ano, v Líšni se buduje díky obrovskému a obdivuhodnému úsilí pana Hladiše a dalších trenérů - rodičů úspěšný fotbalový klub, který má velmi vysoké profesionální cíle. Záleží určitě na úhlu pohledu, jaký má profesionální fotbalový klub význam pro Líšeň, ale jistě zde fotbal svoje místo má. Fotbalisti jsou v Líšni jednoznačně nejvíce podporovaným uskupením, obrovská podpora jim plyne z města, kraje atd. Další rozvoj, který nutně znamená zabírání dalších obecních pozemků, veřejného majetku, by ale měl být směrovaný do neobydlené části Líšně, kde bude vyřešeno parkování a další problémy s velkým pohybem přespolních fotbalistů spojené. Hala využitelná k sportování především rekreačnímu všech generací a různého zaměření v Líšni určitě chybí, mělo by se pro ni nalézt vhodné místo a mělo by se o její vybudování vážně plánovat.
A velmi prosím, učte i děti - fotbalisty tomu, že stáří si zaslouží úctu, respekt a naši pozornost, že na světě nejsou jen fotbalisté, ale i lidé ostatní, kteří žijí svůj život, baví se, sportují a mají svoje různorodé zájmy.

Vidím, že jsem byl nepochopen. Nemám nic proti lidem jakéhokoli věku ať jsou to děti, dospělí nebo senioři, kteří se nevěnují fotbalu plně si uvědomuji že i já budu jednou starý a budu chtít naplňovat své zájmy a tužby. Hala pro fotbal v této lokalitě, ale má největší smysl. Podívejme se na tréninková centra nejen v západní Evropě, nejdůležitější na nich je že jsou v jedné lokalitě a zájemci o daný sport, nejen fotbal mají vždy vše co potřebují na jednom místě. Knihovna, stacionář pro seniory nebo třeba klub mladých skautů může sídlit i na jiném vhodném místě. Na tomto místě je fotbalové hřiště a tak všechny další věci s fotbalem spojené by měli být právě na tomto místě. Nemá cenu aby mladí sportovci objížděli půl Brna aby mohli kvalitně a smysluplně zvyšovat svoji výkonost. Myslím že v Líšni je spousta dalších vhodných ploch kde se mohou stavět různé věci pro ty , kterým fotbal nic neříká a mají jiné zájmy.

Chápu Váš pohled, ale proč se hala nestaví třeba někde v prostoru stadionu? Třeba prostor za brankou směrem na Podolí? Tam je přeci taky místo. Jestli s tímto prostorem má SK Líšeň nějaký další záměr, tak by bylo dobré to pojmout jako celek a ne jako dílčí část. Míst, které patří MČ a kde by se dalo stavět v Líšni moc není. Máte pravdu s tím, že v západní Evropě je to jinak... třeba stadiony a sportovní centra mají dostatečná parkoviště...tímto chci upozornit, že by bylo vhodné se zamyslet nad celkovou koncepcí tvorby zázemí pro SK Líšeň. Nemám nic proti SK Líšeň a jsem rád, že jsou - jste tady v Líšni, ale bylo by dobré se nad tím vším zamyslet...

Samozřejmě neznám přesné majetkové poměry, města a soukromých vlastníků. Jen chci upozornit že stavět by se mělo v co nejmenším perimetru od hřiště, případně Orlovny kde už nějaké zázemí pro fotbal je vytvořeno. Ano je to jistě na důkladnější urbanistickou studii na celý areál SK Líšeň. Doufám že ti kdo o tom všem budou rozhodovat udělají nejlepší možné řešení jak pro fotbalisty tak i ostatní občany.

Vážení,
komentáře k tomuto článku jsem si přečetl teprve v těchto dnech.
V připojeném videu k internímu turnaji jsem měl určité povídání, neznamená to ale, že v komentáři k článku jsem to já, kdo odpovídá na reakce veřejnosti jako "trenér".
Je nás v oddíle spousta trenérů, nakonec pod tímto pojmenováním může být kdokoliv a nemusí to být zrovna trenér SK Líšeň.
Já sám jsem senior a určitě mě nikdo nebude podezírat, že budu útočit do vlastních řad. S články podepsané "trenér"souhlasím, nesouhlasím však s tou větou, která vyvolala tolik zloby. Bohužel oprávněně.
Náš oddíl má zájem o získání druhé části Orlovny, to ale posoudí a rozhodnou lidé k tomu kompetentní.
Řeknu to sporovní terminologií - člověk chce vyhrát, ale o to samé se snaží soupeř. Vyhrajme tím, že vytvoříme nejlepší dojem svými návrhy a není přitom potřeba, abychom soupeře faulovali.

Josef Hudec

Váźení blbínci domy se staví od základu pan Hudec že mne udělal fotbalistu a nejsem jediný