Pátek 14. června 2024
Vložil vlisni.cz on April 09, 2016
Líšeň - rok 1884 (zdroj: archiv vlisni.cz)

Na dubnovém zasedání zastupitelstva byl panem profesorem Rostislavem Brzobohatým představen záměr expozice, která by mohla být umístěna v prostorách Orlovny i přilehlé zahrady. Na prezentaci reagoval zastupitel Jozef Sedláček, který navrhl usnesení, jež by mělo být prvním krokem k realizaci záměru. Požádali jsme jej o vyjádření:

Pan profesor Brzobohatý představil ideový návrh na zřízení expozice o Líšni, který je zajímavý zejména svojí myšlenkou uceleného představení Líšně. Všichni víme, že historie a život v Líšni je velmi bohatý a některé věci mají i nadregionální význam. Existují publikace a další prameny o Líšni, historickém vývoji, významných lokalitách a památkách, národopisu, spolkové činnosti, sportu atd. Nemáme však místo, kde by byly všechny tyto informace soustředěny a prezentovaly Líšeň a její historii z mnoha různých oblastí celistvě. Jak bylo řečeno v prezentaci, expozici můžou využít veřejnost, školy, zájmové organizace a samozřejmě i radnice. Návrh usnesení, které jsem předložil, je podle mě důležité proto, aby se mohli zastupitelé rozhodnout, zda expozici chtějí zřídit. Vypracovaná studie proveditelnosti by měla odpovědět zejména na tyto otázky: kde je vhodné místo pro umístění expozice, kolik by činily náklady na stavební úpravy, kolik by stálo zřízení expozic, kdo by poskytoval odbornou pomoc při přípravě, jaké by byly náklady na pracovníky apod. Mnoho výrazně menších obcí má svoje muzeum či expozici a já osobně bych byl hrdý na to, že ji má i Líšeň.

Jozef Sedláček

Projekt navrhuje využití části 1. patra Orlovny pro expoziční prostory prezentující Líšeň a její historii.

Expozice bude určena široké líšeňské veřejnosti, líšeňským školám jako doplněk výuky některých předmětů (přírodopis, občanská nauka) a všem zájemcům o dějiny a současnost Líšně jako svérázného prostředí pro život. Budou jí věnovány tři místnosti v I. patře budovy s rozdělením na stálou expozici, měnící se  expozici a pracovní zázemí.

Stálá expozice "Líšeň v proměnách času" (panely A0 -120x90 cm, v případě možnosti vitríny s přírodninami, artefakty, kulturními  exponáty etc.) bude zahrnovat témata: 1. přírodní podmínky obce a jejich historický vývoj, 2. významné lokality geologické, paleontologické, biologické,  chráněné přírodní výtvory v Líšni a nejbližším okolí, 3. úsvit lidských kultur na území obce, 4. dějiny Líšně jako obce, 5. líšeňský národopis, 6. spolková činnost v Líšni včera a dnes, 7. divadelnictví v obci, 8. líšeňský sport a 9. Líšeň dnes. Většina těchto témat je zpracována a připravena pro grafické provedení. 

Cílem projektu je trvalá prezentace nejdůležitějších úseků z dějin Líšně od přírodního zázemí přes úsvit lidského osídlování až k významným obdobím života obce včetně současnosti podaná formou přístupnou široké veřejnosti. Na tuto trvalou expozici budou navazovat témata podrobnější rozvedená v krátkodobých (obvykle několikaměsíčních) výstavách z dějin obce v menší samostatné místnosti (měnící se expozice). Možné náměty jsou např. líšeňští občané ve vědě, záchranné a systematické archeologické výzkumy na  katastru Líšně, zajímavé sbírky či koníčky líšeňských občanů, líšeňská stopa v zahraničním odboji (2. sv. válka), obec v historické fotografii, obec v beletrii, líšeňské slavnosti a jejich politický význam a další.  Obec získá další soustředěnou unikátní faktografii Líšně.

Uvedené náměty nevyžadují zásadní stavební úpravy. V prvním patře Orlovny lze vyčlenit 1 větší a 1 menší místnost pro expozice a menší přednášky a dále malé místnosti jako přípravny a depozita. Pomineme-li úpravy a opravy budovy Orlovny jako celku jsou náklady na stálou expozici v minimální variantě zanedbatelné (cca 5. 000 Kč), v optimální variantě (vedle nástěnných posterů i vitríny pro prostorové exponáty) pak v současných cenách do 100. 000 Kč. Varianta optimální může být uskutečňována postupně. Instalace výstavních místností je odvislá od stavebních úprav a vnitřního zařízení místností. Budou-li hotovy během roku 2016, je možno počítat s otevřením jak stálé, tak první občasné expozice nejpozději v červnu 2017. 

Uskutečněním tohoto návrhu získá obec trvalou prezentaci historických materiálů Líšně, z nichž některé jsou evropského až světového významu, a možnost soustředění všeho, co bylo a je v Líšni jedinečné a významné s přesahem do současného života obce.

Zůstane-li historická zahrada součástí areálu Orlovny, je možno ji postupně upravit na doplněk veřejného prostoru parkového typu a instalovat v ní ve světě běžný obecní geopark.        

 

za skupinu občanů "Líšeň sobě":
Antonín Přichystal, Pavla Dombrovská, Rostislav Brzobohatý

Kategorie: 

Komentáře

Opravte prostory a budu podnikat či vyvinu nějako činnost jako skupina či jednotlivec.......ano, to zapadá do IDEOVÉ koncepce!!! Čínský sponzor nebude?:)

Je to super nápad a Líšeň si něco takového zaslouží! :)
Vidím i dle reakce občana, že cesty uchovávaní tradic a památek jsou a asi budou vždy strastiplné. Nicméně přikládám odkaz na jeden inspirativní obdobný projekt, který vznikl v Žarošicích. Několik nadšenců se rozhodlo uchovat a prezentovat památky obce pro generaci současnou i příští a věřte, že prožívali často úplně stejné neporozumění, posměch a nepodporu. A dnes - podívejte se na 1.str jejich webových stránek... http://www.zarosice.cz/ obec se chlubí na odiv všech prací těchto několika jedinců... Svojí urputností a vytrvalostí se jim podařilo skutečně něco mimořádného ... http://www.zarosice.cz/?cont=91&lang=cz
Po čase se jim podařilo na něco sehnat i nějaké dotace z UNIE, ale gró odmakali vlastníma rukama teda...
Tož doufám, že si to my v Líšni taky obhájíme. Většinu příspěvků od daňových poplatníků asi poberou jen fotbalisté a zbytek Líšně bude muset udělat veřejnou sbírku na to, co bude pro všechny ......

P. Švehlová na takové krásné muzeum by byla krásná budova na Ondráčkové i se sálem a mnoha místnostmi..... Co se týče příspěvků co napadáte že jdou do SK tak se podívejte rozpočty MČ a porovnejte částky ..... Potom si je ještě přepočítejte kolik to vychází na osobu ve spolku - sdružení....... a kam potom dotace chodí..... J.

P. Švehlová na takové krásné muzeum by byla krásná budova na Ondráčkové i se sálem a mnoha místnostmi..... Co se týče příspěvků co napadáte že jdou do SK tak se podívejte rozpočty MČ a porovnejte částky ..... Potom si je ještě přepočítejte kolik to vychází na osobu ve spolku - sdružení....... a kam potom dotace chodí..... J.

Myslíte budovu lékárnou nebo poštou? Nemám úplně přehled, které budovy tam jsou obecní.
Budovy co jsou v soukromém vlastnictví, by obec musela odkoupit a obávám se, že to nemá aktuálně v plánu,když není přehršel peněz na opravy budov obecních ....

Trefila jste to správně s lékárnou .... velká budova v majetku MČ pěkný sál a pěkná zahrada vše na jednom místě a docela zabezpečené samozřejmě nějaké opravy by museli přijít ....

Aha díky, vůbec nevím, že tam sál je, ale je fakt, že nemám pocit, že by to nabízeli aktuálně k pronajmutí, asi je to využité. Nicméně pro mne osobně dobrý podnět. Ale zahrada tam neřeší problém nějaké zelené plochy pro min 1500 lidí jen z toho sídlišťátka. V tom prvně postaveném bytovém domě je sice takové malé hřišťátko, ale mám za to, že si průlezky pořídili za své lidi co tam bydlí a faktem je, že v tom prostoru vniitrobloku se ten hluk tak strašně rozléhá, že kdyby si tam aktuálně šly hrát všechny zdejší děti, tak tamní obyvatelé zblázní. Byla doba, kdy jsem tam dosti pobývala a málem se přestěhovala. Tato osobní zkušenost mi ukázala, že byt situovaný do vnitrobloku nikdy nekupovat, kór když je uzavřený ze všech čtyř stran na tak malém prostoru.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.