Úterý 16. července 2024
Vložil vlisni.cz on July 01, 2016
Líšeňská radnice (zdroj: vlisni.cz)

Aktualizováno: 1.6.2016 - 16:40

V posledních měsících se v Líšni řeší hned několik závažných témat. Problematika výstavby, údržba zeleně nebo náhlá rezignace ředitelky KCL. Líšeň nyní dostává další pomyslnou trhlinu ve spolupráci koaličních partnerů. Na včerejším zasedání ZMČ (30.6.2016) rezignovali na své posty v RMČ členové KDU-ČSL a TOP 09. Přinášíme aktuální reakce politiků, které budeme průběžně aktualizovat:

Eliška Vondráčková a Michal Hrazdíra, KDU-ČSL:

Na konci jednání včerejšího ZMČ jsme se rozhodli rezignovat na své funkce v Radě MČ. V poslední době jsme našeho koaličního partnera ČSSD upozorňovali na některé problémy, které ve fungování koalice a spolupráci ve vedení MČ vnímáme. Nepodařilo se nám ale našeho partnera přesvědčit o tom, že jsou pro nás tyto problémy skutečně závažné. Z toho důvodu jsme se rozhodli přistoupit k rezignaci. Koaliční smlouvu jsme ale tímto krokem nevypověděli a čekáme, jak se k této situaci náš koaliční partner postaví. V bodech, které jsou věcně v pořádku a jsou v rámci koalice dobře diskutovány, nemáme se spoluprací žádný problém, což se ukázalo na jednání RMČ, které následovalo po skončení tohoto Zastupitelstva a proběhlo jednomyslně.

Vlastimil Válek a Petr Štědronský, TOP 09

Neochota řešit otevřeně odlišné pohledy jednotlivých stran koalice na sporná témata, nedostatečné předávání informací týkající se MČ a odlišný pohled na fungování úřadu. To jsou hlavní důvody, proč jsme se na konci jednání včerejšího ZMČ rozhodli k 1.7.2016 rezignovat na své funkce v Radě MČ.
V poslední době jsme našeho koaličního partnera ČSSD upozorňovali na tyto a další problémy, které ve fungování koalice a spolupráci ve vedení MČ vnímáme. Nepodařilo se nám ho ale přesvědčit o tom, že jsou pro nás tyto problémy skutečně závažné. Z toho důvodu jsme se rozhodli přistoupit k rezignaci.
Koaliční smlouvu jsme tímto krokem  nevypověděli a čekáme, jak se k této situaci nyní ČSSD postaví. V bodech, které jsou věcně v pořádku a jsou v rámci koalice dobře diskutovány, nemáme se spoluprací žádný problém. To se ukázalo i na jednání RMČ, které následovalo po skončení tohoto Zastupitelstva a proběhlo jednomyslně.

Obě strany zatím  nevypověděli koaliční smlouvu a čekají na reakci líšeňské ČSSD, jak se k celé situaci postaví.

Své vyjádření poskytl na svém facebookovém profilu také líšeňský starosta Břetislav Štefan:

Co se to stalo? Jde o Líšeň - ne o politické hrátky...

omlouvám se, včerejší jednání mne tak zaskočilo, že jsem zapomněl říci, že pokud se bavíme o komunikaci, že bych nikomu nepřál přítele, nebo partnera, který Vám zapomene říci, že Vás odvolá, nebo požádá o hlasování o důvěře.
Tento zážitek je velmi vydatnou porcí životních zkušeností, které nikomu nepřeji.

Včera došlo k velmi vážnému jednání, kterému lze pouze těžce porozumět.
Je otázkou, zda není toto jednání v rozporu s dobrými mravy, za hranou slušného lidského jednání a především v rozporu s koaliční smlouvou, ke které jsme se všichni zavázali vlastnoručním podpisem. Touto otázkou se musíme věcně a vážně zabývat. Koaliční partneři byli opakovaně vyzýváni, aby konkretizovali obecné formulace své nespokojenosti do jasnější podoby, včetně návrhu řešení. Tohoto jsme se doposud nedočkali a namísto toho a bez upozornění bylo bezprecedentně rozvráceno jednání zastupitelstva. Mimo jiné na poradě předsedů klubů byla tato otázka, stran konkrétních problémů, včera v malé zasedačce také nastolena a nebyly uvedeny konkrétní důvody, jen opakovaná mantra, že vše bylo již řečeno. Pokud jsou věci jednoduché, jasné a srozumitelné, lze je řešit. Pokud se jedná o pocity a dojmy je situace výrazně komplikovanější, ale i zde platí, že kde je vůle, je i cesta k nalezení řešení. Bourat je vždy snazší a hledání chyb druhých bývá největší chybou vlastní. Vysvětlení je velmi složité a především, nelze říci, že se nic nestalo. Pokud nebylo postupováno v souladu s koaliční smlouvou, či dokonce k jednání v rozporu s ní, tak si myslím, že tvrdit, že je tento dokument stále platný, je velmi odvážné.
Je věcí jednání klubu a stranické základny ČSSD, jak situaci vyhodnotí. Na včerejším jednání klubu ČSSD jsme se dohodli, že v jednáních budeme pokračovat až od 17. 7. - teprve potom můžeme vstoupit jako strana do dalších kol jednání s ostatními zastupitelkami a zastupiteli.
Ostatně věřím, že kdo se účastnil včerejšího jednání zastupitelstva, tak si může udělat obrázek sám. O tom, co, jak a proč se stalo.
ČSSD se po celé dva roky trvání koalice držela ve všech krocích koaliční smlouvy, respektovala svěřené kompetence a podporovala partnery. Smlouvy pro nás nejsou cáry papíru. Toto je silná devíza a přednost, které se chceme držet i do budoucna.
Myslím a věřím, že komunikovat se musí a je to správné.

Přeji Vám všem krásné letní dny Břetislav Štefan

Své vyjádření ke včerejšímu průběhu zasedání ZMČ uveřejnila i líšeňská ODS

Přes rezignaci všech svých radních, včetně první místostarostky, se zástupci KDU-ČSL a TOP09 vyjádřili, že koaliční smlouva platí dál a očekávají jednání s ČSSD o zlepšení špatného fungování koalice. Z toho pro nás vyplívá, že se zatím jedná o vnitrokoaliční spor, který byl pouze přenesen na veřejnost.
Pokud by se ovšem ukázalo, že se jedná o faktický konec koalice, je ODS připravena zapojit se do hledání jiného řešení, aby orgány radnice mohly řádně fungovat.
Samotný průběh včerejšího zastupitelstva nás velmi překvapil. Na závěr jednání vystoupil zástupce TOP09, pan Josef Drbal, s žádostí o zařazení nového bodu jednání: "vyslovení důvěry starostovi", který vyvolal velké pozdvižení. Kromě toho, že se z našeho pohledu jedná o postup v rozporu s jednacím řádem, nebyla tato zásadní věc s námi předem projednána a nebylo vysvětleno, co takový krok přesně znamená a co bude následovat. Ač dlouhodobě kritizujeme některé kroky koalice a zejména ČSSD, a mohli bychom tedy mít z tohoto vývoje radost, z výše uvedených důvodů bychom nemohli takový postup zodpovědně podpořit, neboť bychom tím převzali také spoluzodpovědnost za chaos, který nyní nastal. V reakci na negativní postoj většiny zastupitelů, navrhovatel svoji žádost stáhl, načež čtyři radní předložili předem připravené rezignační listy. Celý postup dvou menších koaličních stran se nám jeví jako pokus vtáhnout opoziční strany do vnitrokaoličního sporu, respektive najít jednoznačné odůvodnění pro zamýšlenou rezignaci, kterým by nevyslovení důvěry zastupitelstvem jistě bylo. Z pohledu ODS je politováníhodné, že se o takto zásadních věcech nejednalo předem a nepostupovalo standardním způsobem, kterým by bylo jednání o případné nové koalici. (zdroj: FB ODS Líšeň)

Politické hnutí SPOLU se vyjádřilo prostřednictvím svého FB profilu

Proces, kterým došlo včera k rozpadu koalice v Líšni, považujeme za velmi nešťastný a nevhodně zvolený. Věříme, že menší koaliční strany vedly k jejich včerejšímu jednání na zastupitelstvu závažné pohnutky, které nám ale nebyly do dnešního dne sděleny. Úkony, které zastupitelé menších koaličních stran provedli, ať již byly či nebyly vzaty zpět, jsou dle našeho názoru v rozporu nejen s koaliční smlouvou, ale také s příslušnými právními předpisy. Vzniklou situaci považujeme za velmi znepokojivou a vzbuzuje v nás vůči stávající koalici nedůvěru a rozladění.

Z naší strany již byla odeslána žádost menším koaličním stranám o vyjasnění pohnutek, které k jejich včerejšímu jednání vedly a budeme trvat na tom, aby nám byly sděleny, abychom mohli posoudit, zda skutečně bylo nutné vtáhnout nejen ostatní zastupitele, ale zejména občany Líšně do koaličních sporů, jež měly být dle našeho názoru řešeny primárně uvnitř koalice. Stávající situace dle našeho názoru nebude přínosem pro nikoho, tedy je nutné ji co nejdříve vyřešit. Jsme ochotni se zapojit do hledání rychlého a trvalého řešení této situace tak, aby negativní důsledky byly pokud možno co nejmenší.

 

-vlisni.cz-

Kategorie: 

Komentáře

Opět boj o koryta? To jste se nepoučili na magistrátě? Je mi z toho smutno......rezignace a nevypovězení koaliční smlouvy? To je asi nějaká nová brněnské politická nákaza.......ach jo....

Trošku nelogické, ne, pane Smutný? Kdyby to byl boj o koryta, tak proč by se vzdávali funkcí? Hm?

A proč mi odpovídáte zrovna Vy? To tedy opravdu nechápu........
Pokud jste to nezaregistrovala, tak např. p. Liptáková provedla něco podobného na magistrátu s výsledkem, že skončila v placené funkci, akorát ne tolik na očích........jednání zastupitelů MČ je v přímém rozporu z koaliční smlouvou považuji za účelové......prohlášení považuji za polovičaté.....buď si stojím za svým nebo ne.....aspoň si dělám obrázek pro další volby. mám pocit, že politická kultura dostala zase jednou na prd*l!

Co p.starosta? Ten rezignovat nebude? Všechno by se rázem zlepšilo. Asi boj o koryta co?

že by konečně vypluly na světlo levárny pana starosty a spol?

Paní místostarostka a další co rezignovali zjistili, že na to nemají schopnosti na komunální politiku......teď to svedeme na starostu nebo ČSSD a hurá s čistým štítem do nových voleb a boje o vyšší a lepší koryta!

O kostelíčku vím vše. O tom jak budu bydlet nevím nic. Také chci vědět kdo jak co zpochybnil. Jmenovitě, jasně. Vaše volební hrátky mě jako občana stojí mnoho sil a financí i nejistoty. Detaily vynechám.
Celá modernizace je velmi náročný projekt a procesně není vůbec jednoduchá. Bohužel modernizace byla na posledním zastupitelstvu procesně zpochybněna. Jako starosta nakládám s veřejnými prostředky, které schvalují jednotliví zastupitelé a je nemyslitelné, že bych případné pochyby mohl brát na lehkou váhu.
Kdo jak co zpochybnil a hlasoval jsem nenašel. Nejdříve schválil a potom zpochybnil. Rozhodnutí starosty jsem pochopil, souhlasím.
Vladimír Vávra , 724009206

Vážený pane Vávro, je tu k dispozici záznam z červnového zastupitelstva na webu radnice, kde se záležitost s byty řešila, takže si to můžete pustit, abyste zjistil, kdo a jak co zpochybnil. Pokud to správně chápu, tak zastupitelé ani neměli co konkrétně zpochybnit - k dané věci totiž nedostali dostatek informací. Úřad nedokázal připravit a předložit kvalitní, přiměřeně obsáhlý, srozumitelný a včas komunikovaný materiál, na základě kterého by mohli zastupitelé zodpovědně rozhodovat. Proti takovému postupu se postavili Finanční výbor, někteří (později rezignovaní) radní i další zastupitelé.