Úterý 16. července 2024
Vložil vlisni.cz on August 19, 2018
Bývalá provozovna McDonald´s na ul. Sedláčkova (zdroj: vlisni.cz - 2018)

Všichni dobře známe neutěšený pohled na komerční objekt sloužící dříve síti McDonald´s, dále pak různým provozovatelům pohostinských služeb a nyní…raději si snad ani nedomýšlet.

Protože si uvědomuji, že objekt bývalých restaurací lemuje jedinou přístupovou cestu k uzlu městské hromadné dopravy na ulici Novolíšeňská, snažím se ve spolupráci s pracovníky úřadu MČ Brno-Líšeň situaci napravit. Nicméně jedná se o nelehkou a velmi komplikovanou situaci, kde tahá městská část za kratší konec provazu. Pozemky mají jiného soukromého vlastníka než objekt samotný, ti jsou velmi špatně kontaktní a celou situaci komplikuje ještě uvalení insolvence na majitele budovy bývalého restauračního provozu.

Jako místostarosta MČ Brno-Líšeň jsem již před rokem, tj. dne 9.6.2017 podal podnět na stavební úřad MČ Brno-Líšeň, aby prověřil vyhořelý objekt na ulici Sedláčkova.

Stavební úřad MČ Brno-Líšeň vypsal kontrolní prohlídku dne 20.7.2017, ale dle protokolu z kontrolní prohlídky se na ni nedostavil žádný z vlastníků objektu. Na základě této kontrolní prohlídky stavební úřad vyzval vlastníky objektu i pozemku ke sjednání nápravy (zamezení vstupu do objektu a provedení příslušných opatření). Dne 10.10.2017 proběhla další kontrolní prohlídka, které se již zúčastnil zplnomocněný zástupce společnosti Royal Stars, s.r.o., jenž je vlastníkem vyhořelého objektu. Zplnomocněný zástupce uvedl do protokolu, že vlastník objektu se nachází v insolvenčním řízení a z důvodu předmětného řízení se ze zákona č. 182/2006 Sb., má zdržet nakládání se svým majetkem, a to včetně vynaložení prostředků na zabezpečení objektu. Takto vynaložené prostředky by mohly být vnímány jako zvýhodňování věřitele na úkor svých věřitelů.

Dne 18.7.2017 proběhla dražba komerčního objektu bývalého McDonaldu na ulici Sedláčkova –https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=41286&taa=3&backurl=a=s**p=29**c1=2**taa=3**sorder=price_down. Objekt nebyl vydražen.

Dne 25.10.2017 obdržel stavební úřad usnesení Krajského soudu v Brně o zahájení insolvenčního řízení – http://kraken.slv.cz/KSBR29INS13525/2017.

Dne 23.7.2018 jsem se písemně dotázal zplnomocněného zástupce společnosti Royal Stars, s.r.o., zda je již insolvenční řízení ukončeno a bude možné objekt zabezpečit proti vniknutí osob. V odpovědi jsem obdržel informaci, že stále probíhá insolvenční řízení, které bylo zahájeno dne 26.6.2018 – https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=29453319.  Insolvenční řízení trvá již déle než rok a stále není pravomocně skončeno - https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=29453316.

Zplnomocněný zástupce společnosti Royal Stars, s.r.o. však přislíbil, že jakmile dojde k soudnímu ukončení insolvenčního návrhu, sjedná společnost Royal Stars, s.r.o. bezodkladnou nápravu – objekt bude zabezpečen proti vniknutí a okolí bude uklizeno. Do této doby však není společnost Royal Stars, s.r.o. oprávněna disponovat se svým majetkem.

Vzhledem k této skutečnosti drží nad okolím objektu zvýšený dozor MP Brno a PČR, které dohlíží na dodržování veřejného pořádku zejména v nočních hodinách, dále kontroluje objekt v pravidelných obhlídkách komise veřejného pořádku, prevence a údržby.

Plně si uvědomuji neutěšený stav, kdy vyhořelý komerční objekt láká bezdomovce a slušný člověk, aby se bál kolem projít. I přes veškerou výše popsanou aktivitu, budu i nadále usilovat o co nejrychlejší nápravu současného stavu. Pevně věřím, že se společně dočkáme šťastného konce.

 

Miloš Freiberg
II. místostarosta

Kategorie: 

Tags: 

Komentáře

Zajímavé čtení, ale opravdu by mohla zejména policie u této budovy zajistit větší pořádek tím, že některé osoby, zejména pána co nosí "repré dres Baroš", vykope do hajzlu dřív než se místní dostatečně naserou a udělají to za ni....

Je pěkné, jak zde pan místostarosta popisuje své snahy (že by volby?), ale nutno říci, že problematických míst v Líšně je několik....podměty občanů komise neřeší a je mi až trapné, když potkám pana starostu na Nám. Karla IV. a nevidí jeho chátrání....propadají u přechodu před cukrárnou (mají občané vyfotit), ohyzdný stánek PNS, atd.). Na co máme nějakou komisi monitorující stav.........napadá mne sprosté slovo.........no, volby Vám to sečtou všem! Za mne DĚKUJI A ODEJDĚTE!