Úterý 16. července 2024
Vložil vlisni.cz on September 29, 2018

Krátké představení Vaší osoby: 

Jmenuji se Břetislav Štefan. Narodil jsem se před 40 lety a z toho 38 žiji v Líšni. Vystudoval jsem Filozofickou fakultu MU. Následně jsem pracoval jako odborný archivář. Od roku 2010 jsem starosta Líšně.

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat do Líšeňského zastupitelstva?: 

Důvodem byl nápad, dle mého hloupý, zastavět Rokli soukromým stadionem nebo bytovými domy. Málokdo ví, že část Rokle byla donedávna stavebními pozemky. Následovaly ankety a debaty, kde jsem zjišťoval, co by si Líšńáci v Rokli přáli. Chtěli park a já jsem se rozhodl jít za něj bojovat do zastupitelstva.

Jakým prioritním tématům a oblastem se chcete osobně věnovat?: 

Líšni chybí domov pro seniory a pečovatelská služba. Mám jasný plán, jak tuto situaci změním.

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

V souladu s přáním Líšňáků.

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?: 

Komunikace, vzájemný respekt a hledání kompromisů.

Řešení vidím v setkávání a diskuzích, kde jeden naslouchá druhému a respektuje i odlišný názor, tím se dá posunout Líšeň dál. Právě v diskuzích se projeví síla myšlenky a zájmu o obec. Síla politika spočívá v tom, že dokáže ustoupit ze svého pohledu na to, co považuje dobro, před názorem těch, které zastupuje.

Výstupy z veřejných debat přenáším do jednání zastupitelstva. Tato stanoviska důrazně hájím, což mnohdy vyvolává negativní emoce u nezasvěcených. Přál bych si, aby v budoucím zastupitelstvu bylo více lidí, kteří na první místo staví zájem občana.

Co s v Líšni opravdu povedlo a na co jste hrdí?: 

Jsem hrdý, že jsme dosáhli, jako první v Brně, stavební uzávěry na Kostelíčku a dali tak šanci této lokalitě. Podařilo se ubránit Rokli před zastavěním. Jsem pyšný, že líšeňské hody mají stále větší věhlas a daří se nám rozvíjet tradice. Bráníme obecní majetek, neprodáváme, co není naše, ale dědictvím po předcích.

Komentáře

Dobrý den,
proč až teď bráníte obecní majetek? Protože členové ČSSD v Líšni si už odkoupili byty?
Například II. místostarosta p. Freiberg .

Jsem rád, že rádio Jerevan přešlo k moderním technologiím, Je pravda, že některé byty se v Líšni privatizovaly, ale naposledy tomu tak bylo před více jak jednou dekádou. Je pravda, že minimálně jeden z privatizovaných bytů vlastní Freiberg, ale nikoliv pan doktor Freiberg, současný místostarosta. Gratuluji k přesným informacím.

S obecním majetkem se v Líšni nakládá opravdu zvláštně, všimli jste si toho množství OSB desek, ze kterých na nás shlíží kandidáti ČSSD? Jaká náhoda, že ve skladu radnice chybí cca polovina OSB desek nakoupených pro parket na loňské hody a na druhé polovině se povalují oranžové plakátky. Ale i toto má pan starosta jistě ošetřeno a desky si sám sobě řádně zapůjčil, stejně jako si pronajal na dobu kampaně onu skladovou místnost. Kolik desek bude po měsíci na slunci, větru a dešti na odpis nebo že nájemní smlouvu neschválila rada už nikoho po volbách asi zajímat nebude.

Druhé vysílání rádia Jerevan... Je pravda, že když jsem poprvé před šesti lety montoval v ranních hodinách pódium před líšeňským zámkem, tak jsem přemýšlel, jak toho využít pro stát, církev a stranu. Tento ďábelský plán jsem konečně rozvinul. Využil prostor garáže k organizování podzemní kampaně v líšenských volbách a zneužil elektřinu na dobíjení aku vrtačky a mobilu. Bohužel desky na parket chybět nebudou, jaká to škoda, že pochází ze soukromých rukou jako zbytek ze stavby rodinného domu od známého... S pozdravem Rádiu Jerevan a hodně úspěchů při dalším vysíl(r)ání

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.