Úterý 25. června 2024
Vložil vlisni.cz on December 12, 2020
Foto: Mirka Knoblochová

V prosincovém čísle Líšeňských novin zveřejnili líšeňští zastupitelé za ČSSD Blanka Tusherová, Naďa Jurčová, Vlasta Marková, Alena Stejskalová, radní Oldřich Lupečka a starosta Břetislav Štefan článek „ROKLE A JEDLÝ PARK ANEB VEŘEJNÝ ZÁJEM“ -  https://www.brno-lisen.cz/prosinec-2020/f17806?fbclid=IwAR0ahN47OIFQaCFoK7yUaeYjV5gIZN2cGgVKfsA3OhDocv0B3OoKHxIST18

Reagují v něm na článek Soni Staré “Rokle a Jedlý park aneb veřejný zájem v Líšni" (vydaný v listopadovém čísle Líšeňských novin) https://www.vlisni.cz/obcan-obec/rokle-jedly-park-aneb-verejny-zajem-lisni?fbclid=IwAR0PAuBchZVXA3h8esZTY_2USPA4mTJfEimCCniFHtgQiRwmXlEci5fumVg#

Soňa Stará ve svém textu předkládá svůj názor na Rokli jako na ekologicky sporný a ne zcela dořešený projekt. A jako příklad efektivně spravovaného veřejného prostoru zmiňuje v blízkosti Rokle nacházející se Jedlý park, který na rozdíl od Rokle nebyl zbudován za několik desítek milionů z veřejných prostředků, ale vzniká z iniciativy místních občanů, kteří prostor vyklidili, osadili ovocnými stromky, pořádají zde akce a vytvářejí přirozený komunitní prostor.

Názor Soni Staré se místním sociálně demokratickým zastupitelům evidentně nepozdává a v tomto smyslu reagují. Byla by to prostě taková výměna názorů, ovšem bohužel nelze přehlédnout zjevné obvinění, kterého se zvolení zástupci občanů včetně starosty a radního dopustili. Píšou:

... "Park vzniká od roku 2014 z iniciativy některých místních občanů. Ano, to vzniká. Pamětníci ví, že na začátku vzniku tohoto „Jedlého parku“ ti místní občané, o kterých se občanka Stará zmiňuje a jejichž iniciativu a nezištnou aktivitu v další části článku velmi oceňuje, svou konkrétní přítomností a jistě záslužnou činností na „zvelebování“ tohoto území vědomě kryli rovněž navážku stavební zeminy a sutě z přilehlé developerské bytové výstavby na ulici Houbalova. Událost, ze které existuje důkazná foto dokumentace i další důkazné materiály se tehdy neobešla bez velkých sporů, ostudy a dokonce trestních oznámení"...

Místní politici napadají občany a obviňují je z „krytí navážky“. Mají prý důkazní materiály, které však nepředkládají. Není ani jasné, o kom to vlastně píší – politici ČSSD totiž jako „krytce navážky“ označují „místní občany, o kterých se občanka Stará zmiňuje“. Bohužel Soňa Stará ale nikoho jmenovitě ve svém článku neuvádí! Píše pouze obecně o iniciativě místních občanů. O koho se tedy jedná? Kdo přesně kryje navážku? Občané bydlící v okolí Jedlého parku, kteří mají prostor rádi a starají se o něj? Děti z blízké školy, které vysázely stromky? Nebo jejich učitelé? Rodiče? Organizátoři Festivalu Líšeň sobě, kteří zde pořádali festival, aby zviditelnili toto úžasné místo? Velmi mnoho otázek budí text sociálně-demokratických zastupitelů a zaslouží si jistě vysvětlení a objasnění.

Spolek Líšeň sobě dlouhodobě usiluje o kultivaci veřejného prostoru v Líšni a snaží se inspirovat a podporovat aktivity místních lidí. Proto není možné ponechat bez reakce text, v němž jsou ze strany místních politiků z ČSSD (včetně starosty Štefana a radního Lupečky)  napadáni líšeňští občané.  Proto veřejně žádáme autory článku ROKLE A JEDLÝ PARK ANEB VEŘEJNÝ ZÁJEM o vysvětlení:

-

Koho konkrétně politici obviňují z „krytí navážky stavební zeminy a sutě z přilehlé developerské bytové výstavby“?

Jakým způsobem tito „místní občané vědomě kryli navážku stavební zeminy“?

Žádáme zveřejnění „důkazních materiálů“, o nichž se politici za ČSSD zmiňují.

Na závěr si dovolujeme připojit pár fotografií z Festivalu Líšeň sobě (2020) a reagujeme tím rovněž na text místních politiků:

"Podle našeho názoru je území stejně neutěšené i nyní po téměř šesti letech aktivní činnosti jmenovaných místních občanů. "....

Za spolek Líšeň sobě
Pavla Dombrovská (režisérka Divadla Líšeň), Filipína Cimrová (předsedkyně spolku), Tomáš Uřídil, Hana Uřídilová, Markéta Pálenská, Dalibor Levíček

 Fotografie Jedlého parku focené v průběhu Festivalu Líšeň sobě 2020  (foto Petra Švehlová,  Dalibor Levíček a Miroslava Knoblochová)

Foto: Petra Švehlová
Foto: Petra Švehlová
Foto: Dalibor Levíček
Foto: Mirka Knoblochová
Foto: Mirka Knoblochová
Foto: Mirka Knoblochová

Kategorie: 

Komentáře

Zeptejte se pana starosty a bývalého místostarosty, který byl uklizen do Hobbylabu. A ani tam se zrovna moc nepředvedl.

Co je ukryto v prostoru Jedlého parku je otázkou. V té době byl místostarostou pan Sedláček, který v roce 2018 společně s panem Levíčkem kandidoval za Sousedé z Líšně. Je zřejmé, že navážku netvořila asi jen hlína.,, viz: https://www.vlisni.cz/vase-tema/jedly-park-ma-rok-co-dal.

Otázka Jedlého praku se tedy opět otevírá v době, kdy pan Sedláček přesunul své aktivity mimo Líšeň.
Nemyslím si, že byl někým uklizen do Hobbylabu, ale že se jedná o jeho vlastní projekt.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.