Čtvrtek 25. července 2024
Vložil vlisni.cz on September 02, 2014

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně, a máte představu o tom, jakým způsobem je budete reálně řešit?: 

Nejpalčivější problémy jsou a i nadále budou : zlepšování kvality životního prostředí-opravy a údržba chodníků, vozovek, zeleně, kvalitní bydlení-opravy a údržbu bytového fondu, ve společenském životě-koordinace kulturních, společenských a zájmových organizací a hnutí a života mezi organizacemi, které působí v Líšni. Neočekávám mimořádné změny v komunální politice, neboť záměrem všech kandidujících stran jistě bude snaha pokračovat v řešení problémů, které vyplynuly z potřeb rozvoje Líšně. Reálně lze řešit nastíněné problémy pouze dosahováním konsenzu mezi zastupiteli. 

Jaké jsou největší úspěchy Vaší dosavadní práce v komunální politice (případně jakým způsobem se občansky angažujete)?: 

Největšího úspěchu v komunální plotice v současném volebním období bylo učiněno v tom, že se vytvořily dobré vzájemné vztahy mezi politickými subjekty, což se významně projevilo například  v přírůstku nových míst pro děti v předškolním věku v mateřských a základních školách, zlepšení kultury bydlení občanů bydlících v obecních bytech, včetně  možnosti parkování. Jsem rád, že jsem mohl být členem takového tvůrčího kolektivu a podílel  se tak na rozvoji Líšně.        

Jaká je Vaše profese a vaše zájmy a kterými tématy konkrétně se budete zabývat v komunální politice?: 

Převážně jsem pracoval v ekonomické oblasti a oblasti financování. Rád bych i v dalším volebním období pracoval v těchto oblastech a podílel se na tvorbě a plnění rozpočtů měst. části. ve volebním období.     

Jak konkrétně chcete podporovat občanská sdružení a činnost vycházející z aktivit občanů?: 

Chci podporovat všechny občanské aktivity v městské části, které svojí činností rozvíjí pospolitost občanů Líšně, kulturu a sport. Formy podpory jsou závislé na charakteru činnosti občanských sdružení, od možnosti využívání nemovitého majetku ve správě městské části, po materiální pomoc při respektování zásad, upravených předpisy  městské části. 

Uveřejněno se souhlasem kandidáta/kandidátky. Texty neprošly redakční ani jazykovou úpravou.

Komentáře

Dobrý den, chválíte tvůrčí prostředí mezi zastupiteli. Myslím, že ta i nadále může pokračovat, rozšířena o nové subjekty. Lídr politického hnutí ANO by zřejmě rád navázal na tradici Mírových slavností v Mariánském údolí, se kterými zajisté máte bohaté zkušenosti, nebylo by vhodné navázat plodnou spolupráci právě zde. Děkuji za odpověď
"Neočekávám mimořádné změny v komunální politice, neboť záměrem všech kandidujících stran jistě bude snaha pokračovat v řešení problémů, které vyplynuly z potřeb rozvoje Líšně. " Potom se mi naskyta otazka, proc by vas tedy obcane meli volit ? Co nabizite, co jine strany/kandidati nenabizi ?
První mírovou slavnost organizovala KSČ v srpnu roku 1938 v době, jak jistě víte, se schylovalo k II. světové válce. Situace byla již značně vyhrocená a KSČ považovala za důležité oslovit občany a upozornit je na vznikající nebezpečí války. Tehdy se v Mariánském údolí na protest proti válce sešlo kolem 20 tisíc lidí. Jménem celého shromáždění byl odeslán telegram vládě ČSR, jehož obsahem byla výzva, aby bylo odmítnuto vše, co ohrožuje státní svrchovanost a demokratický pořádek a aby stát využil spojeneckých smluv, uzavřených mezi Sovětským svazem a Francií. Za dnešní zhoršující se mezinárodní situace a vzniku dalších lokálních válek, je tato tradice velmi aktuální. Pokud lídr hnutí ANO by rád navázal na tradici Mírových slavností, jistě bude mít v tomto směru dobrého spojence.
Pokud jste studoval volební programy jednotlivých kandidujících subjektů, mohl jste si provést průnik jejich záměrů pro rozvoj Líšně. Zjistíte, že obsah těchto záměrů je velmi podobný. Liší se však politickým přístupem. Zatímco pravice dává přednost řešení prostřednictvím soukromých subjektů, případně privatizace, levice se orientuje na příspěvkové organizace, které může snadno kontrolovat, racionálně financovat a jejich prostřednictvím potřeby rozvoje Líšně zajišťovat. To je zásadní důvod, proč by nás občané měli volit.
Ten rozdíl mezi pravicí a levicí jste popsal velmi trefně - musím s Vámi naprosto souhlasit. Ale je to právě ten důvod, proč levici nevolit. Stát nebo obec nikdy nebude hospodařit tak rozumně jako soukromník. Ostatně těžko bychom našli lepší příklad než 40 let komunismu. Je tomu tak jednak proto, že politik nerozhoduje o svých penězích, a také proto, že se každé 4 roky mění. A lidé se nechtějí stále ptát: "Prodlouží nám smlouvu?" nebo "O kolik nám zase zvednou nájem?". Jsou ochotni více investovat, pokud znají podmínky dopředu. Martin Příborský (ODS)
Nedá mi to a musím se vložit do diskuse mezi kolegou Matyášem a p. Martinem Příborským. A to ve smyslu názvu mého komentáře. Přece moc dobře si všichni pamatujeme, jak dlouho od roku 1990 se třeba jen v líšeňském zastupitelstvu nezměnila neomezená vláda ODS a co "dobrého" nám všem přinesla. Myslím, že je dost případů (došlých až po trestní oznámení) jak úspěšně tato strana v Líšni hospodařila. Pokud bude p. Příborský v ZMČ, myslím, že mu bude předloženo mnoho konkrétních důkazů, které bude muset nové vedení naší radnice a třeba SML v dalších letech řešit. A pokud bychom to vzali biologicky, jako každý člověk a živý tvor i politik se mění neustále. V případě pana Příborského je mým přáním, aby to byla změna k lepšímu.
Vážený pane Borecký, k minulosti se nemohu zasvěceně vyjádřit, protože jsem – na rozdíl od Vás – v Zastupitelstvu neseděl. Jsem totiž představitelem nastupující generace ODS, která chce dělat moderní a otevřenou pravicovou politiku. Ale zdá se mi, že za „vlády“ ODS se Líšeň skutečně měnila k lepšímu, a to mnohem rychleji než dnes (opravené paneláky, školy, rekonstrukce kanalizace a silnic atd.). Vaše naznačování ohledně nějakých případů je příliš vágní, než aby se dalo paušálně spojit s jednou stranou. Taková argumentace není velmi seriózní. Možná byste mohl být adresnější, máte-li nějaké konkrétní poznatky. S každým případem se rád osobně seznámím, a budu-li zvolen do Zastupitelstva, postavím se k jejich řešení čelem. Nicméně jakékoliv zneužití pravomocí na radnici je jen potvrzením mojí teze, že veřejná správa je méně efektivní než privátní subjekt.
Pane Příborský, ujišťuji Vás, že pokud by dnešní době předcházelo 40 let komunismu, tak by se občané v dnešní době učili z učebnic dějepisu o nějakém dvě stě padesátiletém vývojovém stupni, který se jmenoval kapitalismus. Dávno by občané pracovali ve prospěch celé společnosti a společnost by vytvořené hodnoty užívala ve prospěch všech občanů. 40 let socialismu ukázalo, že vývoj společnosti se může vyvíjet na demokratických principech, solidarity, rovnosti, ekonomické i hospodářské samostatnosti.
Pane Příborský, jak hospodařili soukromníci posledních 24 let, například jen v Brně, lze posoudit na úspěších jednotlivých „zprivatizovaných“ podniků : Stavební stroje Brno s.p. – „zprivatizován“ – dnes již neexistuje, Zbrojovka Brno s.p. – „zprivatizována“ - dnes již neexistuje. Ve stejné režii byly „zprivatizovány“ státní podniky Královopolská strojírna Brno, První brněnská strojírna, Roučka Slatina, celý brněnský textilní průmysl a další podniky a instituce. O práci přišky desítky tisíc lidí. Skutečně, takto se hospodařit nedá.
Pokud se politik každé 4 roky mění, nepovažuji to za normální, Domívám se, že už by nikdy neměl být žádnou stranou nominován.
Pane Matyáši, obhajujete politiku zločinecké strany KSČ, jak sám dobře víte. Pravdu máte, o práci přišly tisíce lidí, tisíce rodin bylo zničeno, odpůrci zvrácené politiky KSČ byli vězněni, mučeni, neměli práci, rodiny byly pronásledovány. Ano, to jsou ty tisíce lidí, o kterých píši v úvodu. Komunisti, aby mohli vládnout, museli vše ukrást, znárodnit a potom "hospodařili". Nejhorší je ovšem ukradené svědomí národa. S tím se vypořádáváme dodnes, než staří patolízali KSČ vymřou. KSČ nikdy neměla existovat, a vy i s tím panem Boreckým někam nejlépe zalezte a nežvaňte nesmysly. Jenom blázni si můžou dát na kandidátku osobu ve věku 86 let apod. Že vám není hanba.