Čtvrtek 25. července 2024
Vložil vlisni.cz on February 04, 2015
Pozvánka (zdroj: www.brno-lisen.cz)

Vážení a milí občané,

v pondělí 9. 3. 2015 v 17 hodin se v sále radnice MČ Brno-Líšeň uskuteční veřejná debata – představení návrhu zadání připravovaného regulačního plánu.

Již od roku 1994, kdy Zastupitelstvo města Brna schválilo Územní plán města Brna, se lokalita Kostelíček dostala do návrhových stavebních ploch bydlení s funkčním typem BC – plochy čistého bydlení a mírou stavebního využití - index podlažních ploch 0,4.
Lokalita Kostelíček je vymezena z jihu ulicí Kniesovou a přilehlými zahrádkami /část/, ze západu ulicí Šimáčkovou a ulicí Kostelíček, ze severu ulicí Obeckou a z východu ulicí Podlesnou a hranicí lesního masivu Pod Zelenou cestou.

Důvody pořízení regulačního plánu:
V roce 1998 pořídila MČ Brno-Líšeň návrh Územního plánu zóny Kostelíček.
V roce 2001 pořídila MČ Brno-Líšeň Regulační plán Brno-Líšeň Kostelíček – bohužel tento dokument nebyl vydán dle stavebního zákona a nestal se závazným pro rozhodování v území.
Zastupitelstvo MČ Brno-Líšeň aktivně připomínkovalo jak připravovaný Územní plán města Brna, tak Změnu Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“ a podporovalo zpracování regulačního plánu na svém 6. zasedání ze dne 19. 5. 2011, 26. zasedání ze dne 19. 9. 2013, 27. zasedání ze dne 7. 11. 2013, 29. zasedání ze dne 30. 1. 2014 a 35. zasedání ze dne 25. 9. 2014. Zastupitelstvo se snažilo připomínkami omezit nekoordinovanou výstavbu v lokalitě Kostelíček.
Vypsaná usnesení z jednotlivých zasedání Zastupitelstva jsou součástí Návrhu zadání regulačního plánu Kostelíček.

Stručné připomenutí

 • dne 12. 5. 2014 proběhla veřejná debata iniciovaná spolkem Líšeň sobě, během níž proběhlo seznámení občanů se situací týkající se možné výstavby v lokalitě Kostelíček. Z debaty byl vytvořen videozáznam a zveřejněn na portálu vlisni.cz:
  http://www.vlisni.cz/obcan-obec/uzemni-plan-kostelicek-shrnuti-debaty-videozaznam
 • dne 17. 6. 2014 zastupitelé města Brna schválili Změnu Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“ a lokalita Kostelíček se dostala do ploch BK – bydlení kombinované. Bydlení kombinované v dané lokalitě umožňovalo jak rodinné domy, tak bytové domy.
  Proti této Změně Územního plánu města Brna podala MČ Brno-Líšeň připomínky a sdružení Líšeň sobě námitku zástupce veřejnosti s téměř 1300 podpisy.
 • MČ Brno-Líšeň ve spolupráci s Odborem územního rozvoje a výstavby rozeslala v červnu 2014 dopisy majitelům pozemků a majitelům sousedních parcel lokality Kostelíček s žádostí o souhlas s uplatněním požadavku u pořizovatele Územního plánu města Brna na zpracování Regulačního plánu lokality Kostelíček.
  Bylo obesláno 437 vlastníků pozemků těsně sousedících s lokalitou, kterou by řešil regulační plán. Počet pozemků těsně sousedících s lokalitou, kterou by řešil regulační plán je 437. Na Odbor územního rozvoje a výstavby bylo odevzdáno 197 formulářů.
  S pořízením regulačního plánu souhlasilo 43%, proti byly 2%.
 • stavební komise při MČ Brno-Líšeň, konaná dne 8. 9. 2014, doporučila zpracování Regulačního plánu Kostelíček.
 • Rada MČ Brno-Líšeň, konaná dne 17. 9. 2014, doporučila zastupitelstvu MČ souhlasit s podáním žádosti MČ Brno-Líšeň u pořizovatele Územního plánu města Brna na zpracování Regulačního plánu lokality Kostelíček s úhradou finančních nákladů na jeho zpracování z rozpočtu MČ Brno-Líšeň.
 • Zastupitelstvo MČ Brno-Líšeň na svém 35. zasedání ze dne 25. 9. 2014 souhlasilo.
 • Dne 23. 1. 2015 byla rozsudkem Krajského soudu v Brně sp. zn. 67 A  15/2014 zrušena změna Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“ vydaná opatřením obecné povahy č. 3/2014 statutárního města Brna. Jedním z patnácti žalobců byl i líšeňský spolek Líšeň sobě.

Rádi bychom vám představili návrh zadání připravovaného regulačního plánu, které je nedílnou součástí Podnětu k pořízení regulačního plánu. Regulační plán je jediným nástrojem líšeňské samosprávy, který může omezit nekoordinovanou výstavbu ve vymezeném území.

Břetislav Štefan,
starosta MČ Brno-Líšeň
(převzato z www.brno-lisen.cz)

Pozvánka (zdroj: www.brno-lisen.cz)

Kategorie: 

Komentáře

Kde je k dispozici záznam z tohoto jednání? Myslím video, audio či alespoň zápis, jako to bylo posledně...

Záznam veřejné debaty byl přidán do článku. 

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.