Neděle 05. února 2023
Vložil admin on August 26, 2012

Dělňák

 12.9.2012 -  Vyjádření Rady MČ v pdf zde

(Články a reportáže rekapitulující vývoj na téma knihovna – komunitní centrum si můžete přečíst a poslechnout zde http://www.vlisni.cz/kultura/komunitni-centrum-knihovna)

 Nápad zachovat knihovnu ve staré Líšni se rozvinul v záměr založit Komunitní centrum občanského sdružení Líšeň sobě, v němž by se soustřeďovala rozrůstající se společná práce činorodých lidí a místních organizací. Toto dění si žádá místo, ve kterém by se mohlo uskutečňovat. Jako příhodný prostor se nabízí Dělňák Líšeň. Také proto, že jeho záchranu provázela právě idea poskytnout jej pro rozvoj místního kulturního a společenského života. Podle našeho názoru by umístění komunitního centra v Dělňáku pomohlo tuto myšlenku naplnit.

Členové o.s. Líšeň sobě oslovili ředitelku KCL Hanu Baldelli, aby ji seznámili s návrhem na využití prostor foyer Dělňáku pro komunitní centrum s knihovnou a prodiskutovali s ní možnosti takového spojení aktivit komunitního centra a provozu Dělňáku.  Ředitelka se však v této věci odmítla sejít s odůvodněním, že se "nemůže vyjadřovat, neboť je to v kompetenci Rady MČ Brno-Líšeň". Nesdělila ani své stanovisko k písemně předloženému záměru.

Podali jsme tedy žádost na Radu MČ - Žádost o spolupráci KC Líšeň na projektu Komunitní centrum s knihovnou. Žádost se projednávala  1.8. 2012 a Rada MČ v této věci nepřijala usnesení  (výpis z 41.schůze: http://www.brno-lisen.cz/usneseni-rmc-v-roce-2012/t1394)

Abychom se ujistili, že naše představy o spojení komunitního centra s provozem Dělňáku jsou technicky a organizačně realizovatelné, oslovili jsme na počátku srpna na doporučení starosty Břetislava Štefana produkčního Dělňáku Miloslava Koubka zastupujícího ředitelku Baldelli v době její nepřítomnosti a s ním projednali možnosti umístění komunitního centra ve foyer Dělňáku.  Na základě tohoto jednání jsme projekt komunitního centra upřesnili  (Žádost o umístění Komunitního centra v prostorách Dělňáku a jeho provozování o.s. Líšeň sobě ve spolupráci s KCLíšeň). Předložíme jej opět Radě MČ, která se bude konat  5.9. 2012.

Byli bychom rádi, kdyby se Dělňák stal otevřeným prostorem, v němž by se občané Líšně měli důvod scházet. V prostoru foyer míníme umístit dětský koutek pro rodiny s dětmi, knihovnu (její kapacita bude vycházet z prostorových, provozních a bezpečnostních možností),  informační centrum shromažďující publikace o Líšni. Rádi bychom zde také pořádali program pro veřejnost navazující na jarní kulturní dění  v bývalé knihovně na zámku – veřejné debaty o aktuálních problémech obce, přednášky a besedy, autorská čtení, promítání a další akce převážně komorního charakteru vycházející z přesvědčení, že kulturní potenciál Líšně je mimořádný a stojí za to jej "stavět na odiv".

Za o.s. Líšeň sobě a divadlo Líšeň

Pavla Dombrovská 

 

Kategorie: 

Tags: