Středa 08. prosince 2021
Vložil admin on March 30, 2011

PřechodV roce 2011 chystá MČ Brno-Líšeň několik dopravních projektů, které vyústili z požadavků obyvatel Líšně. Jedním z prvních bude realizace změny organizace dopravy v křižovatce ulic Jedovnická x Sedláčkova. Původní záměr vybudování světelné křižovatky se ukázal jako finančně velmi náročný a především ne zcela vhodným řešením. Dle vyjádření Odboru dopravy MMB podložené statistickým odhadem, by v tomto případě sice nedocházelo ke kolonám na ulici Sedláčkova, avšak vzhledem k tomu, že by se jednalo o třetí za sebou jdoucí semafor ve velké vzájemné blízkosti na ulici Jedovnická, docházelo by právě zde k ucpání komunikace. Proto jsme přistoupili k jinému řešení, které bude provoz usměrňovat pomocí tzv. odbočovacích pruhů. Konkrétní novou podobu křižovatky můžete vidět na přiloženém obrázku. Realizace proběhne v letních měsících.

Dalším projektem v oblasti dopravy bude vybudování osvětlení přechodu pro chodce na ulici Novolíšeňská, ve spodní části u dopravního přestupního uzlu MHD. Projekt počítá s osvětlením, snížením rychlosti a případně i s omezením počtu jízdních pruhů. Nový přechod pro chodce také vznikne na ulici Šimáčkova, přesněji u mateřské školy a ordinací lékařů.

Poměrně velkým projektem, který bude realizován v letech 2011 až 2012 bude výsadba izolační zeleně podél hlavních komunikačních tahů v Líšni. Abychom sídlišti ulevili od nežádoucích vlivů spojených s narůstajícím počtem aut, rozhodli jsme se v součinnosti s městskou částí Vinohrady a Magistrátem města Brna, zapojit do připravovaného projektu výsadby izolační zeleně podél nejrušnějších silnic.

Líšeň ve svém záměru prosazuje jako návrhovou lokalitu oblast mezi ulicemi Vlkova a Jedovnická, dále celou ulici Jedovnická s odbočením na Podruhovu, a nakonec kolem ulice Horníkova až k Novolíšeňské. Podél silnic se tak objeví téměř 450 stromů, 3600 keřů a 90 popínavých rostlin. Jsem přesvědčen, že jde o přijatelnější řešení než stavět betonové protihlukové stěny, jejichž výstavba je navíc finančně velmi náročná. A doufám, že obyvatelé tento záměr uvítají.

Výsadba zeleně bude stát asi pět milionů korun a až 90% nákladů by mělo být pokryto z evropské dotace. Realizace potrvá půl roku a následujících osmnáct měsíců bude probíhat následná péče.

V Líšni se nebude jednat o ojedinělý projekt. Je to jeden z prvních projektů, ale již intenzivně pracujeme na dalších, které by měly do Líšně přinést zeleň a zkvalitnění životního prostředí.

Jozef Sedláček

II.místostarosta MČ

Křižovatka

Plán budoucí křižovatky.

(Pro zvětšení klikněte na obrázek)

 

 

 

Kategorie: 

Komentáře

Tu křižovatku slibuje radnice už 2 roky. Jsem zvědavý jak se předvede nové vedení. Doufám, že volby nebyly zase zbytečné!

Křižovatka je upravena. Více zde