Pátek 14. června 2024
Vložil vlisni.cz on October 04, 2012
Lesní lom v Líšni (zdroj: vlisni.cz)

V severní části Líšně se nachází dnes již nefunkční lom, který ve své největší slávě zaměstnával desítky líšňáků. Jeho činnost pocítila celá severní část Líšně formou třepajících se okenních výplní a skleniček ve skříních. Tomuto jevu zpravidla předcházel zvuk sirény a pak mohutný výbuch…

Líšeňský lom je označován v literatuře jako Lesní lom. Jednalo se o etážový kamenolom. Vápenec, který se zde těžil, měl tmavě šedé až černošedé zbarvení a byl těžen pro cementářské účely.

Vápenec vznikal v relativně mělkovodním prostředí, a to ve větší vzdálenosti od pobřeží, kde docházelo k většímu propadnutí půdy a kde se výrazně uplatňoval vliv proudění.

V roce 1947 byl pro vysoké dopravní náklady uzavřen lom tzv. Habeš, který se nacházel kousek od Velké Klajdovky.  Ve stejném roce byla zahájena těžba v novém „Lesním lomu“ v Líšni. Dopravu vápence z Lesního lomu na skládku v lomu „Džungle“ zajišťovala 1765m dlouhá lanovka, která přecházela přes státní silnici Brno – Ochoz. Její kapacita byla 100 tun za hodinu. Nakládání vytěženého vápence do lanovky bylo z počátku zajišťováno ručně, později rypadlem. Nerovnoměrnost při plnění vozíků lanovky způsobovalo problémy při jejich vykládce nad surovárnou, kde se nevyklopily. Z této meziskládky byl vápenec nakládán rypadlem na přepravníkový pás do spodní části lomu „Džungle“. Vzhledem k vysoké nehospodárnosti byla v „Lesním lomu“ vybudována drtírna se zásobníky podrceného vápence.

Od roku 1953 se v lomu těžilo komorovými odstřely, které byly později nahrazeny clonovými odstřely. V 60-tých letech došlo v „Lesním lomu“ k rekonstrukci trafostanice a byl postaven nový kladivový drtič. Dále byla demontována stará lanová dráha a vybudována nová, která měla kapacitu 150 tun za hodinu. V tomto období byl v Lesním lomu testován jednostranný traktor s dumprem a dále došlo ke zrušení kolejové dopravy v lomech, kterou nahradila auta typu Tatra, Belaz atd.

V roce 1970 v „Lesním lomě“ byl k rozpojování horniny použit rozrývač Caterpillar a nakládání na nákladní auta bylo zajišťováno nakladačem Caterpillar.

V roce 1984 došlo v Lesním lomu ke zrušení drtiče i lanové dráhy. Vápenec byl dovážen k drtiči v lomu „Džungle“ velkotonážními vozy.  

V současnosti v „Lesním lomu“ nezůstala po těžbě žádná technologie. Veškeré zázemí lomu bylo demontováno nebo zbouráno. Jediné, co zde zůstalo na svém místě, je nově zrekonstruovaná administrativní budova, která dnes slouží jako restaurace. Jako němá vzpomínka na těžbu zde zůstává pouze lom a trávou zarostlé fragmenty v podobě zpevněných cest. Rozhlédneme-li se směrem k vysílači Hády, můžete ještě dnes zahlédnout průsek, ve kterém jezdila zmíněná lanová dráha. Při toulkách v houštinách můžeme nalézt i torzo bývalého muničního skladu a v blízkosti srázu do lomu lze najít zrezlá ocelová lana, která lom ohrazovala v době provozu.

Bohužel v našem archívu nemáme žádné dobové fotografie lomu z dob, kdy byl lom v provozu. Přikládáme alespoň to, co jsme našli, případně získali.

P.L., S.K.

Použité zdroje:

 

Lesní lom v Líšni
Obslužná cesta
Správní budova 2007
Správní budova 2012
Těžební stroj v roce 2012
Cesta kolem hájenky
Vzkaz
Letecký záběr lesního lomu (zdroj: cementárna)

Kategorie: