Úterý 25. ledna 2022
Vložil admin on December 22, 2010


Betlémské světloVe čtvrtek v 16.00 h bude do kostela přineseno betlémské světlo. Od 16 do 18 hod se bude betlémské světlo v kostele rozdávat.

V pátek ve Štědrý den. Ráno nebudou roráty. V 15.00 bude vigílie slavnosti Božího narození – bude to mše svatá v SaSM se zaměřením pro děti – při mši budou zpívat děti a hrát orchestr pod vedením pana Nečase.

Půlnoční mše svatá
v kostele bude ve 22.00 hod. a ve 24.00 v SaSM.

V sobotu na Hod Boží vánoční
jsou ve farnosti mše svaté jako v neděli nebude však večerní mše svatá v 18.00 ve farním kostele. Při mších svatých ve 22.00 a ráno v 10.00 bude v kostele provedena česká mše vánoční J. J. Ryby.

25.12. v sobotu
se bude v 16.30 hrát Živý betlém. Hrát budou všichni kdo přijdou na nádvoří zámku odkud se vydáme na cestu k Betlému.

27.12 18.00 v kostele jediná mše svatá v pondělí, po mši žehnání svatojanského vína

31.12 15.00 - 16.00 v kostele adorace Eucharistie

31.12 16.00 v kostele děkovná mše svatá, s prosbou o Boží požehnání do nového roku

1.1 nedělní pořad bohoslužeb v kostele i na středisku slavnost Pany Marie Matky Boží

7.1 -8.1 na Salesku Tříkrálový víkend v Salesku. Vstupenky na Tříkrálový karneval a Ponožkový bál, které se budou konat v sobotu 8. ledna si můžete kupovat na recepci v Salesku už od zítřka, to je 13.12., a čtvrtou adventní neděli přede mší a po mši sv. Za donesenou cenu do tomboly sleva 10%.

(převzato ze stránek Líšeňské farnosti)

Kategorie: