Středa 07. června 2023
Vložil admin on August 28, 2011

Václav KošuličVážení,

dovolím si zopakovat, o čem se  ve svém příspěvku správně zmínila paní PhDr. Belcredi. Komise RMČ  jsou iniciativními a poradními orgány RMČ. Možnost komise (ne povinnost) ustanovovat, je daná zákonem č.128/2000 Sb. ( „ zákon o obcích „) a následně Statutem města Brna. Také si dovoluji upozornit na fakt, že městská část není obec, ale organická složka obce Brna a našim základním předpisem je Statut města Brna. Tímto chci naznačit určité omezení pravomocí RMČ Brno – Líšeň a  tím je pochopitelně  zmenšen i  prostor  pro komise RMČ protože komise se mohou pohybovat jen v rámci působnosti rady městské části. Komise nemá výkonnou pravomoc. Jednotliví členové, ani komise jako celek nemůže, mimo rámec členů komise, ukládat žádné úkoly, ani jménem městské části vystupovat.

Zápisy, které komise předkládají mají charakter pracovních materiálů a je výsadním právem RMČ jak s nimi rada naloží. Na druhou stranu je nutné brát radou MČ  materiály komise vážně, prověřit jejich reálnost (hlavně ekonomickou), soulad s právními předpisy a všední problémy navržené komisemi k řešení  (údržba komunikací, zeleně atd.),  řešit okamžitě přes jednotlivé odbory úřadu. Také si dovoluji v souvislosti s výtkami ohledně uveřejňování zápisů komisí na existenci zákona č.101/2000 Sb. (ochrana osobních údajů ). Všichni zastupitelé a členové komisí při nástupu do funkcí podepisovali formulář – Povinností mlčenlivosti, takže každý po prostudování tohoto zákona pochopí obtížnost uveřejňování některých dokumentů.  Některé zápisy, aby dávaly smysl, se prostě bez osobních údajů neobejdou. Také ještě jednou připomínám charakter zápisu -  jedná se o pracovní materiál (polotovar), ze kterého se pro radu přijatelné body musí dopracovat. Osobně si myslím, a to se shora uvedených důvodů, že žádná městská část, včetně Brna, zápisy  komisí nezveřejňuje.
 K jmenování členů komisí, podotýkám, že jménem rady pan starosta Mgr. Štefan vyzval jednotlivé politické kluby zastoupené v zastupitelstvu, aby jmenovali své členy do výborů a komisí. Proč této nabídky nevyužily, je už otázka pro vedení  těchto klubů.

Na prospěšnost komisí máme asi rozdílné názory. Přínos je určitě v tom, že kandidáti, kteří neprošli do zastupitelstva, se účastí v  komisích mohou dále v komunální politice seberealizovat a získané zkušenosti uplatnit v budoucnosti.

Pro informaci uvádím finanční náklady na činnost komisí – 70 000 Kč. Tato částka je stejná 14 let.  Celkové náklady na samosprávu, včetně platů uvolněných – 3,650 tis Kč. Pro zajímavost uvádím náklady na počtem obyvatel i rozlohou menších Židenic - 5 mil. Kč. Jsem přesvědčen, že odměny členů komise jsou symbolické a nepokryjí ani režijní náklady.


S úctou zdraví
                     
Košulič Václav
Radní UMČ Líšeň

Kategorie: 

Komentáře

Dobrý den,

zdravím všechny účastníky diskuse. Děkuji panu Košuličovi, že vyjasnil práva komisí rady MČ a věřím, že přispěl tímto k aktivizaci podnětů jednotlivým komisím od našich spoluobčanů.Chceme vědět kde jsou problémy, co je třeba napravit, ale i co se občanům líbí a co by chtěli pochválit.
Chtěla bych diskutující vyzvat , aby přispěli k diskusi o kultuře a školství v Líšni. Co zde chybí, kam by rádi chodili, která místa a jaké tradice by se měly oživit.
Těším se na vaše názory

Eva Svobodová

Dobrý den,

ráda bych přispěla svým pohledem do diskuze v oblasti kultury a školství. Do Líšně jsem se přistěhovala teprve před rokem, ale o to intezivněji jsem se snažila nasát místní atmosféru a zjistit možnosti, které tato městská část nabízí. Zde jsou tedy moje náměty, pochvaly a připomínky:

Oblast kultury
* Začala bych s tím, co se mi v Líšni líbí - a tím je udržování kulturních tradic v podání Národopisného souboru Líšňáci. Letošní hody mě uchvátili a při slavnostím průvodu jsem byla pyšná, že už i já se můžu považovat za "líšňačku".
* Taky se všude chlubím, že naše městská část má svoje divadlo - Divadlo Líšeň. I když se mi zatím podařilo shlédnout jen pár jejich představení, protože v Líšni moc nehrají.
* A teď moje připomínky. Ve srovnání se svým rodným městem, Třebíčí, nejsem spokojená s nabídkou programů v místním Dělňáku. Z Třebíče jsem byla zvyklá na divadelní představení předních divadel z Prahy, Brna atd. - dokonce naši příbuzní z Prahy jezdili k nám na některá představení, protože v Praze byla beznadějně vyprodaná. Existoval také systém abonentních představení, kde jednotliví abonenti měli rezervované konkrétní sedadlo a po celý rok absolvovali 10 představení. Představení líšeňského Dělňáku mě nenalákala ani jednou - nevím, jak by bylo těžké spolupracovat alespoň s některým z brněnských divadel...
* Dále mi v Líšni chybí festivaly (opět uvedu jako příklad Třebíč, kde byl např. festival amatérského divadla, festival židovské hudby, bramborobraní, hudební festival Zámostí, v nedaleké Náměšti pak folkové prázdniny na zámku) - Líšeň má plno krásných míst, kde by se mohly konat (Mariánské údolí, líšeňský zámek, Dělňák). Nebo když už ne celý festival, tak se mi třeba moc líbilo, jak v nedaleké Slatině pořádají celé léto pro veřejnost na náměstí koncerty.
* Taky bych ocenila, kdyby Dělňák víc plnil místo pro sdružování lidí spojeného s kulturou - např. na zahradě letní kino, uvnitř kavárna s pravidelnými koncerty, kvalitní programy pro děti, vánoční a velikonoční trhy s ORIGINÁLNÍMI HANDMADE výrobky (loňské vánoční trhy mě dost zklamaly - jediná ruční výroba tam byla paní s pečenými ozdobami).

Oblast školství
* Protože mám dvě malé děti předškolního věku, tak jsem zatím nahlédla jen do oblasti předškolních zařízení. Chápu, že školky nejsou nafukovací, ale ocenila bych lepší systém evidence přihlášených dětí do jednotlivých školek, aby bylo možné dříve zjistit, zda moje dítě může do školky nastoupit, či ne. Ideální by byla centrální evidence, kde by každý zadal školky podle priorit a pak pokud by se do některé ze školek (dle konkrétních kritérií dané školky) dostal, tak by již neblokoval místo v ostatních školkách. Takhle rodiče až do září žijí v nejistotě, jestli se jejich dítě do školky dostane nebo ne.

Děkuji za zájem o názory občanů, snad můj pohled pomůže k rozvoji kultury v Líšni.

Dobrý den, Váš příspěvek byl překopírován k souvisejícímu článku zde

Dobrý den,
jsem ráda, že jste se přihlásila do diskuse a vyslovila otevřenost vůči podnětům stran kultury a vzdělávání v Líšni. Docela postrádám nějakou komplexnější představu, jakým směrem by se tato oblast života měla rozvíjet. Můžete, prosím, zveřejnit celkovou (aktuální) kulturní koncepci života v Líšni? (U dokumentů koncepční povahy jsem se zatím s kolizí se Zákonem č.101/2000 Sb. nesetkala.)
Děkuji a přeji hezký den
Hana Drozdová

Dobrý den, Váš příspěvek byl překopírován k souvisejícímu článku zde

Dobrý den,
možnost ustavit při Zastupitelstvu, resp. Radě MČ specializované odborné komise považuji za velmi důležitou, existence takových "poradních sborů" - je-li adekvátně využita - může být pro obec značným přínosem. Tím spíš považuji za nelogické, aby činnost komisí zůstala veřejnosti utajena. Kolizi zveřejňování zápisů se Zákonem o ochraně osobních údajů chápu a respektuji, ačkoli jsem přesvědčena, že vhodný způsob zveřejnění by nebylo při dobré vůli tak obtížné nalézt. Bez ohledu na finanční (ne)náročnost fungování komisí by tyto měly být jakožto součást veřejné správy co možná nejotevřenější vzhledem k veřejnosti. Mj. i proto, že jednou z jejich podstatných funkcí je sbírání podnětů od občanů. Koneckonců, politika je služba veřejnosti, nikoli prostředek seberalizace jedince.
Ráda bych věděla, zda komise nepodávají Radě (či jejím prostřednictvím Zastupitelstvu) nějakou periodickou souhrnnou zprávu o své činnosti, např. jako podklad pro výroční zprávu nebo něco podobného?

Děkuji
Hana Drozdová

Dobrý den,
řekla bych, že jste "na to kápla". Rozpor mezi chutí zveřejnit zápis a omezením ze zákona lze řešit souhrnnou zprávou o činnosti, která by byla předkládána radě a následně i zastupitelstvu třebas jednou za čtvrt roku.
Nabízím všem, kteří chtějí vidět, jak probíhá jednání bytové komise, aby se ho zúčastnili. Vzhledem ke kapacitě zasedací místnosti si dovolím trvat na omezení, že účast bude podmíněna předchozí domluvou. Musím přiznat, že mě poněkud zaráží, že o jednání nemají zájem ani lidé, kterých se přímo týká. Nestalo se zatím, že by někdo, kdo chce měnit byt, žádá o přechod nájmu, případně o odpuštění penále z prodlení, přišel na jednání, aby svoji žádost podpořil. Tohle je zřejmě daň za dlouhodobou uzavřenost líšeňské politiky.
Kateřina Horáková

Vážená paní,

dovoluji si poznamenat, a to na základě dlouholetých zkušeností, že seberealizace v komisích a služba veřejnosti se ale vůbec nevylučují.
Jako příklad uvádím členy sociální komise navštěvující naše starší spoluobčany při jejich výročích.

S úctou Václav Košulič