Středa 01. dubna 2020
Vložil admin on January 24, 2011

Znak Líšně_sklonVážení občané,

dovoluji si Vás pozvat na veřejné projednávání konceptu územního plánu města Brna. Jednání bude zaměřené na katastr Líšně a uskuteční se ve středu 26. 1. 2011 v 17.00 hod. ve velkém sálu radnice MČ Brno-Líšeň.

Osobně považuji územní plán za základní koncepční dokument, který určuje a stanovuje pravidla pro rozvoj dané lokality na mnoho let dopředu. Stanovuje hustotu a výši zástavby, určuje plochy veřejné vybavenosti, zeleně, vytyčuje síť silnic apod. Jeho výslednou podobu lze do určité míry na základě platných zákonů ovlivnit, proto budu velmi rád, pokud se seznámíte s návrhem nového územního plánu města Brna a aktivně se budete podílet na jeho výsledné podobě.

Pro představení návrhů nového územního plánu se nám podařilo zajistit odborný výklad a prezentaci pana Ing. Arch. Jaroslava Dokoupila z firmy Arch.Design, s.r.o., který je zodpovědný za zpracování koncepce územního plánu města Brna.

Jakým způsobem se uplatňují připomínky či námitky k novému územnímu plánu Vám sdělí paní Ing. Eva Jagošová, vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby MČ Brno-Líšeň.

Břetislav Štefan, starosta MČ Brno-Líšeň

Kategorie: