Úterý 25. června 2024
Vložil vlisni.cz on June 10, 2016
(Zdroj: www.brno.cz)

Kulturní centrum Líšeň se v rámci projektu Réva zapojilo do této kampaně a připravilo několik přednášek určené seniorům.

Kampaň zahájila přednáška pana Lubomíra Fialy z Preventivně informačního oddělení Městské policie Brno, která seznámila seniory s prevencí násilné kriminality. Učila seniory rozpoznat a předvídat vznik situace, která způsobuje nebo může být podnětem k  násilí. Seznámila je s prvními vysílanými signály agresora, varující seniora, aby přizpůsobil svoje chování vznikajícímu nebezpečí. Součástí přednášky byly i informace o  právních předpisech souvisejících s kriminalitou a dání návodu a zásad zachování se v této situaci. Závěr patřil kladeným otázkám a odborným a empatickým odpovědím pana Fialy.

Pomyslné žezlo převzal pan Ing. Ladislav Škraňka, lektor Klubu informatiky na Kotlance s přednáškou týkající se prevence vzniku emocionálního úrazu.  Vštěpoval seniorům  důraz na neustálou obezřetnost ve virtuální komunikaci, učil je poznat první znaky, které signalizují možné nebezpečí a seznámil je se základy bezpečného používání internetu. Jednotlivá rizika demonstroval na konkrétních případech, které podrobně popsal, uvedl jejich důsledky, řešení a správný postoj. Přednášku ukončila diskuze o nástrahách internetu. Klub informatiky bude v rámci Révy fungovat i v novém školním roce a rád uvítá své nové členy a naučí je pracovat s vlastním počítačem, tabletem nebo chytrým telefonem.

Kampaň uzavřela přednáška paní profesorky MUDr. Hany Matějovské Kubešové, CSc., přednostky Kliniky interní geriatrie a praktického lékařství FN Brno, která ukázala  seniorům cestu prevence vzniku úrazů. Představila rizikové faktory, které mohou zapříčinit úraz a vysvětlila možnosti jejich předcházení od poskytnutí lékařské rady po možnosti kompenzačních pomůcek.  Seznámila je s tělesnými i duševními projevy stárnutí, s možností zpomalení tohoto procesu,   poukázala na význam výživy, pohybu a pozitivního myšlení. Uvedla nejčastější nemoci a degenerativní změny organismu, včetně možnosti prevence a jejich léčby. Přítomní senioři si samozřejmě nenechali ujít možnost zeptat se nebo zkonzultovat bez dlouhé fronty v nemocniční čekárně své osobní zdravotní problémy.

Kampaň splnila svůj účel, její účastníci odcházeli spokojení, s novými informacemi a odpověďmi na své dotazy. A Réva se na Vás bude těšit s touto kampaní zase za rok!

Závěrem prosím dovolte malou pozvánku na kampaň Brněnské dny pro zdraví, která se uskuteční v říjnu a Réva se zapojí přednáškou věnovanou cukrovce, kterou pro nás uskuteční Masarykova univerzita. Prozradíme, jak si cukrovku nepřipustit k tělu, odhalíme její záludnosti a představíme možnosti léčby.

 

Silvie Dražanová
Kulturní centrum Líšeň, p.o.

Kategorie: 

Tags: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.