Čtvrtek 18. července 2024
Vložil vlisni.cz on January 28, 2020
(zdroj: web ODS a KCL)

Už téměř rok nemá Kulturní centrum Líšeň (KCL) svého ředitele a je řízeno radní pro kulturu Evou Svobodovou (ODS). Ta loni v květnu portálu  vlisni.cz sdělila, že proces hledání nového ředitele potrvá několik měsíců. Dodnes však nebylo vypsáno ani výběrové řízení. Požádali jsme ji tedy, aby současnou situaci v KCL přiblížila.

Z jakého důvodu neproběhlo výběrové řízení na nového ředitele KCL, vzhledem k tomu, že předchozí ředitel KCL ukončil pracovní poměr už loni v květnu?

Není to nic neobvyklého. Příspěvkové organizace plní cíle stanovené svým zřizovatelem, resp. jím mohou být přímo řízeny. Jak známo, zřizovatelem KCL je ÚMČ Brno Líšeň, já jako radní pro kulturu mám KCL v gesci.

Kulturní centra jsou v mnoha brněnských městských částech přímo řízeny příslušným úřadem. Samostatná organizace s vlastními zaměstnanci nabízí určité výhody, např. větší pružnost a akceschopnost.

Dočasně řídit KCL jsem se rozhodla ze dvou důvodů - abych fungování organizace detailně poznala a následně vytvořila takové podmínky novému řediteli, aby se mohl soustředit na hlavní poslání KCL- rozvoj kultury a poskytování volnočasových aktivit pro nejširší okruh občanů.

V létě probíhala příprava hodů, na kterých ještě spolupracoval bývalý ředitel.

Nemilým překvapením pro mne bylo řešení technických problémů nad rámec běžného provozu spojených se zanedbaným technickým stavem budovy Kotlanka.

Ve spolupráci s MČ jsme provedli přes léto spoustu oprav- ZTI, výměnu toalet. Vyčistili jsme prostory Kotlanky od neupotřebitelného majetku, a to jak administrativně, tak fyzicky.

 Jaká je vaše pracovní náplň, jakožto prozatímní ředitelky KCL? Je totožná s běžnou každodenní činností ředitele KCL?

Úloha prozatímního ředitele je zejména administrativně správní. Je totožná s rutinní činností ředitele s tím rozdílem, že nedělá žádné personální změny.

 Jak hodnotíte Vaše výsledky na této pozici?

Myslím, že se podařila spousta věcí. Úpravou zřizovací listiny a její harmonizací s Pravidly pro hospodaření příspěvkových organizací se snížila zbytečná byrokratická zátěž organizace. Provedli jsme spoustu oprav. Konečně funguje rychlý internet na Dělňáku.

Obnovili jsme pořádání vlastních kurzů, které jsou velmi hojně navštěvované. Ve spolupráci s ÚMČ jsme zavedli nové vánoční tradice. Velmi úspěšný byl vánoční koncert sourozenců Ulrychových.

Připravujeme rekonstrukci zahrady Dělňáku.

Obnovili jsme webové stránky a facebook.

Pro první pololetí 2020 už máme rozpracovanou spoustu akcí.

 Jak s odstupem času hodnotíte činnost předchozího ředitele KCL?

Musím ocenit jeho organizační schopnosti týkající se fungování obou budov, Dělňáku i Kotlanky.

Mnoho činností však bylo utlumeno nebo převedeno na externí subjekty. Moje vize je jiná. Myslím si, že příspěvková organizace jako je KCL,  by měla zvýšit počet vlastních aktivit a přinést do Líšně více kultury i odjinud.

Kdy bude vypsáno výběrové řízení na nového ředitele KC Líšeň?

Zatím opravdu nevím přesně. Předběžně si myslím, že koncem dubna.

 

-vlisni.cz-

Kategorie: 

Tags: 

Komentáře

Nevyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku KCL považuji za velmi netransparentní postup, který nedělá čest radní pro kulturu Ing. Evě Svobodové, všem členům Rady MČ, a ani celé současné koalici (ČSSD a ODS). Podivuji se také pasivitě zastupitelů, kteří současný podivný stav komentují jen občasnými a opatrnými dotazy. Za těch dvacet let, co naše Divadlo Líšeň s KCL spolupracuje, jsem nezažila podobnou situaci. Ředitelé se ve vedení Kulturního centra Líšeň střídají celkem pravidelně. Ovšem to, aby se bez otevřeného výběrového řízení do čela organizace „pasoval“ člen vedení radnice, je nepříjemná novinka. Přitom nyní je možnost vypsání výběrového řízení snadnější, než kdy v minulosti – při posledním výběru nového vedení KCL totiž proběhla debata o požadavcích na ředitele/ředitelku a věc byla prodiskutována napříč zastupitelstvem i odbornou veřejností. Vznikl celkem podrobný materiál s náznakem i jakési v Líšni nevídané koncepčnosti, upřesňující poslání organizace. Od té doby se prakticky nic nezměnilo – stačí tedy jen tento materiál vzít, lehce aktualizovat a výběrové řízení vyhlásit. Je bohužel nutné podotknout, že KCL není jediný případ takto politiky „přivlastněné“ příspěvkové organizace. Možná se paní radní inspirovala panem starostou, který již několik let řediteluje příspěvkovou organizaci Správa majetku bez předložení jasného záměru dalšího směřování organizace. Docela by mně zajímalo, jestli je tohle místní rarita, nebo si politici dokážou i jinde zařídit kromě svého politického postu i místo ředitele příspěvkové organizace.

Sedět na několika židlích je v politice běžná praxe. Samozřejmě brát i za každou funkci peníze. Jen si vzpomeňte na hejtmana pana Haška. Ten měl myslím, že 29 funkcí v jeden okamžik a nešlo vše dělat pořádně.

Děkuji paní radní za její činnost, protože je to určitě lepší varianta než paní PD, která jen hází špínu.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.