Čtvrtek 29. února 2024
Vložil vlisni.cz on May 05, 2015
Ilustrační foto (zdroj: FB Kulturní centrum Líšeň)

Před více než rokem nastoupila na pozici ředitelky Kulturního centra Líšeň (KCL) Margarita Rumenová. V rozhovoru pro portál vlisni.cz popisuje, co se za dobu jejího působení změnilo k lepšímu nebo s kterými líšeňskými organizacemi spolupracuje. Vysvětluje ale také, proč na plakátech centra chybí upoutávky na některé akce a že centrum nemá fungovat jako muzeum.

1.) Jak se Vám daří uskutečňovat vize, které jste měla při nástupu do funkce ředitelky KCL?

Velice mě těší, že se povedlo vytvořit v Kulturním centru tým lidí, který se věnuje kultuře v Líšni s radostí a nadšením. Naším cílem je přinášet do Líšně kvalitní a rozmanitou současnou kulturu pro všechny skupiny obyvatelstva. V programu jsme ponechali tradiční akce a doplnili jsme ho o další pořady. Od října 2014 máme každý měsíc alespoň jedno divadelní představení pro dospělé, dvě pohádky a tři koncerty. Vedle tradičních koncertů cimbálové muziky organizujeme i koncerty jiných žánrů. Navázali jsme spolupráci s Hudební fakultou Janáčkovy akademie a obohatili jsme program o cyklus koncertů vážné hudby (JAMU na zámku Belcredi) – žánr, který dříve v Líšni chyběl. Každý měsíc jsme na Dělňáku začali pořádat fotografické a další výstavy. Zahájili jsme cyklus sobotních vycházek do okolí Líšně Krok do přírody. Na vycházkách spolupracujeme s odborníky na živou a neživou přírodu z Masarykovy univerzity a Moravského zemského muzea. V letním období pořádáme na dvoře Dělňáku akustické koncerty v cyklu Večer na zahradě. V roce 2015 jsme vytvořili nový divadelní cyklus DiVeč, neboli divadelní večer, ve kterém dáváme prostor menším ochotnickým divadelním spolkům. Kromě vlastního kulturního programu nadále spolupracujeme s líšeňskými spolky na organizaci tradičních líšeňských akcí, jako jsou Ostatky, Hody, ples, Líšeňské Velikonoce, Líšeňské Vánoce, Dětský den v Líšni a další. Je před námi ještě spousta práce, máme hodně dalších nápadů, ale myslím si, že jdeme dobrým směrem.

2.) Jaké změny (například personální, dramaturgické, organizační) proběhly v KCL a jaký mají efekt?
Určitě nejviditelnější změnou v roce 2014 je změna loga a vizuálního stylu Kulturního centra Líšeň. Do té doby organizace používala čtyři loga, která byla barevně a stylově nesourodá a nekompatibilní. Vyhlásili jsme soutěž, do které se přihlásily bezmála čtyři desítky návrhů z celé republiky. V prvním kole výběrového řízení odborná porota složena z grafiků, fotografů, zástupců radnice a Kulturního centra vybrala 5 návrhů, které postoupily dál. Druhé kolo probíhalo v podobě veřejného hlasování na webu Kulturního centra. Příznivci naší organizace si sami vybrali vítězný návrh, který se stal novým logem. Znak je jednoduchý a zapamatovatelný, připomíná současně lískový ořech (odkazuje to na původ jména Líšeň) a dvě tančící postavičky (tedy komunita a činnost Kulturního centra). Logo má několik variant – Kulturní centrum Líšeň, Kotlanka i Dělňák. Změna loga a způsob, jakým byla provedena, vnímám jako krok ve směru otevření Kulturního centra k návštěvníkům a modernizace. Naši návštěvníci určitě postřehli také změnu plakátu, který je podle našeho názoru přehlednější a čitelnější.

Z personálních a organizačních změn bych uvedla přechod z rozdělení zaměstnanců Kulturního centra podle místo výkonu práce (Dělňák vs. Kotlanka) na rozdělení podle funkcí. Naše organizace má momentálně 3 úseky – programový, technický a ekonomický s jasným rozdělením odpovědností.

O dramaturgických změnách jsem psala u předchozí otázky.

3.) Jakým způsobem spolupracuje KCL s umělci a kulturními organizacemi v Líšni?
Kulturní centrum Líšeň má velmi dobré vztahy s líšeňskými organizacemi a jednotlivci. Spolupracujeme např. s Národopisným souborem Líšňáci a Cimbálovou muzikou Líšňáci na pořádání tradičních akcích – Ostatky, Hody, Folklorní slavnost Fr. Svobody, Mezinárodní folklorní festival v srpnu, Kateřinská zábava, Líšeňské Velikonoce a Vánoce. Velmi dobrou spolupráci máme také s rodinným centrem Pastelka, kromě zmíněných tradičních akcí jsme se v roce 2014 podíleli na vzniku Průvodce pro rodiny v Líšni. S Pastelkou a se Salesiánským střediskem mládeže jsme se v roce 2015 domluvili na vytvoření společného plakátu letních příměstských táborů v Líšni – je to aktivita, kterou přivítala spousta rodičů. V roce 2014 jsme dále na jednotlivých akcích spolupracovali také např. s Lama centrem Hády, nízkoprahovým klubem Likusák. Nelze opomenout také tradiční spolupráci s SK Líšeň. Naše organizace je otevřena pro spolupráci i s jednotlivci, z jejichž iniciativy pořádáme výstavy, koncerty a další akce. V roce 2014 na Dělňáku proběhla prezentace první básnické sbírky Josefa Machů s koncertem kapely ACHA, koncerty manželů Uřídilových a sboru Sebranka(včetně vánočního charitativního koncertu pro místní Klokánek), na Kotlance byla k vidění výstava dalšího líšeňského rodáka pana Killara. Našimi partnery jsou také manželé Přibylovi, dvojnásobní mistři ČR ve standardních tancích a aktuálně vedoucí pár světového žebříčku v kategorii Senior I Standard. Příležitostně spolupracujeme s fotografkou Evou Melo. Velmi dobrá byla spolupráce s panem doktorem Trávníčkem, který nás bohužel v loňském roce předčasně opustil. Společným úsilím jsme nechali vyrobit dřevěnou turistickou známkuke 100. výročí kostelíčku. Knihy pana Trávníčka jsou do dneška k dostání na recepci Kotlanky. Kulturní centrum Líšeň je otevřeno pro partnerství se všemi zájemci.

4.) Můžete představit celkovou strategii propagace KCL  a vysvětlit, proč nejsou na plakátech Dělňáku veškeré veřejné akce, které se tam konají?
Celková strategie propagace Kulturního centra Líšeň je obsáhlejší dokument, který se svým objemem sotva hodí do formátu rozhovoru. Co se týká programu – na Dělňáku se každý měsíc během školního roku koná minimálně 10 akcí, jejichž organizátorem je Kulturní centrum Líšeň, přibližně tolik je i dalších jednorázových pronájmů a každý pracovní den probíhají i pravidelné pronájmy. Uvádět takové množství akcí na měsíční plakát není možné a ani není správné a hned vysvětlím proč. Měsíční plakát Dělňáku obsahuje pouze akce, jejichž pořadatelem anebo spolupořadatelem je Kulturní centrum Líšeň. Jedná se o akce, o něž se naše organizace stará od plánování do realizace, odpovídáme za jejich kvalitu a organizaci, poskytujeme zájemcům potřebné informace, určujeme cenu vstupného a zajišťujeme prodej vstupenek, na plakát a skládačku dodávámestandardní textovou anotaci a obrázky, ručíme za jejich průběh a platíme za jejich propagaci. Akce jiných organizátorů, kteří si prostory Dělňáku pouze pronajímají, se na plakátu Kulturního centra neobjevují. U nich totiž nejsme schopni ovlivnit obsah a organizaci a ani není logické, abychom přispívali ze svého rozpočtu (potažmo z peněz obyvatel Líšně) na jejich propagaci. A to nemluvíme o tom, že počet pronájmů je takový, že by se všechny na plakát ani nevešly z důvodu nedostatku místa.

5.) V Dělňáku by měl být v budoucnu celodenní provoz kavárny. V jaké fázi jsou přípravy?

To je otázka spíše na městskou část, která je vlastníkem budovy a rozhodování o dlouhodobém pronájmu prostor je v její kompetenci. Kulturní centrum Líšeň formálně není stranou v tomto procesu.

6.) Myslíte si, že by mělo KCL zajišťovat i péči o uchovávání a povědomí o místních kulturních hodnotách, o  bohaté tradici místní kultury? (Například archivaci fotografií Líšně, různých historických materiálů, zpřístupnění textů Líšeňské kroniky a knih, které o Líšni vyšly.)

Myslím si, že péče o uchovávání místních hodnot a tradic a dobových artefaktů je úkolem paměťových institucí, jako jsou galerie a muzea. Úkoly Kulturního centra Líšeň jsou jasně dány zřizovatelem ve zřizovací listině.

portál vlisni.cz

Kategorie: 

Tags: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.