Sobota 20. dubna 2024
Vložil admin on May 03, 2011

Líšeň soběJarmarkem Líšeň sobě divadlo Líšeň navazuje na svých dvanáct festivalů nezávislé kultury pořádaných od roku 1999, které spojovalo úsilí o záchranu místního Dělňáku, původně obcí určeného k demolici. Tato myšlenka už není aktuální. A tak vznikl nápad nový – spojit co nejvíce aktivních spolků, souborů a osobností působících v Líšni a společně představit obyvatelům Líšně jejich tvorbu a práci. Rádi bychom tak odhalili v chystaném rozmanitém festivalu tvůrčí možnosti místa, v němž žijeme, máme k němu vztah a měli bychom je pozitivně  utvářet. 

Líšeň sobě II organizuje divadlo Líšeň ve spolupráci s radnicí a dalšími spolky a organizacemi (Klub Pastelka, Líšňáci, Sokol Líšeň, líšeňská farnost, Salesiánské středisko a další organizace i jednotlivci, kterým je myšlenka líšeňského jarmarku blízká).  A kdokoli další se ještě může přidat.

Jádro programu letošního ročníku tvoří koncerty, výstavy a divadelní představení tvůrců, kteří jsou s Líšní spjatí, akce pro děti, prezentace jednotlivých organizací. V tomto ročníku klademe velký důraz na zviditelnění místních výtvarných umělců.  Náš životní prostor je velice bohatý na výtvarníky evropského významu, o jejichž mezinárodním věhlasu možná ne všichni v Líšni vědí. Letos bychom Vám tedy rádi představili především výtvarnici Kateřinu Šedou, která v rámci sobotního programu na Dělňáku osobně představí své projekty realizované v Líšni. Další výstavy budou probíhat v prostorách zámeckého parku (Ateliér Studánka). Na Dělňáku zahájíme výstavu paní Hany Sosíkové (keramika, reliéfy, šperky), která bude k vidění i po skončení festivalu Líšeň sobě. 

Neopomeneme ani sportovní aktivity – své tělesné síly změří při fotbalovém utkání členové SK Líšeň a představitelé obce – SK Radnice Líšeň. Kdo prohraje, platí prase.

V rámci sobotního programu se bude konat i Kulatý stůl, ke kterému budou pozváni zástupci zdejších spolků spolu s představiteli radnice. Bude možné veřejně předestřít problémy Líšně a společně promýšlet možnosti, jak kultivovat náš životní prostor.


Závěr festivalu se bude odehrávat na vrchu Kostelíčku, který je jedním z nejkrásnějších míst v Líšni. Josef Trávníček zde bude předčítat texty, které se k poutní kapli Panny Marie vztahují. Na řadu přijde i jevištní poezie a hudba. Závěr by měl být současně i předznamenáním nového – vznikla myšlenka zviditelňování významných líšeňských míst prostřednictvím informativních tabulek. Tento „tabulkový cyklus“ (s doprovodným kulturním programem) bude zahájen právě v rámci Líšeň sobě.


Letáček s programem je vložený do novin, aktuální program sledujte na www.divadlolisen.cz, facebook – divadlo Líšeň.

 

Vaše divadlo Líšeň a Pavla Dombrovská

 

 

Kategorie: