Pátek 14. června 2024
Vložil admin on April 10, 2012

Líšeňské sídlištěK 1.1. 1994 byly původně státní  bytové domy bezúplatně svěřeny městem Brnem do provozování MČ  Brno – Líšeň. Pro známé nedostatky panelových domů  byla ZMČ Brno- Líšeň odsouhlasena regenerace panelových domů. Akce za cca 268,3 mil. Kč  byla financována vícezdrojově.

Fond bytové výstavby       106,9 mil.Kč – dotace
Fond bytové výstavby       26,1 mil.Kč – půjčka ( 3% )
Fond rozvoje bydlení        18,3 mil. Kč - půjčka ( 3 % )
Komerční půjčka              90. mil. Kč – komerční půjčka  (úrok 6%, splatnost 2014, cca 30mil Kč. )
Vlastní zdroje                  27.mil. Kč


Zde je nutné všimnout si a ocenit 106,9 mil.dotaci, tuto částku nemusí hradit nájemníci ( asi 55.tis.Kč na byt.).

Při komplexní renovaci ( případ Líšně ) jsou více než 20% úspory nákladů, než s postupným prováděním jednotlivých regeneračních kroků.

Komplexní oprava domů zahrnovala zateplení domu a střechy, výměnu oken, vchodových a balkonových dveří, opravu balkonů a dodání techniky pro termoregulaci a měření tepla. Regenerace byla zahájena v srpnu 2002  a trvala přesně dva roky.

Výsledkem těchto opatření je pokles spotřeby tepla o 30 až 50 %. Průměrně se ušetří, při rozumné tepelné pohodě, více než 13 Kč/m2 obytné plochy /měsíc. Tato úspora činí u třípokojového bytu přibližně 920 Kč/měsíc. Za rok činí úspora, proti původnímu stavu, až 11 tisíc korun. Tento fakt je ověřen měřením před a po regenerací. Z těchto důvodů jsme v součtu nájemného, energií a služeb  nejlacinější městskou částí v Brně.   Regenerací se zlepšila kvalita bydlení ( snížení hlučnosti, moderní a estetické prostředí ), prodloužila se životnost objektu a pěkně opravený dům je vnímán obyvateli a okolím vždy příznivě.

Další velkou akcí v bytových domech byla rekonstrukce všech výtahů. Po výměně osmi výtahů firmou Otis na ulici Molákova a Jírova, rozhodla RMČ v roce 2008 vypsat nové výběrové řízení na zbývajících 59 výtahů. Velmi kvalitně připravené výběrové řízení naším Organizačním odborem vyhrála firma Zitta. Během tří let proběhla výměna všech výtahů za velmi přijatelnou cenu – 846 tis. Kč včetně DPH. Výtahy splňují nejpřísnější normy dle EU.

Právě fakt bezpečnosti svědčí o velké úctě k nájemníkům ze strany pronajimatele - MČ, protože původní  výtahy nebyly vůbec bezpečné. Cena od firmy Otis byla 970 tis. Kč. Změna dodavatele přinesla úsporu 7,3 mil. Kč. 

Město Brno převzalo státní byty v nepříliš dobrém stavu, proto ve svém hlavní právním předpisu Statutu města Brna, zakázalo použití peněz z nájemného na jiné použití než na bytové účely. Výjimku muselo schválit ZMB. Od letošního roku je možné použití 10% z nájemného na jiné než bytové účely. Pokud  pronajímatel plní povinnosti vůči nájemci zakotvené ve smlouvě, nevidím problém v použití přiměřeného zisku na jiné účely. Na příklad údržba přilehlých pozemků k bytovým domům, oprava chodníků k vstupům do domu a údržba obslužných komunikací se doposud provádí z rozpočtu MČ. Myslím, že nebude nikdo z nájemníků vyčítat použití nájemného na tyto účely. Podotýkám, že žádný jiný právní předpis, kromě Statutu Města Brna, použití peněz z bytového hospodářství nelimituje.

Výhodou nájemníků v obecních bytech je ten fakt, že do nájemného není započítána v plné výši pořizovací cena ( bezúplatný převod ) a na rozdíl od majitelů rodinných domů a cihlových obytných domů mají vlastníci panelových domů možnost využívat na opravy dotační programy. Nájemné v obecních bytech v Líšni je momentálně 58 Kč/m. Cílové nájemné dle cenové mapy – 92 Kč/m2. Tržní nájemné - pro Ty co nemají jinou možnost než bydlet v soukromých bytech – 170 Kč/m2, bez inkasa.

Osobně si myslím, že nájemné se v budoucnosti přiblíží k nejvyššímu nájemnému v obecních bytech v Líšni postavených po roce 1990 ( volné nájemné ) na ulici Houbalova ( nástavby). Nájemné zde činí 68,5 Kč/m2. Já osobně jsem pro zohlednění inflace + navýšení DPH ( letos 5% ). Toto by mělo být zakotveno jako dodatek k stávající smlouvě. V nových smlouvách je na navýšení o inflaci již pamatováno. Bylo by výsostným právem RMČ každý rok o navýšení rozhodnout. Při nízké inflaci, a  to si přeji, nemá cenu nájemné zvyšovat.

 

S pozdravem Košulič Václav
člen RMČ Brno – Líšeň

Kategorie: