Středa 17. dubna 2024
Vložil admin on September 14, 2009

Jako každoročně, tak i letos po svátku sv. Jiljí se v ulicích Líšně objevili krojovaní. Líšeňské hody připadly na 5.9.2009 a díky obětavosti všech organizátorů, krojovaných, muzikantů i návštěvníků byly hody důstojné a oživily tradici a připomněly historii života Líšně. Tradiční průvod začal na ulici Kubelíkova. Odsud v čele s hlavním stárkem se za hudebního doprovodu přesunul celý průvod před „ Švehlovic hospůdku“. Zde se tančilo a zpívalo. Srdce okřálo snad každému, kdo viděl malé krojované děti, jak juchají, tančí a zpívají. Celý průvod se tento rok vydal přes nám.Karla IV na ulici Wintrovu, kde si stárci přišli pro své stárky. Za zvuku cimbálu muzikantů souboru Líšňáci se tančilo, zpívalo a hostilo. Stárky obcházely jak chasu, tak i návštěvníky a nabízely koláčky a víno se rozlívalo do pohárků. Následně se již kompletní průvod vydal k májce na nám.Karla IV. Tanečnívystoupení částečně zastavilo dopravu přes Líšeň.

Se slavnostním požehnáním v kouři vonícího kadidla a zvuku varhan, doprovázený překrásným zpěvem, se přesunul průvod před restauraci U Libušky. Hlavní stárek za podpory krojovaných požádal starostu o povolení konání hodů. Předáním hodového práva začaly Líšeňské hody roku 2009. Zpěv a tanec zaplavil nejen okolí kostela, ale průvodem se přesunul i do sálu Dělňáku, kde pokračovala hodová veselice. Ve večerních hodinách začala taneční hodová zábava. Nedá se v řádcích tohoto článku popsat barevnost a atmosféra hodů. Pro ilustraci připojujeme pod článkem několik fotek. Všem organizátorům, účinkujícím, ministrantům, technikům i návštěvníkům patří naše poděkování.

 

 

 

Vstup do fotogalerie

Naše video z hodů

Kategorie: