Středa 19. ledna 2022
Vložil admin on September 05, 2012

Líšeňské hody 2012Hody, čili posvícení, jsou velmi starým lidovým svátkem, který byl podle všeho zakořeněn ve společnosti již od raného středověku. Spojovala se v nich církevní tradice, vázaná na posvěcení kostela, k níž se připojily starodávné zemědělské obřady ve smyslu poděkování za dary země.

Dne 1.září se konal další ročník líšeňských hodů. Krojovaný průvod vyrazil z ulice Kubelíkova po ulici Šimáčkova pro první stárku. V průběhu průvodu byly tři taneční zastávky. Na každé zastávce bylo připraveno občerstvení, koláčky a víno. Kapela pokaždé zahrála stárkům sólo, aby pak průvod včele se stárky pochodoval směrem k nám.Karla IV. Za stárky následoval hlouček dětí společně s maminkami v krojích a zahraniční hosté – soubor Forrás z Maďarska. Po průchodu Líšní se průvod přesunul do kostela, kde bylo panem farářem Vavrušou uděleno požehnání. Před restaurací Libuška bylo chase předáno hodové právo starostou Břetislavem Štefanem, následovalo sólo hlavní stárky a starosty, pár brněnských tanečních koleček a poté se celý hodový průvod přemístil před líšeňský zámek, kde se letos konalo hlavní hodové veselí za doprovodu kapely Blučiňáci.

V prostorách farního dvora hrála cimbálová muzika Líšňáci, dokonce i pan farář si s noblesou rád s kapelou a ostatními krojovanými zazpíval. Podívat se přišel i hrabě Belcredi, díky kterému se letos dostalo líšeňským hostům pocty a mohli si zatancovat pod širým nebem líšeňského zámku. Letošní účast návštěvníků byla hojná i přes překvapivě studené a maličko deštivé provozářijové počasí.

Líšeňské oslavy probíhaly i v neděli a to hodovou mší  v kostele sv.Jiljí  a večer uzavíralo představení PARAMISA divadla Líšeň.

Závěrem je třeba poděkovat pořadatelům, bez kterých by se líšeňské hody nekonaly a to : MČ Brno-Líšeň pod záštitou starosty Břetislava Štefana, Národopisnému souboru Líšňáci, Římskokatolickému farnímu úřadu sv.Jilí v Líšni, Rodinnému centru Pastelka, divadlu Líšeň, Kulturnímu centru Líšeň a hlavně panu PhDr.Josefu Trávníčkovi….

portál vlisni.cz 

 

Líšeňské hody 2012 Líšeňské hody 2012

Líšeňské hody 2012 Líšeňské hody 2012

Další fotografie z hodů naleznete ZDEKategorie: