Středa 22. května 2024
Vložil admin on June 10, 2009

Jedno z možných míst původního prameneV dnešním povídání se podíváme blíže na potoky a potůčky, které protékají Líšní. V prvním díle se budeme věnovat tzv. Líšeňskému potoku, který protéká podél ulice Podhorní a dále pak se vlévá do Říčky v Mariánském údolí.

Líšeňský potok - oficiálně jsem tento název nikde nenašel a tak nevím, jestli se jedná o název potoka, nebo jen místní pojmenování. Na oficiálních stránkách UMČ je potok nazván jako Líšeňský. Necháme mu tedy tento název.

Potok, který protéká částečně pod ulicemi a domy Líšně, pramení asi někde v oblasti ulice Samoty. Novodobé mapy uvádějí pramen jako vodní nádrž „Broďák", který se nachází v křižovatce ulic Kubelíkova vs. Samoty, ale potok se vlévá i do této nádrže.

Ve starých mapách někdy z 18.stol. ale vidíme, že potok pramenil v lese za dnešní ulicí Samoty. Abychom se dostali k možnému prameni, je nutné ujít pár set metrů směrem k lomu přes Boží mučku. Podél cesty se táhne strouha, která snad mohla být v dřívější době cestou potoka. Dnes je strouha vyschlá a plná listí. Vraťme se tedy zpět k nádrži Broďák. Vznik tohoto názvu lze odvodit z toho, že zde byla prováděna očista koní po návratu z polí. Později byla nádrž využívána jako záložní zdroj vody pro hasiče. Čas odnesl i toto využití. Někdy v 80 letech minulého století byla nádrž více skládkou, než vodní nádrží. V 90 letech byla nádrž opravena a přebudována na plácek, který snad měl plnit formu dětského hřiště. Takto je nádrž využívána v současnosti. V rohu nádrže se nachází studna s hloubkou cca do 1m. Zde je voda odváděna potrubím pod pláckem směrem pod ulici Kubelíkovu, kde dále protéká pod domy. Vyvěrá v zahradách domů z ulice Šimáčkové. Do podzemí se ztrácí po necelých cca 200m od nádrže a protéká pod silnicí.

Soutok ramen Líšeňského potokaSluneční paprsky se hladiny potoka dotknou již na ulici Podhorní. (cca přes 100 metrů). Trochu se zde pozastavíme a podíváme se na toto přepažení podrobněji. Silnice v této části tvoří dvě zatáčky s krátkou rovinkou. Jedná se o takové nepovedené a k tomu obrácené písmeno „S". Proč tento úsek vznikl v podobě, jak jej známe do dnes? Dříve tato část Líšně nebyla osídlena. Byla zde jen silnice na Ochoz a pole. Líšeňský potok zde protékal přímo přes cestu. Vznikl zde brod, kterým se povoz musel probrodit na druhou stranu. Aby byl průjezd bezpečný, musel se povoz před přebroděním vyrovnat a přejet brodem kolmo. Takto vznikla silnice v tomto tvaru. Ve starých mapách koncem 18.stol. je přes cestu již nakreslený můstek.

Než budeme pokračovat dále po toku, ve spodní části ul. Podhorní byl v tomto místě asi nějaký rybník.(viz mapa). Kde přesně rybník byl, se asi dnes už nedá přesně zjistit. Stavební úprava v okolí doznala velkých změn.

Potok lemuje břeh spodní části ulice Podhorní. Dále protéká za zahradami až do míst, kde křižuje ulici Macháčkovou. Je to malá ulička spojující ul. Ondráčkovou s ul. Podhorní. Zde se po necelých 20 m setkává soutok levého ramene s pravým ramenem Líšeňského potoka, ve směru toku.

Než se dostaneme k dnešní podobě přitékajícího potoka od nám. Karla IV., podíváme se do jeho historie. V místě, kde stojí obchodní centrum Charlie, byl rybník. Ten byl napájen dvěma přítoky. První je již dnes vyschlý a pramenil v Křížové zmole (dnešní ulice Mifkova). Druhý pramen je stále aktivní. Tajuplně ukryt pod obchodem na náměstí plní nepřetržitě tuto část potoka.

Rybník na nám.Karla IV. (dnes pod obchodním centrem)Líšeňský rybník byl rozsáhlý a sloužil k brodění koní, jako hasičská nádrž atd. V zimním období v minulosti zásobil okolní obchody ledem. V rybníku byl zákaz koupání. I přes to byl pekař Knobl zachráncem mnoha lidských životů. Postupem času byl rybník zanesen bahnem a tak bylo rozhodnuto k jeho vyčištění a zmenšení. Takto rybník vypadal začátkem minulého století. Další ránou pro existenci rybníka bylo období 1. sv. války, kdy došlo k jeho zasypání. Jen v místě pramene byl zbytek vody. Z obavy nedostatku vody při požáru byla vybudována betonová nádrž plněná spodním pramenem. Kolem roku 1930 byla zrušena i vodní nádrž a na místě rybníka byl vybudován park. Potok z místa pramene odtéká pod domy za obchodem směrem do údolí. Protíná celou řadu zahrad. Místy je uměle překrytý, místy teče volně. Jeho výstup z podzemí je vidět naproti vyústění ulice Macháčkové do ulice Ondráčkové, kousek od autobusové zastávky nesoucí název Macháčkova. Dříve, než se ovšem potok objeví ve zmíněném místě, přidává se do jeho toku další část, která pramení na pozemku zámku.

Od soutoku u ulice Macháčkové potok lemuje souběžně ulici Podhorní a Ondráčkovou a překryt pár mosty se za konečnou autobusu v Mariánském údolí vlévá do Říčky.

 

Použité zdroje: Jiřina a Ludvík Belcredi: Svatý Jan to vše viděl, internet, archiv týmu Vlisni.cz

Fotogalerie

Kategorie: