Středa 07. června 2023
Vložil admin on September 03, 2012

Přechod SedláčkovaNedávno jsem v Líšni byla smutným svědkem situace, kdy vystrašená maminka hrubě trestala své malé dítě, které se chvíli před tím radostně rozjelo na své trojkolce podél frekventované silnice.
Časy, kdy si děti mohly kdekoli volně běhat jsou už dávno pryč. Je ovšem zodpovědností hlavně nás dospělých, aby se i v dnešní době pohybovaly, co možná bezpečně. Bohužel však na silnicích stále dochází k četným vážným úrazům i úmrtí dětí.

Bezpečnost silniční dopravy a především jejích zranitelných účastníků - dětí v České republice značně zaostává za většinou vyspělých evropských států. Velká část problémů je způsobená tím, že v minulých desetiletích byla i v obcích (Líšeň nevyjímaje) jednoznačně preferována motorová doprava. Ti ostatní na silnicích – chodci a cyklisté byli a často ještě jsou diskriminováni. Současným trendem je ale zklidňování dopravy, zlepšení veřejného prostředí a zohlednění nároků všech účastníků silničního provozu.

Pracovní skupina provedla v Líšni v červnu terénní šetření se zaměřením na bezpečnější a pohodlnější pohyb dětí a rodičů s kočárky v okolí mateřských a základních škol a dětských hřišť. Setkali jsme se s několika problémy, které jsou často právě dědictvím z minulosti:

- chybějící přechody v blízkosti škol
- těsné sousedství neoplocených hřišť se silnicí
- zcela chybějící přístup k hřišti
- nejasné rozdělení a volné zaměňování chodníku a silnice
- parkování na bezbariérových přístupových místech

Výsledkem šetření je mapa s návrhy vyznačení přechodů pro chodce, návrhy na oplocení několika hřišť a několik bezbariérových úprav. Jedná se hlavně o vnitřní území Líšně, tedy méně frekventované místní komunikace. Několika místům - vjezdy z hlavního líšeňského silničního okruhu do zástavby, by prospělo zúžení jízdních pruhů a změna rychlostního chování řidičů.
Jsem ráda, že současné vedení radnice už udělalo několik pozitivních úprav ve prospěch chodců a cyklistů a doufám, že v tomto úsilí bude pokračovat.

S využitím informací portálu www.ibesip.cz zpracovala:

Mgr. Edita Kremláčková
Pracovní skupina „Dejme dětem prostor“
při Komisi sociální, zdravotní a rodinné politiky

Kategorie: