Úterý 25. června 2024
Vložil admin on May 15, 2012

Václav KošuličV minulém čísle Líšeňských novin byl uveřejněn článek zabývající se nedostatkem  míst v MŠ v Líšni. V článku však bylo uveřejněno několik, ne úplně přesných údajů, proto si dovoluji, jako člen RMČ od roku 2002, toto uvést na pravou míru.

Navýšení míst v MŠ od roku 2009 do dnešního dne je 159 míst. O dalších 30 míst se zvýší počet míst po rekonstrukci MŠ Bratří Pelíšků, která bude ukončena v létě tohoto roku. Tuto rekonstrukci zajistilo jak projekčně, tak finančně ještě minulé vedení radnice. Celkové navýšení k září 2012 je 189 míst, a ne 100 míst, jak bylo prezentováno v článku v minulém čísle Líšeňských novin.
Realitou je, že žádná městská část tak, jak Líšeň, kapacitu MŠ nezvýšila.
Další možnost, která by řešila prakticky okamžité navýšení kapacity míst v MŠ, je využití §23 odst.5 Školského zákona, který nám jako zřizovateli umožňuje povolit výjimku z nejvyššího počtu o 4 místa na celkový počet 28 dětí ve třídě.
Stávající kapacita MŠ, včetně udělených výjimek z roku 2010, je 80 dětí. To znamená, že kapacita většiny MŠ, mimo MŠ Poláčkova, která už maximální výjimku má, může být za  podmínek daných právním předpisem 84 míst.  Udělením výjimky, o kterou musí ředitelka školy požádat  zřizovatele MŠ (RMČ Brno–Líšeň), můžeme navýšit kapacitu školek o  42 až 45 míst.
Většina městských částí v Brně možnost max. výjimky využívá a naplňuje třídy do počtu 28 dětí.
Podmínkou je také, aby pořizovací  a zvýšené provozní náklady související z  navýšením kapacity v plné výši hradila městská část. 
Toto navýšení společně  s navýšením kapacity MŠ Bratří Pelíšků o 30 míst , v součtu tedy celkem až 75 míst, nám umožní vyřešit nejpotřebnější případy rodičů dětí nepřijatých v řádném termínu do místních MŠ již v letošním roce.
Jako řešení většího navýšení míst v MŠ do budoucna vidím, vzhledem k rozvoji Líšně v oblasti směr Podolí, využití budovy základní školy (ZŠ) na ulici Pohankova pro účely  zřízení nové MŠ s kapacitou až 125 dětí. Stávající výuka ZŠ by se přesunula do kmenové budovy ZŠ Holzova, kde je nyní kapacita využití asi 50%. Další výhodou budovy na ul.Pohankova je také velká zahrada, která by sloužila jako dětské hřiště, jež je podmínkou otevření nové MŠ.  Také adaptace hygienických zařízení by nebyla nikterak finančně náročná.

Podle Školského zákona na přijetí do MŠ není právní nárok s výjimkou dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Těmto dětem je obec - tedy město Brno – povinna zajistit umístění v MŠ v Brně.
Jak předešlé, tak dnešní vedení radnice si je vědomo významu předškolního vzdělávání pro všeobecný rozvoj osobnosti dítěte a právě z těchto důvodů máme zájem o co největší umístění i mladších dětí v MŠ, než jen  předškoláků, u kterých to ukládá zákon.
                                                                             
                                                                                    

Košulič Václav člen RMČ Brno - Líšeň

Kategorie: