Pondělí 20. května 2024
Vložil admin on October 30, 2012

V dubnu proběhla v sále radnice v Líšni veřejná debata na téma „Navýšení nájemného v obecních bytech“, kterou organizovalo občanské sdružení Líšeň sobě, portál vlisni.cz a ÚMČ Brno-Líšeň. V rámci debaty zaznělo mnoho argumentů proč zvyšovat, či naopak nezvyšovat výši nájemného. Občané také hovořili o některých problémech týkajících se bydlení v obecních bytech. Video najdete na našich stránkách zde. Na 39. zasedání rady městské části byla otázka nájemného projednána a bylo přijato usnesení, které navyšuje nájemné o 9%, a to na částku 63Kč za m2/měsíc, od 1.12.2012. V souvislosti s navýšením nájemného jsme položili starostovi MČ Mgr. Štefanovi 5 otázek.

1. Rada MČ odsouhlasila navýšení nájemného v obecních bytech o 9%. Proč se vedení Líšně rozhodlo navýšit nájemné právě o 9%? Jsem přesvědčen, že pro stanovení výše nájemného nemáme dostatečné podklady, respektive nebyl doposud předložen relevantní ekonomický rozbor, ačkoliv k tomu byl správce nemovitostí opakovaně vyzýván (Správa majetku Líšeň). Koaliční partneři však poměrně důrazně požadovali navýšení. Opakujícím se argumentem pro ODS, KDU-ČSL a TOP 09 je komerční nájemné a vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, která umožnuje zvýšit nájemné v Líšni až na 92 Kč/m2/měsíc. Bylo reálné, že dojde k navýšení proti mé vůli a stanovisku ČSSD. Proto jsme museli hledat kompromisní řešení, abychom nezůstali jen u proklamace, že s navýšením důrazně nesouhlasíme. Za této situace jsme se snažili o co nejnižší možné navýšení. Jinak hrozilo, že bude nájemné kolem 70 Kč/m2/měsíc. 9% byla nejnižší hranice, se kterou byli koaliční partneři souhlasit. 2. Je tato částka konečná, nebo mohou nájemníci počítat v budoucnu s dalším navyšováním nájemného? Sociální demokracii se podařilo vyjednat zachování nynější nájemného do roku 2014. Následně bude záležet na voličích, komu dají své hlasy. Osobně jsem přesvědčen, že nájemné není dlouhodobě potřeba zvyšovat a je nezbytné hledat cesty k úsporám, především ve snižování nákladů spojených s bydlením. 3. Jak často se může nájemné v obecních bytech zvyšovat? V současnosti bylo nájemné možné zvyšovat jednou za kalendářní rok. Od roku 2013, kdy skončilo regulované nájemné, bude záležet na dohodě pronajímatele s nájemcem. Bude tedy třeba jasně podložit zvyšování nájemného skutečnými náklady spojenými s údržbou bytového fondu a obecně tedy s bydlením. 4. Můžete nám prozradit, jaké částky byly v rámci navýšení nájemného zvažovány? Jediným stanoviskem, které bylo oficiálně deklarováno, je usnesení klubu ČSSD, které navrhovalo zachování stávajícího nájemného. Tedy 58 Kč/m2/měsíc. Těžko můžu sdělovat názory ostatních politických subjektů v zastupitelstvu Líšně. Myslím, že by bylo vhodnější požádat o vyjádření konkrétní představitele politických stran. Včetně zdůvodnění jejich rozhodnutí. 5. Relativně často se v rámci debat o obecních bytech objevuje otázka privatizace obecních bytů, vnímáte tuto možnost jako reálnou? Častým argumentem pro privatizaci je, že stát je špatný hospodář. Často je toto slyšet i z úst politiků. Já se domnívám, že tím otevřeně přiznávají svoji neschopnost řádně spravovat svěřený majetek. Privatizaci se absolutně nebráním. Je však zákonnou povinností svěřený majetek spravovat, a tedy i prodávat, s péčí řádného hospodáře. Privatizace, tedy prodej majetku nás všech, musí probíhat za jasně stanovených podmínek, pod veřejnou kontrolou a především musí být pro všechny občany výhodná.

Rozhovor s ředitelem Správy majetku Líšeň naleznete zde

 

Rozhovor s ředitelem Správy majetku Líšeň naleznete zde

 

S.K.

Kategorie: 

Komentáře

Na faktické vyhodnocení je samozřejmě příliš brzo. Osobně očekávám navýšení dlužných částek. Tak tomu bylo v minulosti vždy, když se zvýšilo nájemné, narostl počet neplatičů. Pouze v době, když se mnoho měsíců čekalo na zákon, který by jasně stanovil pravidla pro určování výše nájemného v OB, se částka dluhů výrazně snížila.
Těžko říci, zda existují nájemníci, kteří se cítí být spokojeni, že mohou za stejnou službu zaplatit více. Dosud jsem se setkala pouze s druhou skupinou, která není z navýšení nadšena.

- starosta neodpovida
- sef spravy majetku bali kufry a bude nekdo novy

- starosta neodpovida
- sef spravy majetku bali kufry a bude nekdo novy

Pokud starosta (potažmo Rada) neobdrželi ani na opakovanou výtvu podklady od SML, pak je zvýšení postaveno "na vodě"....převyprávěno: "Zdražujeme z důvodu....prostě zdražíme, netýká se nás to."

Drobná oprava: zdražíme, protože můžeme.