Úterý 16. července 2024
Vložil admin on January 04, 2014
Brno-Líšeň (Zdroj vlisni.cz)

Na stránkách Magistrátu města Brna byla zveřejněna aktualizovaná verze ÚPmB. Samotný Územní plán je zásadní dokument, který může zasáhnout do života obyvatel města Brna a tedy i samotné Líšně. Již v minulosti byl Územní plán značně diskutovaný i v Líšni. Viz zde: http://www.vlisni.cz/uzemni-plan-mesta-brna-lisen-video.  Jakých změn jsme se v rámci aktualizace dočkali? Přehled jednotlivých mapových listů jsme připravili pod článkem.

Odkaz na ÚPmB: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/aktualizace-uzemniho-planu-mesta-brna/zmena-2013-u/

Grafická část ÚPmB: http://gis.brno.cz/ags/PubUp2/navrh

 Pro přehled doporučuji: http://gis.brno.cz/ags/PubUp2/navrh . Dále vyberte Výběr výkresu č.1 a dále Výběr mapového listu F

 S.K.

Starý návrh ÚPmB - Kostelíček (zdroj:www.brno.cz)
Nový návrh ÚPmB - Kostelíček (zdroj:www.brno.cz)
Starý návrh ÚPmB - Holzova (zdroj:www.brno.cz)
Nový návrh ÚPmB - Holzova (zdroj:www.brno.cz)
Starý návrh ÚPmB - sídliště (zdroj:www.brno.cz)
Nový návrh ÚPmB - sídliště (zdroj:www.brno.cz)

Kategorie: 

Tags: 

Komentáře

Veřejné projednání aktualizace územ. plánu bude 4.2. 2014, do 11.2. podávání připomínek a námitek, nejdřív v květnu po jejich vypořádání se to pak dostane do Zastupitelstva města Brna.

Zde můžete psát připomínky k územnímu plánu:
http://www.mampripominky.cz/MU8Z

Dne 31. 1. 2014 jsem na zastupitelstvu přednesl a formuloval připomínky k aktualizaci Územního plánu města Brna. Bohužel OUPR (Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna) opakovaně nerespektuje stanoviska místní samosprávy, mezi hlavní problémy patří navyšování výšky budov, formou zvyšování tzv. indexu podlahových ploch (např. na Kostelíčku), zahušťování sídliště apod. (viz odkaz). Začínám to považovat za ztrátu času, zabývat se a hodiny řešit s občany a zastupiteli Líšně, jak má vypadat výstavba v Líšni, pokud se nezmění postoj města. Kompletní připomínku k aktualizaci, kterou zastupitelé schválili, naleznete pod bodem 14. zde: http://www.brno-lisen.cz/29-zasedani-zastupitelstva-mestske-casti-brno-l...