Středa 07. června 2023
Vložil admin on November 02, 2013
KCL Kotlanova (Zdroj: KC Líšeň)

Na webu radnice jsou zveřejněny projekty čtyř uchazečů o místo ředitele/ředitelky KCL. S lidmi, z nichž jeden nebo jedna v budoucnu povede Kulturní centrum, se můžeme setkat osobně a dotázat se na to, co nás zajímá. Zasedání zastupitelstva, na kterém budou přítomni, se koná 7. 11. 2013. Začátek je v 17 hod., představení projektů a diskuse přijde na řadu zhruba v 18.00 hod.

Vyzýváme všechny, kterým kultura v Líšni není lhostejná, aby se s projekty seznámili a napsali do komentáře k tomuto článku svůj názor. Pokud máte vzdělání či pracujete v oblasti kultury, připojte prosím v komentáři i tuto informaci. Projekty si můžete přečíst zde: www.brno-lisen.cz/konkurzni-rizeni-na-reditele-reditelku-kulturniho-centra-lisen-treti-kolo/t2703

Těšíme se na Vaše názory!

Pavla Dombrovská

Kategorie: 

Tags: 

Komentáře

Podle prostudování všech čtyř projektů mi připadá nejlepší Michal Kročil! Takže držím palce!

Projekty, které se dostaly do finále, představili/ly osobně uchazeči/čky na jednání zastupitelstva - čas 1:16 - http://www.brno-lisen.cz/27-zasedani-zmc-zaznam-prenosu-materialy-hlasov...

Připojuji se ke Katce Šedé, také jsem pro Kročila. Líšeň je ojedinělá a specifická svým spontánním kulturním a společenským děním. Pokud by Kulturní centrum (samozřejmě kromě další činnosti) bylo schopné tento potenciál využít a rozvíjet (místo toho, aby konkurovalo), bylo by to velmi zajímavé a přínosné pro celou obec. A inspirativní pro ostatní podobná zařízení, která marně hledají svůj smysl a vytvářejí "kulturu", která ovšem v daném místě nerezonuje a nemá žádný hlubší smysl. K tomu je ovšem potřeba někoho, kdo má vztah k místnímu prostoru, zná jej a je schopen o něm přemýšlet.
Přehrajte si záznam z předešlého komentáře a vyjádřete svůj názor.

Po shlédnutí prezentace uchazečů mi byli nejbližší 2 kandidáti a to pan Michal Kročil a paní Kateřina Eichlerová.

Shlédla jsem jen vystoupení paní Margarity Rumenové a pana Michala Kročila - dvou finalistů. Některé nápady paní Rumenové nebyly špatné, ale celek na mě působil "trochu" povrchně, obecně, bez znalosti terénu. Nemá smysl "si ujíždět" na lokálním patriotizmu, ale trochu vhledu do problematiky je, dle mého, třeba. Přiznám se, že i rozdělení na Kotlanku "pro maminky s dětmi, mladé a seniory" a Dělňák pro "dospělé" mi nepřipadá nejšťastnější. Tato separace se trochu "tluče" s vizí multikulturní výchovy, které si naopak velmi cením. Pan Kročil je kandidátem přehlednějším, v problematice se více orientujícím, s konkrétnějšími představami..a navíc se vešel do časového limitu :-), což není málo!