Pondělí 20. května 2024
Vložil vlisni.cz on November 18, 2019
Ilustrační foto (zdroj: autor článku)

Máme dobrou zprávu pro všechny, kterým leží na srdci bezpečnost v naší čtvrti. Rada města Brna totiž přijala náš návrh na vybudování kamerového systému v Líšni podle studie zadané líšeňskou samosprávou. 30. října schválila investiční záměr, na jehož základě vznikne projekt. První etapa systému pak může být realizována už v příštím roce. Druhá etapa by měla být dokončena v roce následujícím. Ve studii je navržena celá páteřní infrastruktura, 11 kamerových bodů a 27 kamer napojených na Městský kamerový dohledový systém (MKDS). Město se zavázalo, že systém vybuduje a bude udržovat na svoje náklady, takže nebude zatížen omezený rozpočet městské části.

Okolnosti vzniku projektu

Bezpečnostní kamery nejsou samospásné, ani nejlepší z možných řešení. Ideální by samozřejmě bylo mít v ulicích mnohem více strážníků nebo policistů. Ve vztahu k velikosti a počtu obyvatel jich v Líšni slouží velmi málo. Další ovšem k dispozici nejsou a zřejmě ani nebudou. Obě policie, jak městská tak státní, mají v dnešní době potíže s naplňováním stavů. A svoje zdroje zaměřují primárně do centra města a problémových čtvrtí. Městská část a vedení líšeňské radnice navíc nemají ve vztahu k řízení policií žádnou pravomoc. Mohou pouze činit kroky, které policii v její činnosti pomohou. Líšeňská ODS např. usilovala o umístění jedné ze služeben do Líšně, ale ani to není v blízké budoucnosti pravděpodobné. Revír Městské policie sídlí na Vinohradech a Policie ČR si vybrala pro nové sídlo obvodního oddělení bývalá kasárna v Židenicích.

Proto jsme se rozhodli hledat jiné cesty pro posílení bezpečnosti občanů a prevence patologických jevů, kterým je například vandalství. V minulém volebním období byla zpracována studie proveditelnosti kamerového systému pod vedením radního pro bezpečnost Jaroslava Strosse a místostarosty Miloše Freiberga, a to ve spolupráci s Bezpečnostní komisí a oběma policiemi, které rozvoj kamerových systémů kvitují. Záměrem bylo financovat i projekt z rozpočtu městské části. Proti tomu se tehdy ovšem postavilo líšeňské zastupitelstvo v obavě, že celý systém bude pro městskou část příliš nákladný. Proto jsme se letos obrátili pro pomoc na město, studii oprášili, doplnili o některé další body a předložili do schvalovacího procesu. K investičnímu záměru se postupně kladně vyjádřily městské komise bezpečnosti, dopravy a investic a následně i Rada města Brna.

Systém bude do budoucna rozšiřitelný

Líšeňský kamerový systém by měl být tvořen páteřní infrastrukturou propojenou do dohledového centra Městské policie v centrále Brněnských komunikací a. s. Na ni bude ve dvou etapách připojeno 11 kamerových bodů, přičemž na každém bodě bude jedna nebo několik kamer podle charakteru místa. Kamery budou na dohledové centrum napojeny optickým kabelem, aby poskytovaly kvalitní obraz i na větší vzdálenost a za snížené viditelnosti. Jedná se o odborníky doporučované řešení, které je dnes standardní nejen v Brně. Celkové náklady na pořízení systému se odhadují na 9,75 mil. Kč a na provoz 220 tis. korun ročně.

Kamery budou pokrývat výhradně veřejná prostranství se zvýšeným pohybem osob. V první etapě bude napojeno šest bodů zahrnujících dopravní uzly Novolíšeňská, Jírova včetně plochy nad zastávkou tramvaje a nám. Karla IV., dále okolí radnice a Rokle. Do druhé etapy jsou navržena nákupní centra Masarova, Kotlanova včetně okolí, park Trnkova, případně ulice Kubíkova.

Je nám však jasné, že míst, která by si zasloužila monitorovat, zejména z důvodu ochrany majetku, je mnohem více. Proto jsme navíc uzavřeli smlouvu s firmou T-mobile o pronájmu kapacity v jejich síti, kterou nyní budují v sídlišti. Ta nám po vybudování páteřní infrastruktury kamerového systému umožní další rozšiřování systému s mnohem menšími náklady, přičemž tuto datovou síť budeme moci využít i pro jiné služby občanům.

Bezpečnostní kamery budou velmi silným nástrojem prevence a v případě spáchání trestného činu či přestupku poskytnou natolik kvalitní záznamy, aby posloužily policistům k efektivnímu dopadení a potrestání pachatele. Zatím se policie musela spoléhat pouze na záznamy soukromých subjektů, které byly náhodou k dispozici. A to i při vyšetřování závažných trestných činů v Líšni.

Projekt myslí také na ochranu soukromí

Při budování kamerových systémů se občané mohou ptát, jak je to s ochranou soukromí. Jsou to naprosto oprávněné otázky, protože soukromí je také jednou ze základních hodnot, které musíme chránit. Proto sběr a nakládání s daty z kamerových záznamů podléhá velmi přísným pravidlům v souladu s legislativou a dalšími normami na ochranu osobních údajů, a to i v případě MKDS. K záznamům mají přístup pouze pověření příslušníci Městské policie a v případě nutnosti jej mohou omezeně získat členové dalších složek integrovaného záchranného systému. Záznamy jsou evidovány a poskytovány pouze na základě oprávněné žádosti příslušným orgánům, a to v zašifrované podobě. Ostatní záznamy jsou mazány. Je zakázáno sledování míst, kde by mohlo dojít k narušení soukromí občanů, např. oken.

Budování kamerových systémů je moderním trendem

Kamery jsou dnes běžným nástrojem bezpečnostních složek i v těch nejvyspělejších demokraciích na Západě. V čele stojí dokonce kolébka demokracie, Velká Británie. V Londýně se podle dostupných zdrojů nachází více než 500 000 bezpečnostních kamer. Kromě Velké Británie využívají kamerové systémy také místní správy v Německu, Rakousku, Dánsku nebo Norsku. Podle výzkumů prováděných ve státech Evropské unie se kamerové systémy obecně setkávají se společenským přijetím. Tato skutečnost je potvrzením toho, že bezpečnostní kamery plní svůj účel. Rovněž z toho vyplývá, že nejsou v rozporu se standardy svobodné demokratické společnosti, o jejíž rozvoj nám jde v první řadě. Naopak si troufáme tvrdit, že bezpečnost občanů, ochrana majetku a obecně vymahatelnost práva je jedním ze základních pilířů demokratického soužití.

Těší nás, že Líšeň nyní také získá moderní bezpečnostní systém a zařadí se po bok mnohých měst nejen v ČR, ale i ve světě.

Martin Příborský, II. místostarosta, a Jakub Dvořák, člen Komise bezpečnosti Rady MČ (ODS)

Kategorie: 

Komentáře

Vážený pane místostarosto Příborský, opravdu si myslíte, že nás spací kamerový systém? Vzhledem k Vašemu bydlišti asi víte, jak tragická situace s porušování předpisů se děje na Nám. Karla IV. V rámci diskuze jste nabádal k trpělivosti a toleranci (porušování zákona). Asi tím, že Vás tato situace osobně nepálí, ale vánoční atmosféru náměstí nezachrání nazdobený a svíticí strom, když kulisou jsou mu parkující auta na chodnících (někdy i ve dvojstupu), najíždějící přes přechod pro chodce, parkující (stojící) na prvcích pro nevidomé...případně zátiší osob popíjejících alkohol před obchody.......ano, to je obrázek, který vzhledem k Vašemu bydlišti musíte vidět skoro každý den (ale jen pokud chcete vidět)....
Měla by to vidět i Městská policie, ale nevidí, resp. v tuto dobu jaksi nevykonává svoji činnost. Ano, tam došla Vámi proklamovaná tolerance.......neměl by jste se radši zamyslet nad svým působením ve vedení městské části a radši pro NESCHOPNOST ODSTOUPIT!!!!!

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.