Úterý 25. června 2024
Vložil vlisni.cz on August 17, 2016
Líšeňská radnice (vlisni.cz)

Na červnovém zastupitelstvu rezignovala většina radních na své funkce (vyjádření bývalých radních a starosty zde: http://www.vlisni.cz/obcan-obec/konec-koalice-lisni). Vyzvali jsme strany současné koalice, aby nám a občanům sdělili, jakým způsobem se vzniklá situace nyní řeší. Také žádáme bývalé radní, aby podrobnějším způsobem popsali a zveřejnili konkrétní problémy, kvůli kterým rezignovali na své funkce.
Těšíme se na otevřený, upřímný a konstruktivní dialog, kterým chceme přispět k vyjasnění problematického stavu, který nyní panuje na radnici.

Za Líšeň sobě 
Pavla Dombrovská a Stanislav Karafiát

Za KDU-ČSL  a TOP09 se vyjádřila Eliška Vondráčková

Problémy, kvůli kterým rezignovali radní na své funkce

Před téměř dvěma lety vznikla koalice, dobrá koalice, která mohla dlouhodobě, stabilně fungovat a mohla být přínosem pro rozvoj Líšně. V době, kdy probíhají jednání členů koalice, není podle našeho názoru dobré mediálně rozebírat problémy, které vyústili v naši rezignaci - krajní řešení, jehož cílem bylo, aby byly brány vážně naše zásadní připomínky. Stále bychom rádi svoje důvody zveřejnili až poté, co skončí jednání s ČSSD. V tuto chvíli pouze odkazujeme na prohlášení zaslané kluby KDU-ČSL a TOP 09 bezprostředně po rezignaci, ve kterém jsou důvody naznačeny.

Jakým způsobem se vzniklá situace řeší

Je naším zájmem, aby MČ měla fungující koalici a aby se situace co nejdříve uklidnila a vyřešila. Nezdá se nám jako vhodné, rychlé a konstruktivní řešení předávání písemných vyjádření mezi jednotlivými členy koalice. Z toho důvodu jsme od počátku července vyzývali k urychlené koaliční schůzce, kde by se vyjasnily názory jednotlivých koaličních stran a zvážila možnost další spolupráce. Zástupci ČSSD nakonec přijali naše návrhy na setkání a v neděli 31. 7. jsme se potkali. Dle slov členů vyjednávacího týmu se ČSSD k našemu stanovisku vyjádří po datu 8. 8., kdy proběhne jednání stranických orgánů ČSSD.

Za ČSSD se k celé situaci vyjádřil starosta Břetislav Štefan

Problémy, kvůli kterým rezignovali radní na své funkce

Pro všechny zastupitele nastává poměrně složité období, kdy nemusí platit, co bylo dohodnuto. Kdy podání ruky nemusí znamenat stvrzení dohody, a kdy konec konců i smlouvy mohou být jen cárem papíru.

Toto narušení důvěry se týká celého zastupitelstva a někteří zastupitelé se stali těžko předvídatelní ve svém jednání a názorech, což politickou situaci může dále vyostřovat a způsobovat nové komplikace a problémy.

Na důvody rezignace radních nemůžeme jako ČSSD reagovat. Nevíme jak vyhodnotit kroky radních, kteří rezignovali. Důvody musí sdělit Ti, kteří přistoupili k tomuto krajnímu řešení. Na občanech je pak posouzení, zda to byl krok správný a oprávněný, či nezodpovědný a pošetilý. 

Jakým způsobem se vzniklá situace řeší

Složitě. Bohužel jednání na červnovém zastupitelstvu považuji za těžko srozumitelné. Lze ho vzít na vědomí, ale lze jen složitě chápat. ČSSD okamžitě jednala a snažila se zjistit příčiny vzniklé situace a probrat situaci v členské základně. S ohledem na prázdniny bylo a je poměrně složité domlouvat schůzky a hledat společná řešení. Myslím, že to nebyl zcela promyšlený krok a osobně bych jej nikdy neudělal, protože bych se choval, dle mých měřítek, nezodpovědně. Zodpovědnost si však vůči Líšni a občanům nese každý zastupitel sám a svůj postoj by si měl obhájit. Věřím, že pomocí faktů a čísel, nikoliv podle dojmů a emocí.

ČSSD stále jedná a hledá řešení. Čeká na vyjádření těch, kteří skoro odešli a vlastně neodešli. Důvody, které ČSSD konečně obdržela 1.8.2016, jsou dle našeho mínění řešitelné a daly se v zásadě řešit, aniž by muselo dojít ke kritickému jednání 30.6. 2016. Velké neštěstí může být i narušení mezilidských vztahů.

 

Shrnutí jednání, schůzek a písemných vyjádření od 11. 6. do 17. 8. 2016

11. 6. 2016 – koaliční schůzka na žádost KDU-ČSL

20. 6. 2016– klub zastupitelů přijal stanovisko ke schůzce 11. 6. 2016

21. 6. 2016– odesláno stanovisko ČSSD s žádostí o konkretizaci požadavků KDU-ČSL a TOP 09

30. 6. 2016– jednání klubu zastupitelů materiály ZMČ

30. 6. 2016 – 17. Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2014-2018

30. 6. 2016– mimořádné jednání klubu zastupitelů k situaci v ZMČ, dohodnut další postup a společná schůze klubu zastupitelů a výboru místní organizace na 17. 7. 2016.

1. 7. 2016 – dopis E. Vondráčkové všem zastupitelům k ZMČ 30.6.2016

1. 7. 2016– dopis B. Štefana všem zastupitelům k ZMČ 30.6.2016

1. 7. 2016– postupně se vyjádřili k situaci zastupitelé stran a politických hnutí ODS, ANO, Stan a nezávislí

1. 7. 2016– žádost 7 členů výboru místní organizace o svolání mimořádné schůze zaslané panem Freibergem předsedovi Místní organizace ČSSD MČ Brno-Líšeň

12. 7. 2016 – dopis KDU-ČSL a TOP 09

13. 7. 2016–dopis ČSSD

17. 7. 2016– jednání klubu zastupitelů a výboru místní organizace,projednán dosavadní vývoj, přijaty odpovědi a domluven postup pro zaslání po zkontrolování členy klubu a výboru MO, ustanoven jednací tým ve složení Štefan, Freiberg, Sklenák. Dohodnuto svolání mimořádné schůze ČSSD na 8. 8. 2016

22. 7. 2016– dopis ČSSD

22. 7. 2016 – emailová reakce na dopis ČSSD

25. 7. 2016 – dopis KDU-ČSL a TOP 09

27. 7. 2016– dopis ČSSD (KDU-ČSL)

28. 7. 2016– dopis ČSSD (TOP 09)

29. 7. 2016– svolání mimořádné schůze ČSSD

29. 7. 2016 – email TOP 09 žádající o stejný termín s KDU-ČSL

31. 7. 2016– koaliční schůzka ČSSD/KDU-ČSL/TOP 09 (Sklenák, Freiberg, Štefan/Vondráčková, Kalandrová, Hrazdíra/Štědronský, Válek, Drbal). Dohodnuto, že ČSSD obdrží písemně projednané výhrady 1. 8. 2016

1. 8. 2016– svoláno jednání klubu a výboru ČSSD, informování o proběhlé schůzce, bohužel nebylo možno projednat písemné podněty z jednání z 31. 7. 2016 (podněty byly odeslány v pozdních hodinách)

1. 8. 2016 – dopis KDU-ČSL, písemné podněty ze schůzky 31. 7. 2016

3. 8. 2016– jednání klubu a výboru ČSSD. Projednány podněty z koaliční schůzky a formovány odpovědi na jednotlivé teze. Dopis opět rozeslán ke kontrole a odsouhlasení členům klubu a výboru

5. 8. 2016– dopis ČSSD k podnětům KDU-ČSL  TOP 09

8. 8. 2016– mimořádná schůze Místní organizace ČSSD MČ Brno-Líšeň

15.8. 2016 – žádost o koaliční schůzku na základě dopisu ČSSD s odpověďmi na body přednesené KDU-ČSL a TOP09 diskutované 31.7.

11.8. 2016– krátká osobní schůzka starosty s pí. Vondráčkovou – přislíbena reakce na dopis ČSSD

16.8. 2016– ČSSD reaguje na nabídku koaličního jednání, které se uskuteční 21.8.2016

(ČSSD, KDU-ČSL, TOP09

 

 

Kategorie: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.