Pátek 24. května 2024
Vložil vlisni.cz on January 07, 2016
Ilustrační foto (foto: Jozef Kotulič - Wikimedia Commons)

Začátek roku přinesl sněhové vločky, které nezvykle zahalily Líšeň bílou peřinou, která lákala k nejedné fotografii nebo vycházce. Překvapení ovšem přišlo už druhý den, kdy ve staré části Líšně nebyla ošetřena část komunikací. O vyjádření související s údržbou komunikací jsme požádali I.místostarostku Elišku Vondráčkovou.

Můžete nám stručně pospat vzniklou situaci?

V současné době je v některých místech Líšně (především ve staré zástavbě) situace se zimní údržbou horší než v minulých letech – stávající firma díky novému výběrovému řízení totiž už příliš nespolupracuje. Po několika urgencích telefonických i osobních se podařilo alespoň částečně údržbu zajistit. Je třeba si uvědomit, že platba za údržbu komunikací probíhá tzv. paušálem – 1/12 roční částky se zaplatí každý měsíc. Smlouva je stará 13 let, popis činnosti je velmi obecný. Některé ulice v Líšni také nespadají pod MČ – ty, které nejsou stále předány do vlastnictví města Brna a jejich údržba je zajišťována vlastníky – jedná se především o část ulice Letecké, celou ulici Otiskovu, Leskauerovu, Houbařskou a menší úseky v blízkosti nově postavených bytových domů.

Kolik zaplatí ročně MČ za údržbu komunikací?

Celkem v celé Líšni je to přes 100 km komunikací (chodníků a vozovek) a roční platba dosahuje téměř pěti milionů korun. Nelze rozlišit, kolik je z této částky za letní údržbu (především blokové čištění) a kolik je za zimní údržbu (zásahy a pohotovost), platba probíhá tak, že je každý měsíc fakturována 1/12 této částky.

Zmínila jste se o probíhajícím výběrovém řízení. Jak je zajištěna údržba během přechodného období?

Výběrové řízení je připravené tak, že výpovědi smluv stávajících firem budou dány až po podpisu smlouvy nové. Ta bude platná podpisem, ale její účinnost nastane až po skončení platnosti smluv stávajících. Takto jsme výběrové řízení připravili z toho důvodu, aby nenastalo „přechodné období“, kdy bychom neměli smlouvu žádnou. Předem lze totiž těžko odhadnout, jak dlouho od termínu výběrového řízení do podpisu smlouvy uběhne.

Jak bude zabezpečena údržba v tomto zimním období?

V tomto zimním období máme platné smlouvy, kterými jsou firmy vázány.

Naději v podobě lepší údržby komunikací nabízí právě probíhající výběrové řízení. Vítězné firmy by se měly ujmout údržby svých úseků během jarních měsíců. 

-vlisni.cz-

Kategorie: 

Komentáře

Bydlíme na Breitcetlově ulici a roh na Krameriové . V sobotu nebylo možné vyjet po silnici nahoru. Kde jsou sypači a placená ůdržba, která jen inkasuje platbu za nic? V létě není zajištěno sekání trávy a v zimě údržba chodníků. Jezdí se jen tak naoko vždy týden po kalamitě. Dejte tuto zakázku jiné firmě-je to zřejmě nějaký známý co? Žádám o výběrové řízení. Jaroš Miroslav.

Mám dojem, že obyvatelé sídliště (paneláků) nadávají dost často: Na vůbec nebo nekvalitně posekanou trávu, když už je posekaná není odklizená, zeleň je v létě málo zalévaná, sníh není odklizen atd. A je to dobře o problémech nahlas mluvit. Naopak většina obyvatel Staré Líšně (a žiji zde několik desítek let) si trávu na "svém" pásu zeleně mezi chodníkem a silnicí poseká a shrabe, vadnoucí zeleň zalije, odpadek či hovínko od sousedova psa odklidí, sníh z chodníku 99% lidí zamete. Nešlo by to vylepšit i v sídlišti?

Pane Jaroši, souhlasím s Vámi. Obnova smluv měla být udělána již dávno. O jejich nefunkčnosti se na MČ ví již řadu let. Proč k vypsání výběrového řízení nedošlo nedokáži posoudit. Nicméně po začátku minulého volebního období to byla jedna z priorit, na které jsem se zaměřila. Výběrové řízení bylo připraveno, vyhlášeno a minulý týden proběhlo. Poměrně dlouhá doba od zahájení přípravy po realizaci je dána tím, že bylo třeba dobře připravit zadávací podmínky (spolupracovali jsme s externími odborníky) a následně dodržet zákonem dané lhůty, které zajistí dostatečnou informovanost o tomto výběrovém řízení.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.