Pátek 14. června 2024
Vložil admin on September 01, 2013

Mateřské školce v Šimáčkově ulici svítá na lepší časy. Zjištění, uvedená v inspekční zprávě České školní inspekce, na základě kterých bylo její odvolání navrženo, jsou totiž přinejmenším znepokojující. Nedostatky v zajištění bezpečnosti dětí, chybějící kvalifikace, vyhrožování a vyčleňování dětí z kolektivu. Ředitelka Anderlová dokonce jedno z dětí plácla v přítomnosti inspektorky ČŠI!

Na úvod něco osobního. Doneslo se mi, že prý inscenuji spiknutí proti paní Ing. Haně Anderlové. Takže na vysvětlenou. To v žádném případě. Byl jsem nespokojenými rodiči požádán, jestli bych nemohl pomoci s vyřešením situace ve školce, která mě osobně také dost štvala. Mám tam přece sakra kluka.A hodně mě zajímá, jestli se o něj starají kompetentní a (v)hodní lidé. Po létech zkušeností s předchozí ředitelkou Naděždou Gédrovou se musí mít rodič na pozoru. Ta dokázala veškeré připomínky a náměty k chodu školky smést během pikosekundy. Takže znovu, tentokrát také pro pány radní Košuliče a Janiština. Žádný komplot neorganizuji! Mimochodem, když jsem panu Jiřímu Janištinovi zatelefonoval, abych mu celou situaci vysvětlil a rozptýlil jeho pochyby, odmítl se se mnou bavit a položil mi telefon. No dobře, chápu, není zrovna před volbami, tak co by se staral. Ale měl by! Posuďte sami.

Děsivá zpráva školní inspekce

Škola nesplnila opatření k odstranění nedostatků zjištěných při prověrce bezpečnosti práce ani z kontroly svazového inspektorátu bezpečnosti práce související s oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.

Nebyla vyhledána a vyhodnocena rizika ve vztahu k dětem v termínu do 31. 12. 2012.

Na schodišti u třetí třídy nebyla instalována zábrana proti pádu dětí ani provedena jiná opatření pro zvýšení bezpečnosti dětí.

Na spodní zahradě nebyla instalována zábrana u schodiště k dolnímu prostranství.

Ředitelka školy ke dni šetření nesplňovala předpoklady odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Organizace vzdělávání nepodporovala samostatnost dětí a neodpovídal psychohygienickým zásadám.

Důsledkem takto organizovaného vzdělávání vznikal hluk, nespokojenost dětí, malý zájem o činnosti, plačtivé projevy, konfliktní jednání mezi dětmi, které ředitelka řešila neadekvátně nebo je přehlížela.

V průběhu vzdělávání ředitelka děti řídila, nevedla je k dodržování pravidel soužití, zvyšovala na ně hlas, stále je napomínala, slovně jim vyhrožovala, vyčleňovala je z kolektivu, jedno dítě i plácla. Svým manipulativním, až direktivním přístupem neposkytovala dětem dostatek prostoru pro spontánní činnosti a tím omezovala jejich aktivitu, nápady, tvořivost a spolupráci. V průběhu vzdělávání nebyla dostatečně zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví dětí, nebyla respektována individuální potřeba spánku a odpočinku, pitný režim nebyl využíván. Děti křičely, lezly po stolech, běhaly ve třídě mezi stolky, převracely pomůcky, honily se bez cíle v herně, házely hračkami, schovávaly se za dveřmi. Ředitelka vzniklou situaci nezvládala.

Pokud vám to není jasné, výše uvedené věty jsou uvedeny ve zprávě České školní inspekce z šetření provedeného ve dnech 23. a 24. června 2013. Osobně bych po takovém hodnocení chodil kanálem.   

Co na to radnice a co nás ještě čeká

Líšeňská radnice, jako zřizovatel školky, navrhla paní Anderlové řešení, které by jí umožnilo odejít se ctí. Ještě před svým návrhem na odvolání, dostala ústy starosty Břetislava Štefana možnost rezignovat na svoji funkci. Odmítla. Poté co byla odvolána, byla požádána, aby předala svoji funkci paní Aleně Bendové, která by ji vykonávala do termínu řádného výběrového řízení. Znovu odmítla a předala svoji funkci bývalé ředitelce Gédrové. Mateřská školka dostála zákonným povinnostem a nabídla Haně Anderlové jinou práci, kterou bývalá ředitelka odmítla a podepsala dohodu o ukončení pracovního poměru. Do konce výpovědní doby bude tedy i nadále zaměstnankyní, ale s dětmi by pracovat neměla.

Epitaf

Počátkem září požádám o finanční audit v MŠ Sedmikráska, včetně předložení dokladů o vyúčtování rodičovského fondu. Dále budu vyžadovat doklad o kontrole odstranění závad, bezprostředně ohrožujících zdraví a bezpečnost dětí. V případě jakýchkoli pochybností požádám zřizovatele o řešení situace.

Všechny tyto kroky rozhodně stojí za to. Mateřská školka Šimáčkova byla i přes problémy s vedením vždy dobrým zařízením s vzornou péčí a dobrými učitelkami. A věřím, že to bude v budoucnu jenom lepší.

Ivan Manolov
redaktor a otec

Kategorie: 

Tags: 

Komentáře

Dobry den,
jen doplnuji, ze dle Statutu mesta Brna rada Lisne navrhuje a schvaluje odvolani reditele, ale samotny pravni akt cini Rada mesta Brna, ktera ma tento bod zarazen na jednani 7. 8. 2013.

Rada města Brna na schůzi dne 7.8. p. Anderlovou odvolala z funkce ředitelky školky.

Organizace vzdělávání nepodporovala samostatnost dětí a neodpovídal psychohygienickým zásadám.

Důsledkem takto organizovaného vzdělávání vznikal hluk, nespokojenost dětí, malý zájem o činnosti, plačtivé projevy, konfliktní jednání mezi dětmi, které ředitelka řešila neadekvátně nebo je přehlížela.

V průběhu vzdělávání ředitelka děti řídila, nevedla je k dodržování pravidel soužití, zvyšovala na ně hlas, stále je napomínala, slovně jim vyhrožovala, vyčleňovala je z kolektivu, jedno dítě i plácla. Svým manipulativním, až direktivním přístupem neposkytovala dětem dostatek prostoru pro spontánní činnosti a tím omezovala jejich aktivitu, nápady, tvořivost a spolupráci. V průběhu vzdělávání nebyla dostatečně zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví dětí, nebyla respektována individuální potřeba spánku a odpočinku, pitný režim nebyl využíván. Děti křičely, lezly po stolech, běhaly ve třídě mezi stolky, převracely pomůcky, honily se bez cíle v herně, házely hračkami, schovávaly se za dveřmi. Ředitelka vzniklou situaci nezvládala.
Dovoluji si Vás požádat o zaslání kopie inspekce
ze dne jak uvádíte 24.června 2013 a ze které jste čerpal.
Děkuji

- See more at: http://www.vlisni.cz/obcan-radnice/reditelka-ms-sedmikraska-byla-odvolan...

Dobrý den,

zprávu, ze které cituji mi poskytla líšeňská radnice. Nejsem ale oprávněn ji šířit. Obraťte se prosím na radnici, určitě vám ji ochotně poskytnou.

S pozdravem.

Ivan Manolov

re

Dobrý den, žádal jsem radnici o zaslání Vámi zveřejněné části inspekce ze dne 23.června 2013.Bylo mi sděleno, že se jednalo o udání a takže nemám právo nahlížet do této zprávy a mám se obrátit na školní inspekci.
Dle dotazu na školní inspekci mi byl poskytnut zápis ze dne 23.června 2013, který se týkal jen bezpečnosti děti.
Kdo tedy inspekci ze dne 24.června provedl?
Děkuji Smejkal

Dobrý den, já jsem z radnice obdržel zápis z výsledků šetření na základě stížnosti. Šetření bylo podle zápisu provedeno 23. a 24. května, prošetřeno bylo deset bodů. Zápis je označen značkou, nechybí ani razítko ČŠI a podpisy inspektorek. V textu jsou uvedeny skutečnosti, které doslova cituji ve svém článku. Zápis týkající se bezpečnosti dětí pochází podle mých informací ze dne 24.5., má číslo jednací a týkal se výhradně závad, které se v minulosti v MŠ již řešily a nebyly odstraněny v daném termínu.

S pozdravem

Ivan Manolov

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jaká je současná situace v mateřské škole. Změnilo se něco k lepšímu? Kdo je v současné době ředitelkou? Děkuji.

Dobrý den, podle mých informací byla předevčírem vybrána nová ředitelka pro MŠ Šimáčkova. Doposud v této funkci zastupovala paní Alena Bendová, termín nástupu nově vybrané ředitelky neznám, ale určitě bude brzy zveřejněn. Zdravím. Ivan Manolov

Dobrý den, jsem poměrně nespokojená, že úředníci vybírající novou ředitelku rozhodují "od zeleného stolu" bez toho, že by se přišli do školky podívat (jak pod vedením zastupující p. uč. Aleny Bendové vzkvétá), zaměstnanců školky zeptat na názor, že by vzali v úvahu přání rodičů atd. Podle všeho se zvolením nové paní ředitelky dostaneme z bláta do louže. Přeji nám rodičům, učitelkám MŠ Sedmikráska a hlavně dětem, aby to nebylo tak zlé, jak to v tuto chvíli vypadá.

Kdo je novou ředitelkou? Proč z bláta do louže? Se mi zdá, že místo ředitelky na této školce je jak začarované.

Rodiče a přátelé MŠ Sedmikráska,

chcete-li vědět, jak probíhalo výběrové řízení na ředitelku školky, přijďte tento pátek 7. 3. 2014 v 15:30 do sálu líšeňské radnice. Pan starosta Břetislav Štefan nás zve na informační schůzku.

Proč si myslíte, že příchod nové ředitelky nic nezmění? Pevně v to doufám a také v to, že si bude vědoma pikantnosti situace po proběhlé aféře a toho, že bude při nejmenším pod drobnohledem rodičů. Paní Alena Bendová je skvělá učitelka, děti ji milují a já osobně budu raději, když bude trávit více času s dětmi než nad administrativou. Atmosféra ve školce se pod jejím vedením výrazně zlepšila, to je pravda, ale přesto se nemohu zbavit pocitu, že školka potřebuje mimo jiné také silného manažera, který bude např. schopen sehnat peníze např. na obnovení školní zahrady, sanaci interiéru ( uvnitř jde cítit vlhkost, plíseň či co..) apod.. Samozřejmě existuje i možnost, že se nic zásadního nezmění...Nezbývá nám, než se nechat překvapit a doufat. Sedmikrásku máme rádi, zaslouží si dobré zacházení (tím myslím děti i paní učitelky) :-)

Dnes v 15.30 je na radnici schůzka, na které radní vysvětlí svoje postoje a zodpoví otázky související s volbou nové ředitelky. Zdravím. Ivan Manolov

Chci se omluvit za šíření pochyb (viz výše), kterých jsem nabyla na základě kuloárových informací. Nová paní ředitelka si zaslouží šanci. Panu starostovi děkuji za schůzku a všem přítomným za vysvětlení průběhu výběrového řízení a za odpovědi na otázky. Věřím, že to bude dobré. :-)

Bohuzel jsem se nemohla zucastnit schuzky s panem starostou, ale zajimala by me jedna vec. Doneslo se ke me, ze nove zvolena pani reditelka byla v minulosti sesazena (dokonce snad vicekrat) ze sve funkce. Tato skutecnost by, pokud je pravdiva, mela byt nekde zdokumentovana a tedy dolozitelna. Zajimalo by me, jestli opravdu nebyla v konkurzu zadna lepsi kandidatka, ktera ma "cisty stit" ? Proc byla (pokud jsou vyse zminene informace o sesazeni pravdive) vybrana zrovna tato kandidatka, zvlaste po nestastne volbe z minuleho roku?
Navzdory pochybam doufam, ze se pani reditelka osvedci a da skolku do poradku, minimalne zahradky a jejich predpotopni (a verim ze ne zrovna bezpecne) vybaveni by to potrebovalo jako sul. Take by si zaslouzily pozornost ze strany reditelky opakovane stiznosti na p. ucitelku Gedrovou. Drzim skolce pesti.

A ke mně se zase doneslo, že pěstujete hašiš a šňupete 3x denně...No a teď vážne, takové zprávy "doneslo se ke mně, nic nevím, ale dělejte s tím něco" jsou úplně k ničemu.
Vážená čtenářko, měla jste šanci se dostavit na zasedání zastupitelství MČ Brno Líšen, měla jste šanci se dostavit na schůzku na radnici konanou dne 7. 3. 2014, měla jste šanci se dostavit na schůzku ve školce, kde byl i starosta. Zde jste mohla namítat, kritizovat, podávat důkazy, ale toto je sprosté pomlouvání bez důkazu, bez ničeho. Nejsem proti konstruktivní kritice,ale toto je vážně trapné a ubohé.

Dobrý den, chtěla bych se vyjádřit k obavám souvisejícím s minulostí nové paní ředitelky Olgy Reimischové. V minulosti působila na školce ve Slatině, která byla součástí velké základní školy na Jihomoravském náměstí, kde jistou dobu zastávala funkci vedoucí učitelky. Nicméně pro neshody s ředitelkami této školy (které samy čelily a čelí kritice za problematické styly jednání a komunikace) byla odvolána. To ovšem nemusí nic značit o jejich vlastních kvalitách či nedostatcích. Se současnou ředitelkou této školy má ovšem problémy v komunikaci a spolupráci mnoho učitelů (ale i rodičů) a proto je na škole poměrně velká fluktuace pedagogů. Tak tolik k obavám vyplývajícím z faktu, že současná ředitelka MŠ Sedmikráska byla v minulosti odvolána ze své pozice. PK

Nyní si už každý doufám udělal svůj úsudek sám po odchodu paní učitelky Bendové-nejmilejší a nejhodnější po 24letech? Taky pod nátlakem že?

Dívám se na zápis rady a vidím jak jí byl navýšen plat i osobní ohodnoceni, jen na zaměstnance nezbylo. To by tam nesměl být DOTYČNÝ-Karásek? Jinak by všichni odměny brali. Ale má dlouhé prsty, sahají až na školský úřad, bodejť by se pak něco našlo při kontrolách? Vidím, že psaní už ustalo. Nikdo nemá sílu pokračovat že? Však nám to zas začne.

Situaci neznám, jen si čtu komentáře pro zajímavost a není mi vůbec dobře po těle. Mít asi v každém zařízení nějakého takového pana Manolova, tak by bylo asi lepší, aby to Ty uřitelka a ředitelky zabalily raději předem a ani to nezoušely. není zřejmě o co stát !!