Pondělí 20. května 2024
Vložil admin on October 29, 2013
Ilustrační foto - úklidová technika

Už více než před rokem jsme psali článek, který se zabýval zarostlým chodníkem trávou, která nezmizela ani po blokovém čištění. Článek naleznete zde. Jakých změn jsme se dočkali po roce, kdy jsme na tento stav upozornili?

Nebojte se, nic převratného nás nečeká. Nic se totiž nezměnilo, tedy alespoň nic, co by se týkalo blokového čištění. Nedalo mi to, a tak jsem jedno blokové čištění pozoroval, abych zjistil, co se uklízí a co ne. Výsledek byl zřejmý. V rámci blokového čištění se uklízí komunikace od obrubníku k obrubníku. To znamená od jedné ke druhé straně vozovky. Proč se v rámci blokového čištění neuklízí i chodníky, je záhadou.

Zeptal jsem se tedy těch, kteří by měli úklid realizovat a dozvěděl se tohle:

1) Zaměstnanci úklidové firmy říkají,

že se chodníky uklízejí jen po zimě, ale jinak se neuklízí. 

2) Ivan Kůs, zaměstnanec ÚMČ Brno-Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby

je toho názoru, že je sice ve smlouvě uvedeno, že se mají uklízet i chodníky, ale smlouva nespecifikuje, jak ošetřovat chodníky například proti prorůstání travou. Nový návrh, který je už na stole, se podle Kůse tuto nejasnost odstraní.

[3) Smlouva mezi ÚMČ Brno-Líšeň a úklidovou firmou praví: 

„Čistění komunikací a chodníků: ruční a strojní metení, ruční odstranění hrubých nečistot v rigolech a podél obrubníků……" (článek IV. Realizace činností )

Tato smlouva byla podepsána v roce 2004 a od té doby obsahuje cca devět dodatků, které upravují cenu od původní smlouvy a to především s navýšením údržbové plochy díky nové zástavbě v Líšni.

Co si o tom máme myslet? O vysvětlení žádáme vedení radnice - především místostarostu Jozefa Sedláčka, který má tuto oblast v kompetenci

P. Dombrovská, S. Karafiát

Kategorie: 

Komentáře

Komplexní údržba v MČ Brno-Líšeň je realizována na základě smluv z roku 2003. Ve smlouvě je konkrétně uvedeno:
Blokové čištění komunikací - 4x ročně, dle schváleného harmonogramu
Chodníky - 3x ročně
Pravidelnost v podobě ukotvení ve smlouvě u odstraňování plevele vůbec není.

První 3 bloková čištění v roce, která jsou z pravidla realizována v první polovině roku jsou včetně chodníků. Kontrolu prováděných prací zajišťuje odpovědný pracovník - referent dopravy p. Kůs. Pokud je zjištěno neplnění této povinnosti, tak se sjednává náprava. Bohužel není možné, aby prováděl kontrolu současně na všech místech, proto je nutné, pokud se setkáte s tím, že práce nebyly provedeny, kontaktovat p. Kůse. Při posledním blokovém čištění se již úklid chodníků neprovádí.

Nový návrh, který v tuto chvíli připravuji předložit do orgánů samosprávy předpokládá zachování blokového čištění 4x ročně a navyšuje čištění chodníků na 7x ročně, tedy měsíčně, mimo zimní období. Dá se předpokládat navýšení ceny a proto je nutné, aby návrh na vypsání nových tendrů schválila rada MČ. Jedná o zodpovědnost každého zvoleného zastupitele, zda je ochoten připlatit za to, že v Líšni bude čistěji.

Jozef Sedláček
místostarosta MČ