Pondělí 06. února 2023
Vložil admin on May 14, 2012

Ilustrační foto"Tak jak je to s tou knihovnou?" - než jsem stihla dojít z městečka na Obeckou, byla jsem dvakrát "dostižena" kolemjdoucími s totožnou otázkou... Pochopila jsem tedy více než jasně, že dlužím vysvětlení. Pokusím se tedy o ně.
Bleskurychlá rekapitulace - když Knihovna Jiřího Mahena zrušila pobočku na Pohankově ulici, vznikla iniciativa občanských sdružení s cílem knihovnu zachovat. Vedení Mahenovy knihovny upustilo od původních slibů (nejprve navrhovalo zachování minimálního úvazku pro knihovnici a ponechání všech knih v knihovně). Nakonec byly ale knihy přebrány a odvezeny, zůstalo pouze šest tisíc svazků (převážně starší literatury). Několik set dalších knih přinesli dárci a přihlásilo se i několik lidí odhodlaných dobrovolnicky vykonávat knihovnickou práci. Rozhodli jsme se tedy knihy začít katalogizovat. Současně jsme zahájili program pro veřejnost zaměřený především na místní tvůrčí zdroje. Díky vstřícnosti rodiny Belcredi se zde během března a dubna uskutečnilo čtrnáct rozmanitých akcí komorního a nekomerčního charakteru. Kromě jednotlivých akcí zde započalo také několik programových cyklů, které mají potenciál pokračovat i dále - Rodinné centrum Pastelka  zahájilo cyklus čtení pro děti v rámci celorepublikového projektu „Česko čte dětem“, pokračovala série Podvečerů s texty… navazující na únorové rozloučení se s Václavem Havlem nebo filmový klub.
Přestože původně bylo plánované i půjčování knih, zatím k němu nedošlo. Podařilo se nám sice získat dotaci Nadace Via na provoz knihovny s programem, nemáme ale prostředky na nájemné. Pokládáme za oprávněné námitky některých zastupitelů, že obec disponuje vlastními prostory a není nutné k tomuto účelu další místnost – i když v krásném prostředí zámku -  pronajímat.  Navíc jsme začali o knihovně uvažovat v širších souvislostech, jako o možné součásti komunitního centra, proto místnost na zámku nestačí.

Potřeba společného místa - komunitního centra vyplývá z potřeby vzájemného kontaktu aktivních lidí, kteří chtějí utvářet život v Líšni - v jeho kulturní, sociální i politické podobě.  Vznik takového centra se jeví jako přirozený výsledek dosavadního dlouhodobého vývoje. Spolupráce mezi jednotlivými spolky, která trvá již roky, vyústila na začátku tohoto roku ve vznik nového občanského sdružení „Líšeň sobě“, jehož jádro tvoří divadlo Líšeň, Rodinné centrum Pastelka, Národopisný soubor Líšňáci a portál vlisni.cz. Kromě velkých akcí (Festival Líšeň sobě (v květnu 2012 proběhne třetí ročník) a Líšeňské ostatky) začalo sdružení pořádat i průběžný program zaměřený jak na kulturu, tak na veřejné dění. Začalo organizovat cyklus veřejných rozprav nad aktuálními tématy obce – o poskytování dotací, o výši nájemného, o výstavbě na Kostelíčku, připravuje se rozprava o nedostatku míst v mateřských školách (12. června v 16.30 v Dělňáku). Tyto akce  s „celolíšeňským dosahem“ vytvářejí možnosti pro otevřený dialog veřejnosti s místní samosprávou.
 
To ale není všechno, co mohou spolky a tvořiví lidé Líšni nabídnout, budou-li k tomu mít příhodný prostor. Občanské sdružení Líšeň sobě míní pokračovat v pořádání programu, který naváže na komorní akce v knihovně a bude rozšířen o to, co v knihovně nešlo z prostorových důvodů realizovat – např. divadlo Líšeň může nabídnout své mezinárodně oceněné inscenace pro pravidelné uvádění pro školy i veřejnost, operní režisérka Kristiana Belcredi nabízí své inscenace pro děti i dospělé, její spolupráce se šermířskými skupinami může vést k vytvoření tradice šermířského festivalu atd. Provoz knihovny by mohl být spojen s provozem kavárny s chráněným pracovním místem atd.
Pro všechny tyto aktivity, které by zahrnovaly i slíbené půjčování knih, tedy nyní hledáme vhodné místo.  Obrátili jsme se na zastupitele na 14. zasedání zastupitelstva s dotazem, zda komunitní centrum považují za potřebné pro Líšeň a případně kde by mohlo fungovat. Několik zastupitelů projevilo zájem a požádalo spolky o vytvoření podrobnějšího materiálu. Padlo i několik konkrétních návrhů, kde by komunitní centrum mohlo najít potřebný prostor.
 
Občanské sdružení Líšeň sobě se nyní kromě příprav květnového festivalu Líšeň sobě III (24. - 27. 5.) soustředí na zformulování svých úmyslů a těší se na další komunikaci se zastupiteli i veřejností například na Besedě u hranatého stolu, která se bude konat v rámci festivalu Líšeň sobě III ve čtvrtek 24. května v 19hod.

Za o.s. Líšeň sobě
Pavla Dombrovská

Kategorie: 

Tags: 

Komentáře

Když odcházelá minulý týden od hranatého stolu na DěLňáku dlegace ze Stuttgartu, pronesla starostka ke svým kolegům stručnou poznámku: Die Frau strotzt vor Dummheit. V překladu to znamená Ta žena (Dombrovská) přímo vyzařuje hloupost. Myslím, žetrefilahřebík na halvičku. Novotný

Na téma knihovna - komunitní centrum jsme dnes debatovali se členy "Školské a kulturní komise". Navrhli jsme umístit ji v Dělňáku v prostorách předsálí. Mohl by se tak vytvořit příjemný prostor v případě, že by byl Dělňák "otevřeným místem" a fungoval během dne jako čítárna, herna pro malé děti, místo spočinutí pro rodiny s dětmi nebo staré lidi...Co si o tom myslíte?