Sobota 18. května 2024
Vložil admin on October 25, 2008

znakMěstská část Brno-Líšeň slaví 450 let od povýšení na městečko.1.prosince 1558 ("ve čtvrtek po svatém Ondřeji apoštolu Božím léta etc. LVIIIo")  Ferdinant I., král český a markrabě moravský vydal na Pražském hradě, na žádost Jana Leskovce z Leskovce privilegium, kde Líšeň povyšuje na městečko. Tímto Líšeň získala práva trhovců, znak (červený štít s vinným lisem a vloženými hrozny) a pečetidlo se zeleným pečetícím voskem.

V duchu těchto oslav je připraven ve spojení UMČ a KC Líšeň přednáškový cyklus, kterým vás bude provázet

PhDr. Pavel Krafl, Dr.

Pozváni přijali také další zajímaví hosté, kteří jsou odborníky ve svém oboru.


Přednáškový cyklus slavnostně zahájí dne 26.11.2008 starosta Městské části Brno-Líšeň pan Mgr. Jiří Janištin.


Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme

Přednáškový cyklus k 450. výročí povýšení Líšně na městečko


26.11. Mgr. Milena Flodrová Jak se měnily názvy líšeňských ulic

3.12. PhDr. Karel Maráz, Ph.D. Pečeť a znak Líšně

10.12. PhDr. Ludvík Belcredi Archeologie Líšně


2009


7.1. Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D. Změny v krajinném pokryvu Drahanské vrchoviny a Dyjsko-svrateckého úvalu

14.1. Mgr. Michaela Čornejová, Ph.D. Líšeňská pomístní jména

21.1. PhDr. Jindra Pavelková Páni z Kunštátu a Líšeň

28.1. prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc. Významní krasoví líšeňští badatelé 19. Století

2.2. Mgr. Tomáš Valeš Líšeňské památky v průběhu staletí

11.2. Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D. Líšeň na mapách aneb od městečka k městské částiVždy v 19:00 hod.

Kde: V Brně - Líšni v Dělňáku na ulici Klajdovská 28 (mapa)

Spojení MHD:  č.45, č.56, č.78 ze Staré Osady, stanice Jírova; autobus č. 58 ze Staré Osady, stanice Šimáčkova.


(Kliknutím na podtržené jména získáte více informací o přednášejícím)

 

 

Kategorie: