Neděle 25. července 2021
Vložil admin on February 09, 2011

PhDr.J. BelcrediV Lidových novinách byl uveřejněn článek, ohledně výsledku voleb a podání stížnosti k Ústavnímu soudu. Kdyby Vám dal Ústavní soud za pravdu, myslíte si, že by to znamenalo nové volby pro uvedený okrsek?

Ústavní stížnost byla až ten druhý krok. 29.10.2010 jsme podali žalobu ke Krajskému soudu, protože v okrsku č. 326 ( Stará Líšeň) nebyly započítány pro LB a TOP 09 všechny hlasy ( započítaly se pouze hlasy preferenční ), což uznal i ÚMČ a v odůvodnění tuto skutečnost konstatoval i KS, který měl výsledky prověřit. Volební komise za okrsek 326 nezapočítala pro LB 3.102 hlasů a pro TOP 09 1.421 hlasů. Naivně jsme se domnívali, že bude ustanovena nezávislá komise, která rozpečetí volební urny, které jsou uloženy po celé volební období na ÚMČ, a hlasy přepočítá z volebních lístků. Jaké bylo naše překvapení, když tajemnice ÚMČ sdělila, že byly pouze na základě tzv. pomocných archů opraveny konečné počty a tento materiál byl předán Statistickému úřadu a KS na tomto zdůvodnění vynesl svůj verdikt. V rámci řízení jsme neměli ani možnost se k vyjádření ÚMČ vyjádřit. Zajímavé je, že tuto žalobu jsme ke KS podávali v poslední den lhůty, tzn. v pátek 29.10.2010 kolem 11 hod. a vyjádření ÚMČ obdržel KS už v pondělí 1.11.2010.
Proto jsme se s TOP 09 dohodli, že podám k Ústavnímu soudu stížnost. Tato stížnost je zaměřena na zjištění, zda-li Krajský soud postupoval v souladu se zákonem. Nic víc a nic méně. Netvrdíme, že volby byly zmanipulované, chtěli bychom znát skutečnost, jak k celému procesu bylo přistoupeno. Jsou prakticky 2 možnosti: 1. Ústavní soud může zrušit rozhodnutí KS a celý proces se bude nějakým způsobem opakovat. 2. ÚS potvrdí rozhodnutí KS a to je konečná. Pochybnosti o spravedlnosti zůstanou nejen u nás, ale také spoluobčanů, kteří nám vyjádřili svoji důvěru.

V případě, že nakonec dojde k přepočítání hlasů a LB by získal jeden hlas, asi by to současnou koalici neovlivnilo, jaké další kroky by LB zvažoval?

Kdyby LB získal jeden hlas navíc, možná by to koalici ovlivnilo. Některá ze stran by totiž o něj přišla.

Mezi veřejností se objevil názor, že Vám jde hlavně o to, dostat se na radnici, a proto podnikáte tyto kroky spojené s výsledky voleb. Můžete se prosím k tomuto názoru vyjádřit?

V žádném případě mé osobě ani LB nejde o tzv. "koryto nebo trafiku". Jde nám o spravedlnost a tudíž využíváme svého občanského práva.

Co říkáte na nové složení vedení radnice a na nové tváře na místech uvolněných?

Co se týká nových tváří, budeme očekávat coby opozice jejich úspěchy ve vedení Líšně a plnění jejich předvolebních slibů. Jsou v některých věcech podle mého názoru mírně naivní, bez jakýchkoliv zkušeností. Ale věřím, že se během čtyř let řádně poučí.

V současnosti se rozšiřují Brnem informace o vytvoření nového Územním plánu. Co si myslíte o tzv. variantě "Velká Líšeň"?

Můj názor na nový Územní plán? Je zapotřebí, aby se aktivně zapojili občané, především majitelé pozemků, protože se bývalým vedením radnice podařilo téměř všechny městské pozemky prodat. Je důležité, aby si občané uvědomili, že o podobě Líšně se nebude rozhodovat na líšeňské radnici, ale v konečné fázi na Zastupitelstvu města Brna. Neměli by k tomuto problému zůstat lhostejní, jedná se o výhled rozvoje na 10 - 15 let. Kvituji s povděkem, že všechny 3 varianty počítají s obnovením tramvajové tratě od Stránské skály. (Bude - li ovšem finanční zajištění). Nejraději bych se ale dožila rychlého dokončení kanalizace v ul. Ondráčkova na pravé straně a vyčištění nebo popř. rekonstrukce Mariánského potoka.

PhDr. Jiřina Belcredi
Členka zastupitelstva MČ Brno - Líšeň (LB)

Odkaz na rekaci UMČ v článku:
Interpelace k zamítnutí návrhů na vyslovení neplatnosti voleb do obecního zastupitelstva v městské části Brno-Líšeň

Kategorie: