Úterý 16. července 2024
Vložil admin on December 08, 2008

ŘíčkaPod Líšní se nachází Mariánské údolí s protékající Říčkou. V souvislosti s tímto tokem získala některá místa i svůj pomístní název. Říčka pro Líšeň plnila již v minulosti důležitou roli. Nejen, že její vody poháněly nejedno mlýnské kolo, ale také plnila Pernikářovo koupaliště a jistě bychom našli i více využití tohoto toku již od dávných dob.

Kde Říčka pramení, kudy protéká a kde její tok se spojuje?

V tomto článku se vydáme po toku ponorné Říčky, od jejího pramene až po místo ponoru Říčky do podzemí.

Říčka pramení v přírodním parku Říčky v okrese Vyškov. Nejsnazší přístup je po silnici z Račic do Bukovinky k hájence Říčky. Říčku zde napájí více přítoků. Po necelých 4km se do Říčky vlévá Malá Říčka, která pramení v oblasti Nad Žleby, nacházející se cca 2.5km východně vzdušnou čarou od obce Olšany. Většina z nás Říčku zná až z oblasti Pod Hádkem.  V roce 1955 byla zahájena stavba vodní nádrže Pod Hádkem. Dílo bylo dokončeno v období 1958-1959. Rozloha rybníku je 2,2 Ha. Toto kouzelné místo nabízelo v minulosti i přírodní kemp ke stanování. Nyní začíná být známo také koncerty, občasným vystoupením různých hudebních produkcí.

Vody Říčky odsud dále protékají  údolím Říčky a po několika metrech od vodní nádrže se vody ztrácejí v jednom z mnoha ponorů. Krasové prostory této oblasti jsou velice známé (jeskyně Ochozská, Švédův stůl, Netopýrka, a také jeskyně Pekárna, kterou zkoumala řada archeologů).

Krasovým potokem v povodí Říčky lze nazývat Ochozský po­tok - pravostranný přítok Hádeckého potoka, ústící do Hádecké­ho údolí naproti Pekárně. Ochozský potok nemá výrazných ponorů a téměř všechny vody dosáhnou Hádeckeho udolí, kde se ztrácejí v létě ve vyschlém řečišti Hádeckého potoka. Při sil­nějších deštích nebo po náhlém tání sněhu bývá Ochozský potok silně rozvodněn a zaplavuje dno Ochozského žlíbku.

Krasové území je vždy nejvýraznější svým vodním reži­mem. Propustnost vápenců způsobí, že v místech, kde má po­vrchový tok nevyrovnanou spádovou křivku, vznikají ponory a ztráty. Naopak tam, kde se už potok dostatečně zahloubil a případně opouští krasové území, vznikají vyvěračky, jako za­končení podzemní cirkulace vody vápencem.

Takovým případem jsou též výtoky Říčky, ležící 350 m nad Horním mlýnem.

V tomto místě se prozatím zastavíme, abychom se pokračování toku Říčky příště věnovali zase od místa vyvěrání detailněji.

Vstup do fotogalerie

Kategorie: