Neděle 05. února 2023
Vložil admin on June 11, 2012

PozvánkaNa stránkách portálu vlisni.cz proběhlo několik rozsáhlých diskusí v souvislosti s MŠ v Líšni. Nespokojenost byla nejen s letním provozem školek, ale i s dotazníkovou anketou, která na toto téma probíhala v MŠ.  Snad i díky Vašim příspěvkům na stránkách a tlaku veřejnosti i některých členů ZMČ a RMČ byl letní provoz mateřských školek upraven.

Na portálu.cz i ve facebookové skupině Líšeň sobě se otevřelo další aktuální a ožehavé téma – nedostatek volných míst v MŠ.  Jaké kroky MČ Líšeň plánuje v souvislosti s rozšířením počtu míst? Jaké šance budou mít rodiče, aby jejich děti byly přijaty v následujícím roce do MŠ? Jaké jsou zkušenosti s jednotlivými mateřskými školkami a jak je to s konkurzem  na nové ředitele MŠ?

Na základě těchto Vašich podnětů jsme iniciovali veřejnou debatu pořádanou portálem vlisni.cz a o.s. Líšeň sobě, která se koná 12.6.2012 v 16:00hod na Dělňáku pod záštitou starosty Mgr. Břetislava Štefana. Účast na veřejné debatě potvrdily ředitelky  MŠ Bratří Pelíšků, MŠ Radost, MŠ Sluníčko, MŠ Hochmanova, MŠ Neklež. Dále se zúčastní zástupci ÚMČ Brno-Líšeň. Na veřejnou debatu jsme prostřednictvím e-mailu pozvali i  Ing.  Janu Bohuňovskou, zástupkyni primátora pro oblast školství a předsedkyni Komise školství a kultury  Ing. Evu Svobodovou.

Přijďte i Vy sdělit svůj názor a zkušenosti a tím přispět k tomu, aby se problémy veřejného života v naší obci rozkrývaly a efektivně řešily.

Závěrem nám dovolte jedno upozornění. Během veřejné debaty bude pořizován audiovizuální záznam, který v rámci možností uveřejníme na stránkách portálu vlisni.cz.

 

pozvánka

Kategorie: 

Tags: