Středa 19. ledna 2022
Vložil admin on August 17, 2012

Líšeňské hody 2012Letošní líšeňské hody budou trochu jiné než v minulosti. Zásadní změnou je, že hodový průvod bude končit před líšeňským zámkem na ulici Pohankova. V minulosti se průvod od prostoru před kostelem přesouval na Dělňák.

Již tradičně vyjde krojovaný průvod z ulice Kubelíkova. První zastávka bude na ulici Šimáčkova u první stárky. Pak se průvod přesune na nám. Karla IV. a následně do kostela, kde bude uděleno požehnání. K předání hodového práva proběhne tradičně před restaurací U Libušky a odtud se hodový průvod přemístí před líšeňský zámek.

Návštěvníci hodů si budou moci vybrat, co je jejich srdci nejmilejší. V prostorách farního dvora bude hrát cimbálová muzika a před líšeňským zámkem budou znít tóny dechové hudby. Na obou místech bude připraveno občerstvení. Více informací naleznete na letáčku pod článkem.

Poslední změnou bude dopravní omezení v oblasti nám. Karla IV. Během sobotního krojového průvodu bude dopravně uzavřeno nám. Karla IV. Povolení průjezdu budou mít jen linkové autobusy. Objízdné trasy budou vyznačeny dopravním značením.  Na ulici Pohankova bude zákaz stání od 1.9. 8:00 hod. do 2.9. 12:00 hod. Všechny dopravní omezení naleznete v obrázku pod článkem. Na bezpečnost průvodu budou dohlížet strážníci Městské policie Brno.

Líšeňské hody budou probíhat i během neděle. V 10:00 hod. bude zahájena hodová mše za účasti stárků v kostele sv. Jiljí na nám. Karla IV. Hodová zábava bude zakončena divadelním vystoupením domácího divadla Líšeň v zámeckém parku. Od 19:30 hod. bude k vidění jejich představení s názvem PARAMISA. Více informací k představení naleznete zde.

 

Plakát Líšeňských hodů 2012 Program Líšeňských hodů 2012

Dopravní omezení

Líšeňské hody 2012 - dopravní omezení

Kategorie: