Pátek 14. června 2024
Vložil admin on February 28, 2012

aktivní stárnutíBojíte se stáří? Kladete si otázku, jak bude váš život vypadat, až vám bude šedesát, sedmdesát nebo osmdesát? Nebo už jste sami v tomto věku? Po šedesátce život zdaleka nekončí, spíše se úročí a společnost si začíná přínos seniorů zase znova uvědomovat. Prosazuje se myšlenka aktivního stárnutí: i ve vyšším věku je možné využít množství příležitostí, které život přináší. Ať už v rodině, v místním společenství, v práci nebo v zájmové činnosti. Aktivní stárnutí není přínosné pouze pro seniory samotné, nýbrž je velikou hodnotou pro celou společnost. Vždyť různé generace se vzájemně potřebují, ovlivňují a obohacují a společně mohou vytvářet mnoho dobrého.

Rok 2012 je vyhlášen evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity a pozornost státu bude upřena i na otázky ochrany práv seniorů, přeměny pobytových zařízení sociálních služeb a celkové zabezpečení důstojného života seniorů.

Rádi bychom během tohoto roku v Líšeňských novinách uveřejňovali pěkné, inspirující příběhy o těch Líšňácích, kteří aktivně stárnout umí nebo příběhy o porozumění mezi generacemi. Napište nám o sobě, o svých příbuzných nebo o někom z vašeho okolí na adresu komise.socialni@brno-lisen.cz

Komise sociální, zdravotní a rodinné politiky RMČ

Kategorie: