Úterý 25. června 2024
Vložil admin on November 06, 2011

Líšeňský hřbitovLíšeňský hřbitov, rozkládající se na samém konci ulice Šimáčkova byl vybudován v období 1948 – 1958 a jak jsme nejen my, ale i Brněnský deník psali, mělo v roce 2011 dojít k jeho rozšíření.  Kapacita hřbitova je na samé hranici svých možností a některé jeho části jsou již velice zchátralé. Proto bylo pro líšeňské obyvatelé velice povzbuzující, když bylo oznámeno p. Mgr. Janištínem v roce 2010 jeho rozšíření směrem k Ochozi. Rozšíření hřbitova počítalo s nárůstem o více jak 2500 míst pro hroby a urny včetně kolumbária. Navíc mělo vzniknout nové parkoviště a toalety.
S blížícím se koncem roku 2011 je tedy otázka, co se stalo s realizací tohoto projektu a kdy se Líšeň dočká rozšíření hřbitova?
Podle radního Václava Košuliče (ČSSD), byl celý projekt  zařazen do investičních plánů města Brna již v roce 2010, kdy byly vykoupeny pozemky od vlastníků rodiny Belcredi. Zřejmě z ekonomických důvodů byl celý projekt vyřazen z plánů města Brna pro rok 2011. Podle názoru V. Košuliče, město Brno pravděpodobně nezařadí tuto investici ani pro rok 2012.

„Je na vedení UMČ Líšeň, aby přesvědčila vedení Brna o nutnosti rozšíření hřbitova v co nejkratší době.“ dodal V. Košulič.

Stručně by se tedy dalo napsat: „Město nemá peníze, proto byl projekt stažen.“  Trochu smutné konstatování pro více jak 27.000 obyvatel Líšně. Jistě, je zde jistá možnost. V budoucnu pohřbívat na jiném místě, například na Ústředním hřbitově pod Bohunicemi. To je trochu “z ruky “ a to nemluvíme o vazbě obyvatel Líšně k Líšni a ke svým předkům, kteří jsou pohřbeni právě na líšeňském hřbitově.
Je zde ještě jedna cesta a to ta ekonomická. Pohřbívání je dnes drahý luxus a ruku na srdce, kolik z nás jde na hřbitov během roku? Není divu, že ostatky často končí v urnách v obývacích pokojích, na zahrádkách chat a chalup a někdy i tajným rozprášením na místech, které měl pozůstalý rád.  To ovšem neřeší současnou potřebu rozšíření hřbitova.

Řada je tedy na vedení radnice, aby současnou situaci řešilo. Není to jen otázka financí, ale i politické síly daný požadavek pro Líšeň prosadit na brněnské radnici.

Líšeň zvolila v roce 2010 své zastupitele do Zastupitelstva města Brna pana  RNDr. Boreckého, CSc. (KSČM) a pana MUDr. Josefa  Drbala (TOP 09). I když líšeňskou radnici vede ČSSD, nemá tato strana za Líšeň v Zastupitelstvu Brna své zástupce.

Otázka tedy zní: „Co současné vedení radnice udělalo a co udělá pro rozšíření hřbitova?“

Kategorie: